Ang Pulong Sa Dios

Josue 3:1-17

Mitabok sa Jordan ang mga Israelinhon

1Sayo kaayong mibangon si Josue ug ang tanang mga Israelinhon. Mibiya sila sa Shitim ug miadto sa Suba sa Jordan. Nagkampo una sila didto sa wala pa sila motabok. 2Paglabay sa tulo ka adlaw, milibot sa kampo ang mga tigdumala, 3ug mimando sa mga tawo, “Inigkakita ninyo nga pas-anon na sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo nga inyong Dios, sunod kamo kanila, 4aron mahibaloan ninyo kon asa kamo moagi, kay wala pa gayod kamo sukad makaagi dinhi. Apan ayaw lang kamo pagpaduol pag-ayo sa sudlanan sa Kasabotan; distansya kamog mga usa ka kilometro.”

5Unya giingnan ni Josue ang mga tawo, “Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon3:5 Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon: Ang buot ipasabot, buhaton nila ang seremonya sa pagpakahinlo. kay ugma maghimo ang Ginoo diha kaninyo ug katingalahang mga butang.” 6Giingnan usab ni Josue ang mga pari, “Dad-a na ninyo ang sudlanan sa Kasabotan ug mag-una kamo sa mga tawo.” Gituman nila ang giingon ni Josue.

7Unya miingon ang Ginoo kang Josue, “Sa pagabuhaton ko karong adlawa, pasidunggan ka sa katawhan sa Israel, ug mahibaloan nila nga nagauban ako kanimo sama sa akong pag-uban kang Moises. 8Sultihi ang mga pari nga nagadayong sa sudlanan sa Kasabotan nga inig-abot nila sa Suba sa Jordan mohunong sila inigtunob nila sa tubig sa suba.”

9Unya gitawag ni Josue ang mga tawo, “Dali kamo, kay sultihan ko kamo kon unsa ang giingon sa Ginoo nga inyong Dios. 10Masayran ninyo karon nga ang buhi nga Dios nagauban kaninyo, kay iyang ipaabog gayod kaninyo ang mga Canaanhon, Hitihanon, Hibihanon, Perisihanon, Gergasihanon, Amorihanon, ug mga Jebusihanon. 11Siguradohon ninyo nga ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibotan mag-una kaninyo samtang nagtabok kamo sa Suba sa Jordan. 12Busa karon, pagpili kamo ug 12 ka mga tawo, usa gikan sa matag tribo sa Israel. 13Sa dihang motunob na sa tubig ang mga pari nga nagadayong sa Kahon sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibotan, mohunong pagdagayday ang tubig sa Suba sa Jordan. Ang tubig nga gikan sa ibabaw mopundo sa usa ka dapit.”

14-15Ting-ani kadto ug nagabaha ang Suba sa Jordan. Mibiya ang mga tawo sa ilang kampo aron motabok. Nagauna kanila ang mga pari nga nagadayong sa sudlanan sa Kasabotan. Pagtunob gayod sa mga pari sa suba, 16mihunong dayon ang pagdagayday sa tubig. Mipundo ang tubig sa usa ka dapit nga gitawag ug Adam, usa ka lungsod duol sa Zaretan. Wala nay tubig nga nagadagayday paingon sa Patay nga Dagat,3:16 Patay nga Dagat: sa Hebreo, Dagat sa Araba, ang labihan kaparat nga dagat. busa nakatabok ang mga tawo sa dapit nga duol sa Jerico. 17Nagtindog taliwala sa mamalang suba ang mga pari nga nagadayong sa sudlanan sa Kasabotan, hangtod nga nakatabok ang tanang katawhan.

Ang Pulong Sang Dios

Josue 3:1-17

Nagtabok ang mga Israelinhon sa Jordan

1Karon, aga pa gid nagbangon si Josue kag ang tanan nga Israelinhon. Naghalin sila sa Shitim kag nagkadto sa Suba sang Jordan. Nagkampo anay sila didto sa wala pa sila magtabok. 2Pagkaligad sang tatlo ka adlaw, naglibot sa kampo ang mga pangulo 3kag nagsiling sa mga tawo, “Kon makita ninyo nga ginadala sang mga pari nga mga kaliwat ni Levi ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo nga inyo Dios, magsunod kamo sa ila, 4agod mahibaluan ninyo kon diin kamo maagi, kay wala pa gid kamo makaagi diri halin sang una. Pero indi lang kamo magpalapit sa Kahon sang Kasugtanan; mag-antad kamo sing mga isa ka kilometro.”

5Dayon ginsilingan ni Josue ang mga tawo, “Magpakatinlo kamo sang inyo kaugalingon, kay buwas mahimo ang Ginoo sa inyo sang makatilingala nga mga butang.” 6Ginsilingan man ni Josue ang mga pari, “Dal-a na ninyo ang Kahon sang Kasugtanan kag mag-una kamo sa mga tawo.” Gintuman nila ang ginsiling ni Josue.

7Karon, nagsiling ang Ginoo kay Josue, “Paagi sa himuon ko subong, padunggan ka sang imo kapareho nga mga Israelinhon, kag mahibaluan nila nga nagaupod ako sa imo pareho sang akon pag-upod kay Moises. 8Silinga ang mga pari nga nagadala sang Kahon sang Kasugtanan nga kon mag-abot na gani sila sa Suba sang Jordan, magpundo sila sa tubig.”

9Gani gintawag ni Josue ang mga tawo, “Dali kamo, kay sugiran ko kamo kon ano ang ginsiling sang Ginoo nga inyo Dios. 10Karon mahibaluan ninyo nga nagaupod sa inyo ang buhi nga Dios, kay ipatabog gid niya sa inyo ang mga Canaanhon, Hithanon, Hivhanon, Periznon, Girgashnon, Amornon kag mga Jebusnon. 11Siguraduhon ninyo nga ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo nga nagagahom sa bug-os nga kalibutan magauna sa inyo samtang nagatabok kamo sa Suba sang Jordan. 12Gani karon, magpili kamo sang dose ka tawo, isa sa kada tribo sang Israel. 13Kon mag-ubog na gani ang mga pari nga nagadala sang Kahon sang Ginoo nga nagagahom sa bug-os nga kalibutan, mauntat ang pag-ilig sang Suba sang Jordan. Ang tubig sini halin sa ibabaw magapundo sa isa ka lugar.”

14-15Tig-alani sadto kag nagabaha ang suba. Naghalin ang mga tawo sa ila mga kampo agod magtabok sa suba. Nagauna sa ila ang mga pari nga nagadala sang Kahon sang Kasugtanan. Pag-ubog gid sang mga pari sa suba, 16nag-untat dayon sa pag-ilig ang tubig. Nagpundo ang tubig sa isa ka lugar nga ginatawag nga Adam—isa ka banwa malapit sa Zaretan. Wala sing tubig nga nag-ilig pakadto sa Patay nga Dagat,3:16 Patay nga Dagat: sa Hebreo, Dagat sang Araba, ang maasin gid nga dagat. gani nakatabok ang mga tawo sa lugar nga malapit sa Jerico. 17Nagtindog sa tunga sang nagmala nga suba ang mga pari nga nagadala sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo samtang nagatabok ang tanan nga katawhan sang Israel. Wala sila maghalin didto hasta nakatabok ang tanan.