Ang Pulong Sa Dios

Nahum 1:1-15

1Ang panag-na mahitungod sa Nineve.1:1 Nineve: Mao kini ang kapital sa Asiria ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Asiria. Ang libro sa panan-awon ni Nahum nga taga-Elkos.

Ang Kasuko sa Ginoo sa Nineve

2Ang Ginoo abobhuan ug nagapani-malos nga Dios; Ang Ginoo mohimo sa pagpanimalos ug puno sa kapungot. Ang Ginoo magapanimalos sa iyang mga kontra ug nagapahungaw sa iyang kasuko sa iyang mga kaaway. 3Ang Ginoo dili daling masuko apan hilabihan ang iyang gahum; Ang Ginoo dili mobiya sa mga sad-an nga dili paga-silotan. Ang iyang pama-agi anaa sa alimpulos ug sa unos, ug ang mga panganod mga abog sa iyang tiil. 4Gibadlong niya ang kadagatan ug nauga kini; Gihimo niya ang mgakasapaan nga mahimong uga. Ang Basan ug Carmel nangalaya ug ang pagpamulak sa Lebanon nahanaw. 5Ang mga kabukiran nauyog sa iyang atubangan ug ang kabungtoran natunaw pahilayo kaniya. Ang kayutaan mikurog sa iyang presensya; ang kalibotan ug ang tanan nga nagpuyo niini. 6Kinsay makabarug sa iyang kayugot? Kinsay makabarug sa iyang hilabihang kasuko? Ang iyang kapungot iyang gibubo sama sa kalayo. Ang mga bato nadugmok sa iyang atubangan.

7Maayo ang Ginoo; lig-on siya nga dalangpanan sa panahon sa kasamok, siya moatiman kaniya nga mosalig kaniya. 8Apan uban sa dili mapiog nga baha iyang hatagan ug katapusan ang Nineve; iyang gukdon ang iyang mg kontra ngadto sa gingharian sa kangitngit. 9Bisan unsa man ang ilang gilaraw batok sa Ginoo iya kining hatagan ug katapusan; ang kasamok dili kini moabut sa makaduha ka higayon. 10Sila mangasangit sa mga sampinit ug mangahubog sa ilang mga bino; ut-oton sila sa kalayo sama sa ugang dagami. 11Gikan kanimo Nineve, mitungha ang usa nga naglaraw ug dautan batok sa Ginoo ug nagplano ug dautang pamaagi.

12Mao kini ang giingon sa Ginoo; Bisan tuod naa silay kaabag ug daghan sila kaayo; malaglag sila ug mahanaw. Bisan tuod ug gidagmalan ko ikaw o Juda dili ko na ikaw dagmalan. 13Karon bugtuon ko ang ilang yugo sa inyong mga abaga ug gisi-on ko ang ilang mga gapos pahilayo kaninyo.

14Ang Ginoo naghatag ug sugo mahitungod kaninyo, Nineve: Dili kamo makabaton ug kaliwatan nga magdala sa inyong pangalan. Gun-obon ko ang mga imahin ug ang mga idolo ninyo diha sa templo sa inyong dios-dios. Andamon ko ang inyong lubnganan kay wala kamoy bili.

15Tan-awa, didto sa mga kabukiran ang mga tiil nga nagdala ug maayong balita, nga nagmantala sa kalinaw! Sauloga ang inyong kapistahan, Juda, ug tumana ang inyong mga panaad. Dili na mosulong ang mga dautan kaninyo; laglagon na gayud sila sa hingpit.

Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1:1-15

1O rostire despre Ninive. Cartea viziunii lui Naum, elkoșitul:

Mânia Domnului împotriva cetății Ninive

2Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător!

Domnul Se răzbună și este plin de mânie;

Domnul Se răzbună pe vrăjmașii Săi

și este mânios pe dușmanii Săi.

3Domnul este încet la mânie și mare în putere.

Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.

Își are calea în vijelie și în furtună,

iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.

4El mustră marea și o usucă

și seacă toate râurile;

Bașanul și Carmelul se veștejesc,

iar floarea Libanului se ofilește.

5Munții se cutremură înaintea Lui,

și dealurile se topesc;

se clatină pământul înaintea Lui,

lumea și toți locuitorii ei.

6Cine poate sta în fața indignării Sale?

Cine poate îndura apriga Lui mânie?

Furia Lui se revarsă ca focul;

stâncile se prăbușesc înaintea Lui.

7Domnul este bun,

este un loc de scăpare în ziua necazului.

El îi cunoaște pe cei ce se adăpostesc în El.

8Dar, printr‑un potop care se revarsă,7-8 Sau: la El / 8 când se revarsă potopul. Potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8).

El va distruge Ninive din locul ei

și Își va urmări dușmanii în întuneric.

9Ce plănuiți voi împotriva Domnului?

El9 Sau: Orice ați plănui voi împotriva Domnului, / El. oricum va aduce nimicirea;

nenorocirea nu va veni de două ori!9 Sau: dușmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!

10Căci, în timp ce vor fi ca niște spini încâlciți

și pe când vor fi îmbibați de băutură,

vor fi mistuiți ca o miriște pe deplin uscată.10 Sensul versetului este nesigur.

11Din tine a ieșit

cel ce plănuiește răul împotriva Domnului,

cel ce sfătuiește ticăloșia.

12Așa vorbește Domnul:

„Deși au aliați și sunt mulți,

vor fi secerați și vor pieri.

Chiar dacă te‑am asuprit, Iuda,

nu te voi mai asupri!

13Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine

și‑ți voi rupe legăturile.“

14Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:

„Nu vei mai avea urmași care să‑ți poarte numele!

Voi tăia chipul cioplit și chipul turnat

din casa dumnezeilor tăi.

Îți voi pregăti mormântul,

căci te‑am găsit ușor14 În sensul de: fără valoare; sau căci ești de disprețuit; sau căci ești blestemat (pe baza unei posibile relații între termenul ebraic qalal și cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)..“

15Iată pe munți picioarele

celui ce aduce vești bune,

ale celui ce vestește pacea!

Iuda, celebrează‑ți sărbătorile

și împlinește‑ți jurămintele,

căci cel ticălos nu te va mai invada;

va fi nimicit cu desăvârșire.