Magwawali 11 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Magwawali 11:1-10

Ang Ginahimo sa Maalamon nga Tawo

1Ibutang ang imong bahandi sa negosyo kay sa paglabay sa mga adlaw may mapaabot ka nga ganansya.11:1 O, Pagmahinatagon, kay sa kaulahian pagabalosan ka. 2Ibutang ang imong bahandi sa nagkalain-laing11:2 sa nagkalain-laing: sa literal, sa pito o sa walo usab. mga negosyo,11:2 Ibutang… negosyo: o, Panghatag sa daghang mga tawo. kay wala ka masayod kon unsa nga kalamidad ang moabot sa kalibotan.

3Kon ang dag-om baga na, moulan. Ug kon asa natumba ang kahoy, didto kini magpabilin.11:3 Tingali ang buot ipasabot niini nga bersikulo mao nga ang mga nagakahitabo dinhi sa kalibotan, labi na ang mga kalamidad, dili mapugngan sa tawo.

4Kon mag-agad ka sa panahon dili ka gayod makatanom ug wala kay maani.

5Maingon nga wala ka masayod kon giunsa pagsugod sa kinabuhi sa bata11:5 kon giunsa pagsugod sa kinabuhi sa bata: o, kon asa paingon ang hangin, ug unsaon pagporma ang bata. diha sa tagoangkan sa iyang inahan, dili mo usab masabtan ang ginahimo sa Dios nga Magbubuhat sa tanang butang.

6Padayon lang sa pagpananom, kay wala ka masayod hain niini ang motubo pag-ayo, o kon maayo ba hinuon ang pagtubo sa tanan.

7Maayo gayod kon buhi ka pa. 8Mao nga paglipay sa tibuok mong kinabuhi, bisan unsa man kini ka taas. Hinuon, hinumdomi nga ang kamatayon moabot ug magdugay kini. Walay kapuslanan ang tanan nga mahitabo sa umaabot.

9Batan-on, paglipay ug pahimusli ang imong kinabuhi samtang batan-on ka pa. Himoa ang tanan mong gusto ug paundayoni ang tanan mong hilig, apan hinumdomi nga hukman ka sa Dios sa tanan mong ginahimo. 10Wad-a ang kabalaka ug ayawg tagda ang sakit sa imong lawas kay ang pagkabatan-on lumalabay lang.