Ang Pulong Sa Dios

Josue 12:1-24

Ang mga Hari sa Sidlakang bahin sa Jordan nga Gipildi sa mga Israelinhon

1-2Nasakop na sa mga Israelinhon ang mga yuta sa sidlakan sa Jordan, gikan sa Lugut sa Arnon hangtod sa Bukid sa Hermon lakip niini ang yuta sa sidlakan nga bahin sa Kapatagan sa Jordan.12:1-2 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. Mao usab sa bersikulo 3 ug 8. Mao kini ang mga hari niadtong mga dapita nga gipildi sa mga Israelinhon:

Si Sihon nga Amorihanon nga nagapuyo sa Heshbon. Sakop sa iyang gingharian ang katunga sa Gilead. Naggikan kini sa Aroer nga anaa sa kilid sa Lugut sa Arnon (lakip na niini ang lungsod taliwala niini nga lugut) hangtod sa Lugut sa Jabok, ang utlanan sa mga Amonihanon. 3Sakop usab niya ang sidlakang bahin sa Kapatagan sa Jordan, gikan sa Linaw sa Galilea12:3 Galilea: sa Hebreo, Kineret. hangtod sa Bet Jeshimot, sa sidlakang bahin sa Patay nga Dagat,12:3 Patay nga Dagat: sa Hebreo, Dagat sa Araba, ang labihan kaparat nga dagat. ug hangtod pa gayod sa habagatan sa ubos nga bahin sa Pisga.

4Ang ikaduha mao si Og, ang hari sa Basan. Usa siya sa mga nahibiling kaliwat sa Refaimnon. Nagapuyo siya sa Ashtarot ug sa Edrei. 5Ang sakop sa iyang gingharian mao ang Bukid sa Hermon, Saleca, ang tibuok Basan hangtod sa utlanan sa Geshur ug Maaca, ug ang katunga sa Gilead, hangtod sa utlanan sa Heshbon nga sakop sa teritoryo ni Haring Sihon. 6Gipildi sila ni Moises, nga alagad sa Ginoo, ug sa mga Israelinhon. Gihatag ni Moises ang ilang yuta sa tribo ni Reuben, Gad ug sa katunga sa tribo ni Manase ingon nga ilang panulondon.

Ang mga Hari sa Kasadpang bahin sa Jordan nga Gipildi sa mga Israelinhon

7-8Nasakop usab ni Josue ug sa mga Israelinhon ang mga yuta sa kasadpang bahin sa Jordan, gikan sa Baal Gad sa Kapatagan sa Lebanon hangtod sa Bukid sa Halak patungas sa Seir. Gihatag ni Josue kini nga mga yuta ngadto sa mga Israelinhon isip ilang panulondon. Gibahin niya kini sumala sa ilang tribo. Lakip niini nga yuta ang mga bukid, ang kabungtoran sa kasadpan,12:7-8 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela. ang Kapatagan sa Jordan, ang ubos nga mga bahin, ang disyerto sa habagatan, ug ang Negev. Gipuy-an kini kaniadto sa mga Hitihanon, Amorihanon, Canaanhon, Perisihanon, Hibihanon, ug mga Jebusihanon. Mao kini ang mga hari niadtong mga dapita nga gipangpildi ni Josue ug sa mga Israelinhon:

9hari sa Jerico

hari sa Ai (duol sa Betel)

10hari sa Jerusalem

hari sa Hebron

11hari sa Jarmut

hari sa Lakish

12hari sa Eglon

hari sa Gezer

13hari sa Debir

hari sa Geder

14hari sa Horma

hari sa Arad

15hari sa Libna

hari sa Adulam

16hari sa Makeda

hari sa Betel

17hari sa Tapua

hari sa Hefer

18hari sa Afek

hari sa Lasharon

19hari sa Madon

hari sa Hazor

20hari sa Shimron Meron

hari sa Acshaf

21hari sa Taanac

hari sa Megido

22hari sa Kedesh

hari sa Jokneam (sa Carmel)

23hari sa Dor (sa Nafat Dor)

hari sa Goyim (sa Gilgal)

24hari sa Tirza.

