Leviticus 12 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 12:1-8

Ang mga Patakaran bahin sa Babaye nga Nanganak

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon:

Kon ang usa ka babaye manganak ug batang lalaki, isipa siya nga hugaw12:2 isipa siya nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon. sulod sa pito ka adlaw, maingon nga hugaw siya kon dug-on. 3Sa ikawalo nga adlaw tulion ang iyang anak. 4Kinahanglan mohulat ang babaye ug 33 ka adlaw ayha siya isipon nga hinlo. Dili siya mahimong mohikap sa bisan unsang butang nga alang sa Ginoo ug dili siya mahimong moadto sa Tolda nga Tagboanan hangtod nga mahuman ang mga adlaw sa iyang paghinlo. 5Kon babaye ang iyang anak, isipa siya nga hugaw sulod sa 14 ka adlaw, maingon nga hugaw siya kon dug-on. Kinahanglan mohulat pa siya ug 66 ka adlaw ayha siya maisip nga hinlo.

6Kon human na ang mga adlaw sa iyang paghinlo, malalaki man o mababaye ang iyang gianak, magdala dayon siya ngadto sa pari ug karnero nga usa ka tuig isip halad nga sinunog ug usa ka tukmo o salampati isip halad sa paghinlo, didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. 7-8Ihalad kini sa pari didto sa presensya sa Ginoo aron makuha ang pagkahugaw sa babaye tungod sa pagdugo, ug mahimo na siyang hinlo. Kon dili siya makahimo paghatag ug karnero magdala na lang siya ug duha ka salampati o duha ka tukmo; ang usa halad nga sinunog ug ang usa halad sa paghinlo. Pinaagi niining himuon sa pari, makuha ang pagkahugaw sa babaye ug mahimo na siyang hinlo. Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa babaye nga nanganak.