Micas 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Micas 3:1-12

Gibadlong ni Micas ang mga Pangulo ug ang mga Propeta sa Israel ug sa Juda

1Miingon si Micas:3:1 si Micas: sa Hebreo, ako. Pamati kamong mga pangulo sa Israel ug Juda,3:1 Israel… Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. pamati kamo! Wala ba kamo kahibalo sa hustisya? 2-3Ug gidumtan ang maayo; inyong gipikas-pikas ug gipanitan ang akong mga katawhan ug gipanguha ang mga unod gikan sa ilang mga bukog; 4Mangayo kamo ug tabang sa Ginoo, apan dili niya kamo tabangan. Talikdan niya kamo tungod sa inyong mga daotang binuhatan.

5Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa mga propeta nga nagpahisalaag sa iyang katawhan, nga nagasaad ug maayo nga kahimtang sa mga mopakaon kanila, apan manghulga ug kalaglagan sa mga dili mopakaon kanila, 6“Tungod sa inyong pagsaag sa akong katawhan, dili na kamo makakita ug panan-awon ug dili na usab kamo makapanagna. Daw sama lang nga anaa kamo sa kangitngit o kagabhion nga wala kamoy makita. 7Maulawan gayod kamong mga propeta ug mga manalagna. Tabonan ninyo ang inyong dagway sa kaulaw, tungod kay wala kamoy nadawat nga tubag gikan sa Dios.”

8Apan ako, puno sa Espiritu sa Ginoo nga mao ang naghatag kanako ug gahom sa pagpatunhay sa hustisya ug sa kaisog sa pagsulti ngadto sa mga katawhan sa Israel ug sa Juda nga nakasala sila.

9Kamong mga pangulo sa Israel ug sa Juda, pamati kamo! Gipungtan ninyo ang hustisya ug ginatuis ninyo ang matarong. 10Gitukod ninyo ang Jerusalem3:10 Jerusalem: Sa Hebreo makita usab ang pulong nga Zion, nga mao ang laing ngalan sa Jerusalem. pinaagi sa pagpatay ug panglupig. 11Naghukom kamo pabor sa naghatag kaninyo ug suborno. Ang inyong mga pari nagtudlo tungod lang kay gibayran sila. Mao usab ang inyong mga propeta, nagpanagna sila tungod lang sa kuwarta. Nagsalig pa kamo nga tabangan kamo sa Ginoo ug nagkanayon, “Kauban namo ang Ginoo. Busa walay daotang mahitabo kanamo.” 12Busa tungod kaninyo laglagon ang Jerusalem.3:12 Jerusalem: Sa Hebreo makita usab ang pulong nga Zion, nga mao ang laing ngalan sa Jerusalem. Mahisama kini sa gidarong uma, ug mahimong tinapok sa mga ginuba. Ug mahimong lasang ang bukid nga gibarogan sa templo.