Ang tanan 31 ka mga hari.

Tagalog Contemporary Bible

Josue 12:1-24

Ang mga Hari na Natalo sa Silangan ng Jordan

1-2Sinakop na ng mga Israelita ang mga lupain sa silangan ng Ilog Jordan, mula sa Lambak ng Arnon hanggang sa Bundok ng Hermon, kasama na rito ang lupain sa silangan ng Lambak ng Jordan.12:1-2 Lambak ng Jordan: Tingnan ang “footnote” sa 11:2a. Ganito rin sa talatang 3 at 7. Ito ang mga hari sa mga lugar na natalo ng mga Israelita:

Si Sihon na Amoreo na nakatira sa Heshbon. Sakop ng kaharian niya ang kalahati ng Gilead. Ito ay mula sa Aroer sa tabi ng Lambak ng Arnon, at mula sa gitna nito hanggang sa Lambak ng Jabok, na siyang hangganan ng lupain ng mga Ammonita. 3Sakop din niya ang silangan ng Lambak ng Jordan, mula sa Lawa ng Galilea hanggang sa Bet Jeshimot, sa silangan ng Dagat na Patay12:3 Dagat na Patay: sa Hebreo, Dagat ng Araba, ang pinakamaalat na dagat. at hanggang sa timog sa ibaba ng libis ng Pisga.

4Ang ikalawa ay si Haring Og ng Bashan. Isa siya sa mga naiwan na Refaimeo. Nakatira siya sa Ashtarot at sa Edrei. 5Ang sakop ng kaharian niya ay ang Bundok ng Hermon, Saleca, ang buong Bashan hanggang sa hangganan ng Geshur at Maaca, at ang kalahati ng Gilead, hanggang sa hangganan ng Heshbon, na ang hari ay si Sihon. 6Tinalo sila ni Moises, na lingkod ng Panginoon, at ng mga Israelita. Ibinigay ni Moises ang lupain ng mga ito sa lahi ni Reuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase bilang mana nila.

Ang mga Hari na Natalo sa Kanluran ng Jordan

7-8Sinakop din ni Josue at ng mga Israelita ang mga lupain sa kanluran ng Jordan, mula sa Baal Gad sa Lambak ng Lebanon hanggang sa Bundok ng Halak na paahon sa Seir. Ibinigay ni Josue ang mga lupaing ito sa mga Israelita bilang mana nila. Hinati niya ito ayon sa bawat lahi nila. Ang mga lupaing ito ay ang mga kabundukan, mga kaburulan sa kanluran,12:7-8 kaburulan sa kanluran: sa Hebreo, Shefela. ang Lambak ng Jordan, ang mga libis, ang disyerto sa timog, at ang Negev. Tinirhan ito dati ng mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hiveo, at mga Jebuseo. Ito ang mga hari ng mga lugar na iyon na tinalo ni Josue at ng mga Israelita:

9ang hari ng Jerico

ang hari ng Ai (malapit sa Betel)

10ang hari ng Jerusalem

ang hari ng Hebron

11ang hari ng Jarmut

ang hari ng Lakish

12ang hari ng Eglon

ang hari ng Gezer

13ang hari ng Debir

ang hari ng Geder,

14ang hari ng Horma

ang hari ng Arad

15ang hari ng Libna

ang hari ng Adulam

16ang hari ng Makeda

ang hari ng Betel

17ang hari ng Tapua

ang hari ng Hefer

18ang hari ng Afek

ang hari ng Lasharon

19ang hari ng Madon

ang hari ng Hazor

20ang hari ng Shimron Meron

ang hari ng Acshaf

21ang hari ng Taanac

ang hari ng Megido

22ang hari ng Kedesh

ang hari ng Jokneam (sa Carmel)

23ang hari ng Dor (sa Nafat Dor)

ang hari ng Goyim (sa Gilgal)

24ang hari ng Tirza.

Ang mga haring ito ay 31 lahat.