Micas 2 – APSD-CEB & HLGN

Ang Pulong Sa Dios

Micas 2:1-13

Silotan sa Ginoo ang mga Nagadaog-daog sa mga Kabos

1Alaot kamong nagplano ug daotan bisan sa inyong paghigda. Pagkabuntag buhaton ninyo ang inyong giplano nga daotan tungod kay may gahom kamo sa paghimo niini. 2Giilog ninyo ang mga uma ug mga balay nga inyong magustohan. Gilimbongan ninyo ang mga tawo aron makuha ninyo ang ilang balay ug ang ilang napanunod nga yuta. 3Busa mao kini ang giingon sa Ginoo kaninyo, “Pamati kamo! Nagplano ako ug kalaglagan batok kaninyo ug dili gayod kamo makalingkawas niini. Dili na kamo makapanghambog kay panahon kini sa katalagman. 4Nianang adlawa bugalbugalan kamo sa mga tawo pinaagi sa awit sa pagminatay nga nagaingon, ‘Gilaglag kami sa hingpit! Gikuha sa Ginoo ang among yuta ug gihatag sa mga maluibon.’ ”

5Busa wala unya usa kaninyo nga makadawat sa yuta sa dihang iuli na kini sa mga katawhan sa Ginoo. 6Ang mga tawo nagaingon kanako, Nagaingon kamo, “Ayaw na kami walihi mahitungod nianang katalagman nga imong giingon, kay dili gayod kami maulawan. 7Ngano, gitunglo ba sa Ginoo ang mga kaliwat ni Jacob? Nahurot na ba ang iyang pasensya? Buluhaton ba niya ang pagpanglaglag?”

Mao kini ang tubag sa Ginoo kaninyo: “Kon maayo lang ang inyong ginahimo madawat gayod ninyo ang akong mga saad. 8Apan gikontra ninyo nga daw mga kaaway ang akong katawhan. Naghunahuna sila nga sa pagpauli nila sa ilang dapit gikan sa gira wala nay mohilabot kanila, apan anaa diay kamo nga moilog sa ilang mga kupo. 9Giabog ninyo ang ilang mga babaye sa ilang gimahal pag-ayo nga mga pinuy-anan. Ug gikuha ninyo ang akong panalangin gikan sa ilang mga kabataan, busa dili na nila kini madawat hangtod sa kahangtoran. 10Pahawa kamo dinhi sa Israel kay kini nga dapit dili na makahatag kaninyo ug kapahulayan, tungod kay gihugawan ninyo kini sa inyong mga sala. Malaglag gayod kini nga dapit ug dili na mapuslan.2:10 Malaglag… mapuslan: o, Malaglag gayod kamo sa hingpit. 11Ang gusto ninyo nga magwawali mao kadtong limbongan ug bakakon, ug magwali ug ingon niini: ‘Moabunda ang inyong bino ug ang uban pang mga ilimnon.’ ”

Ang Gisaad nga Kagawasan sa mga Katawhan sa Israel ug Juda

12Miingon ang Ginoo, “Kamong mga katawhan sa Israel ug sa Juda2:12 Israel… Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. nga nangahibiling buhi, pagatigomon ko gayod kamo sama sa mga karnero balik ngadto sa toril o sama sa panon sa kahayopan sa sabsabanan. Mapuno ang inyong yuta sa mga katawhan. 13Pagaablihan ko ang pultahan sa siyudad diin kamo gibihag, ug pangulohan ko kamo sa paggawas. Ako, ang Ginoo nga inyong hari, maoy mangulo kaninyo.”

Ang Pulong Sang Dios

Micas 2:1-13

Pagasilutan sang Dios ang mga Nagapamigos sa mga Imol

1Kaluluoy kamo nga nagapulaw sa pagplano sing malain. Pagkaaga ginahimo ninyo ang inyo ginplano nga malain tungod nga may gahom kamo sa paghimo sini. 2Ginaagaw ninyo ang mga uma kag mga balay nga inyo nagustuhan. Ginadayaan ninyo ang mga tawo agod nga makuha ninyo ang ila balay kag ang ila duta nga ginpanubli. 3Gani amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa inyo, “Pamati kamo! Nagaplano ako nga laglagon ko kamo kag indi gid kamo makaluwas. Indi na kamo makapahambog kay sa sina nga tion laglagon kamo. 4Sa sina nga adlaw yagutaon kamo sang mga tawo paagi sa masubo gid nga panalambiton nga nagasiling, ‘Ginlaglag kami sing bug-os! Ginkuha sang Ginoo ang amon duta kag ginhatag sa mga traidor.’ ”

5Gani wala na kamo sing mga kaliwat nga magbaton sang inyo bahin sa tion nga partidahon sang katilingban sang Ginoo ang duta nga ibalik sa ila. 6Karon ginawalihan pa ninyo kami. Nagasiling kamo, “Indi na kami pagwalihi parte sa sina nga kalaglagan nga ginasiling ninyo, kay indi gid kami mahuy-an. 7Ngaa, ginapakamalaot bala sang Ginoo ang mga kaliwat ni Jacob?2:7 Ngaa… Jacob: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. Naubos na bala ang iya pasensya? Buluhaton bala niya ang pagpanglaglag?”

Amo ini ang sabat sang Ginoo sa inyo: “Kon maayo lang ang inyo ginahimo, mabaton gid ninyo ang akon mga promisa. 8Pero ang inyo ginahimo, ginasalakay ninyo ang akon imol nga katawhan nga daw mga kaaway. Nagahunahuna sila nga sa pagpauli nila sa ila lugar halin sa inaway wala na sing may mag-ano sa ila, pero gali, ara kamo nga magaagaw sang ila mga kunop. 9Ginatabog ninyo ang ila mga babayi sa ila ginapakamahal nga mga balay. Kag ginakuha ninyo ang mga pagpakamaayo nga ginhatag ko sa ila mga kabataan, gani indi na nila ini mabaton hasta san-o. 10Karon, halin kamo diri sa Israel kay ini nga lugar indi na makahatag sa inyo sang kapahuwayan, tungod kay ginhigkuan ninyo ini sang inyo mga sala. Malaglag gid ini nga lugar kag indi na mapuslan.2:10 Malaglag… mapuslan: ukon, Malaglag gid kamo sing bug-os. 11Ang gusto ninyo nga manugwali amo ang nagasugid sang wala sing pulos, dayaon kag butigon, kag amo ini ang ginawali: ‘Magabugana ang inyo bino kag ang iban pa nga ilimnon.’ ”

Ang Ginpromisa nga Kahilwayan sa mga Katawhan sang Israel kag Juda

12Nagsiling ang Ginoo, “Kamo nga mga katawhan sang Israel kag sang Juda2:12 Israel… Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. nga nagkalabilin nga buhi, pagatipunon ko gid kamo pareho sang mga karnero sa toril ukon pareho sang panong sang kasapatan sa palahalban. Mapuno ang inyo duta sang mga tawo. 13Pagabuksan ko ang puwertahan sang siyudad nga sa diin kamo ginbihag, kag pangunahan ko kamo sa pagguwa. Ako, ang Ginoo nga inyo hari, amo ang magapanguna sa inyo.”