Ang Pulong Sa Dios

Nahum 2:1-13

Ang Pagkalaglag sa Nineve

1Ang manunulong nagaabante na padulong kanimo Nineve. Guwardyahi ang kota, bantayi ang dalan, andama ang imong kaugalingon, tigoma ang tanan mong kusog! 2Ang Ginoo mopahiuli sa katahom ni Jacob sama sa katahom sa Israel. Bisan tuod ang maglalag-lag naghimo niini nga walay kapuslanan ug nagguba sa ilang kaparasan.

3Ang mga taming sa mga kasundalohan mga pula; ug ang mga manggugubat naputos sa dagtong pula. Ang puthaw sa mga karwahe migilak sa adlaw nga sila giandam; ang bangkaw ng gikan sa Juniper giwara-wara na. 4Ang mga karwahi mihaguros sa mga kadalanan, nagdali sa pagbalik-balik sa plasa. Nahisama sila sa mga nagdilaab nga sulo. Mikilab sila sama sa kilat. 5Nineve mipatawag sa iyang pinili nga kasundalohan, apan nanga-pandol sila sa ilang agianan, nagdali sila sa paril sa siyudad, ang taming sa panalipod gipahimutang na. 6Ang pultahan sa kasapaan nalabay sa pag-abli ug ang palasyo nangatumpag. 7Gimbut-an na nga ang Nineve himoong binihag ug dad-on sa halayo. Ang iyang ulipong babaye miagulo sama sa salampati ug nagapukpok sa iyang dughan. 8Nineve sama ka sa napundo nga tubig nga nagakahubas. Hunong! Hunong! Sila misinggit apan walay usa nga mibalik.

9Kawata ang plata! Kawata ang bulawan! Ang tinubdan walay katapusan. Ang kabtangan sa tanang niyang bahandi! 10Gikuha na ang tanan! Gikawatan, gihukasan! Mga kasing-kasing natunaw, mga tuhod nangalusno, mga lawas nangu-rog, mga panagway nangluspad. 11-12Asa na ang lungga sa mga liyon ang dapit diin gipakaon nila ang mga gagmay nga liyon. Diin ang mga bayi ug laki nga liyon miadto lakip ang gagmay nga liyon nga walay kahadlukan. Ang liyon mipatay igo sa gagmay niyang liwat ug milouok sa iyang biktima alang sa iyang pares. Gipuno niya ang iyang puloy-anan sa iyang napatay ug ang lungga sa iyang biktima. 13Ako batok kanimo, nagaingon ang Ginoong Gamhanan. Akong sunogon ang imong karwahi inogn nga aso. Ug ang espada molamoy sa imong gagmay nga mga liyon. Dili ko ikaw binlan ug biktima sa yuta. Ang tingog sa imong mga mensahero dili na gayud mabati.

Thai New Contemporary Bible

นาฮูม 2:1-13

นีนะเวห์จะล่มสลาย

1นีนะเวห์เอ๋ย ผู้โจมตีได้รุดหน้ามารบกับเจ้าแล้ว

จงเข้าประจำป้อม

เฝ้าทางไว้

เตรียมตัวให้ทะมัดทะแมง

และระดมกำลังทั้งหมดมา!

2องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงคืนความรุ่งเรืองให้ยาโคบ

เช่นเดียวกับความรุ่งเรืองของอิสราเอล

แม้ผู้ทำลายได้ทำให้มันเริศร้าง

และทำลายเถาองุ่นของมัน

3โล่ทหารของเขาเป็นสีแดง

นักรบก็สวมชุดสีแดงเข้ม

โลหะที่ตัวรถม้าศึกเปล่งประกายแวบวาบ

ในวันที่พวกเขาเตรียมพร้อม

หอกไม้สนก็กวัดแกว่ง2:3 ฉบับ LXX. และ Syr. ว่าม้าศึกก็ผาดโผนไปมา

4รถม้าศึกห้อตะบึงไปตามถนน

รีบรุดไปมาผ่านลานเมือง

มองดูเหมือนคบเพลิงลุกโชน

พวกเขาวิ่งปราดไปมาเหมือนสายฟ้า

5เขาระดมกองทหารที่หามาได้

แต่พวกเขาสะดุดล้มกลางทาง

พวกเขากรูเข้าไปที่กำแพงเมือง

โล่ป้องกันตั้งประจำที่

6ประตูด้านแม่น้ำถูกทำลายลง

และพระราชวังพังครืน

7มีประกาศิต2:7 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจนให้กรุงนั้น

ถูกจับและพาไปเป็นเชลย

พวกทาสหญิงร้องครวญครางเหมือนนกพิราบ

และตีอกชกตัว

8นีนะเวห์เป็นเหมือนสระ

และน้ำกำลังจะไหลออกไปหมด

พวกเขาร้องว่า “หยุดก่อน! หยุดก่อน!”

แต่ไม่มีใครหันกลับมา

9จงปล้นเงิน!

จงปล้นทอง!

ข้าวของมากมายใช้ไม่หมด

ทรัพย์สมบัติจากทุกคลังของนีนะเวห์มีมากเหลือเกิน!

10มันถูกปล้นทำลาย ถูกริบของมีค่าไปหมด!

หัวใจก็อ่อนล้า แข้งขาก็สิ้นแรง

เนื้อตัวสั่นเทาและทุกคนหน้าซีดเซียว

11ไหนล่ะถ้ำสิงโต

ที่พวกมันเลี้ยงดูลูกอ่อน

ไหนล่ะราชสีห์พ่อแม่ลูก

ที่ไม่หวั่นเกรงสิ่งใด?

12สิงโตที่ฆ่าเหยื่อมาให้ลูกๆ ของมันอย่างเพียงพอ

และคาบมาให้คู่ของมัน

แล้วสะสมเหยื่อไว้เต็มถ้ำ

สะสมสัตว์ที่มันฆ่าไว้เต็มรัง

13พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่า

“เราเป็นศัตรูกับเจ้า

เราจะเผารถม้าศึกของเจ้าจนควันโขมง

และดาบจะฟาดฟันสิงห์หนุ่มของเจ้า

เราจะไม่เหลือเหยื่อให้เจ้าบนโลกนี้

จะไม่ได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีกต่อไป”