Josue 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Josue 3:1-17

Mitabok sa Jordan ang mga Israelinhon

1Sayo kaayong mibangon si Josue ug ang tanang mga Israelinhon. Mibiya sila sa Shitim ug miadto sa Suba sa Jordan. Nagkampo una sila didto sa wala pa sila motabok. 2Paglabay sa tulo ka adlaw, milibot sa kampo ang mga tigdumala, 3ug mimando sa mga tawo, “Inigkakita ninyo nga pas-anon na sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo nga inyong Dios, sunod kamo kanila, 4aron mahibaloan ninyo kon asa kamo moagi, kay wala pa gayod kamo sukad makaagi dinhi. Apan ayaw lang kamo pagpaduol pag-ayo sa sudlanan sa Kasabotan; distansya kamog mga usa ka kilometro.”

5Unya giingnan ni Josue ang mga tawo, “Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon3:5 Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon: Ang buot ipasabot, buhaton nila ang seremonya sa pagpakahinlo. kay ugma maghimo ang Ginoo diha kaninyo ug katingalahang mga butang.” 6Giingnan usab ni Josue ang mga pari, “Dad-a na ninyo ang sudlanan sa Kasabotan ug mag-una kamo sa mga tawo.” Gituman nila ang giingon ni Josue.

7Unya miingon ang Ginoo kang Josue, “Sa pagabuhaton ko karong adlawa, pasidunggan ka sa katawhan sa Israel, ug mahibaloan nila nga nagauban ako kanimo sama sa akong pag-uban kang Moises. 8Sultihi ang mga pari nga nagadayong sa sudlanan sa Kasabotan nga inig-abot nila sa Suba sa Jordan mohunong sila inigtunob nila sa tubig sa suba.”

9Unya gitawag ni Josue ang mga tawo, “Dali kamo, kay sultihan ko kamo kon unsa ang giingon sa Ginoo nga inyong Dios. 10Masayran ninyo karon nga ang buhi nga Dios nagauban kaninyo, kay iyang ipaabog gayod kaninyo ang mga Canaanhon, Hitihanon, Hibihanon, Perisihanon, Gergasihanon, Amorihanon, ug mga Jebusihanon. 11Siguradohon ninyo nga ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibotan mag-una kaninyo samtang nagtabok kamo sa Suba sa Jordan. 12Busa karon, pagpili kamo ug 12 ka mga tawo, usa gikan sa matag tribo sa Israel. 13Sa dihang motunob na sa tubig ang mga pari nga nagadayong sa Kahon sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibotan, mohunong pagdagayday ang tubig sa Suba sa Jordan. Ang tubig nga gikan sa ibabaw mopundo sa usa ka dapit.”

14-15Ting-ani kadto ug nagabaha ang Suba sa Jordan. Mibiya ang mga tawo sa ilang kampo aron motabok. Nagauna kanila ang mga pari nga nagadayong sa sudlanan sa Kasabotan. Pagtunob gayod sa mga pari sa suba, 16mihunong dayon ang pagdagayday sa tubig. Mipundo ang tubig sa usa ka dapit nga gitawag ug Adam, usa ka lungsod duol sa Zaretan. Wala nay tubig nga nagadagayday paingon sa Patay nga Dagat,3:16 Patay nga Dagat: sa Hebreo, Dagat sa Araba, ang labihan kaparat nga dagat. busa nakatabok ang mga tawo sa dapit nga duol sa Jerico. 17Nagtindog taliwala sa mamalang suba ang mga pari nga nagadayong sa sudlanan sa Kasabotan, hangtod nga nakatabok ang tanang katawhan.