Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 3:1-17

Ang Halad alang sa pakigda-it o Maayong Relasyon

1Kon may maghalad ug baka ingon nga halad alang sa pakigda-it3:1 o maayong relasyon, kinahanglan nga ang iyang ihalad sa presensya sa Ginoo walay depekto—laki man o baye. 2Ipatong niya ang iyang kamot diha sa ulo sa baka, ug ihawon niya kini duol sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ang dugo niini isablig sa mga pari nga kaliwat ni Aaron palibot sa halaran. 3Magkuha ang pari ug mga bahin niini nga sunogon isip halad alang sa Ginoo: ang tanang tambok sulod sa ginhawaan sa baka, 4ang mga batobato apil ang tambok niini, ug ang gamay nga bahin sa atay. 5Unya sunogon kini sa mga pari nga kaliwat ni Aaron didto sa halaran uban sa halad nga sinunog. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

6Kon karnero o kanding ang iyang ihalad ingon nga halad alang sa pakigda-it3:6 pakigda-it o maayong relasyon ngadto sa Ginoo, kinahanglan nga wala kini depekto—laki man o baye. 7Kon karnero ang iyang ihalad sa Ginoo, 8ipatong niya ang iyang kamot diha sa ulo sa karnero ug ihawon niya kini didto sa atubangan sa Tolda nga Tagboanan. Ug ang dugo niini isablig sa mga pari nga kaliwat ni Aaron palibot sa halaran. 9Unya mokuha ang pari ug bahin gikan niining halad nga iyang sunogon alang sa Ginoo. Kuhaon niya ang mga tambok, ang tibuok tambok nga ikog nga pinapuok pagkaputol, ang tanan nga tambok sa sulod sa ginhawaan, 10ang mga rinyon apil ang tambok niini, ug ang gamay nga bahin sa atay. 11Sunogon sa pari kining tanan didto sa halaran isip halad nga pagkaon.3:11 isip halad nga pagkaon: Tingali tungod kay giisip kini nga pagkaon sa Dios. Tan-awa sa 21:6, 8, 21; 22:25-27.

12Kon kanding ang iyang ihalad sa presensya sa Ginoo, 13ipatong niya ang iyang kamot sa ulo sa kanding ug ihawon niya kini didto sa atubangan sa Tolda nga Tagboanan. Ug ang dugo niini isablig sa mga pari nga kaliwat ni Aaron palibot sa halaran. 14Unya, gikan niining halad magkuha ang pari ug bahin nga iyang sunogon alang sa Ginoo. Kuhaon niya ang tanang tambok sulod sa ginhawaan sa kanding, 15ang mga batobato apil ang tambok niini, ug ang gamay nga bahin sa atay. 16Sunogon sa pari kining tanan didto sa halaran isip halad nga pagkaon. Ang kahumot niini makapalipay kaniya. Ang tanang tambok iya sa Ginoo.

17Ayaw kamo pagkaon ug tambok o dugo. Kini nga mga tulumanon kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon, bisan asa kamo magpuyo.

New International Version

Leviticus 3:1-17

The Fellowship Offering

1“ ‘If your offering is a fellowship offering, and you offer an animal from the herd, whether male or female, you are to present before the Lord an animal without defect. 2You are to lay your hand on the head of your offering and slaughter it at the entrance to the tent of meeting. Then Aaron’s sons the priests shall splash the blood against the sides of the altar. 3From the fellowship offering you are to bring a food offering to the Lord: the internal organs and all the fat that is connected to them, 4both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which you will remove with the kidneys. 5Then Aaron’s sons are to burn it on the altar on top of the burnt offering that is lying on the burning wood; it is a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

6“ ‘If you offer an animal from the flock as a fellowship offering to the Lord, you are to offer a male or female without defect. 7If you offer a lamb, you are to present it before the Lord, 8lay your hand on its head and slaughter it in front of the tent of meeting. Then Aaron’s sons shall splash its blood against the sides of the altar. 9From the fellowship offering you are to bring a food offering to the Lord: its fat, the entire fat tail cut off close to the backbone, the internal organs and all the fat that is connected to them, 10both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which you will remove with the kidneys. 11The priest shall burn them on the altar as a food offering presented to the Lord.

12“ ‘If your offering is a goat, you are to present it before the Lord, 13lay your hand on its head and slaughter it in front of the tent of meeting. Then Aaron’s sons shall splash its blood against the sides of the altar. 14From what you offer you are to present this food offering to the Lord: the internal organs and all the fat that is connected to them, 15both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which you will remove with the kidneys. 16The priest shall burn them on the altar as a food offering, a pleasing aroma. All the fat is the Lord’s.

17“ ‘This is a lasting ordinance for the generations to come, wherever you live: You must not eat any fat or any blood.’ ”