Josue 1 – APSD-CEB & NUB

Ang Pulong Sa Dios

Josue 1:1-18

Ang Pagpangandam alang sa Pagpanag-iya sa Canaan

1Human mamatay si Moises nga alagad sa Ginoo, miingon ang Ginoo sa personal nga katabang niini nga si Josue nga anak ni Nun, 2“Patay na si Moises nga akong alagad. Busa karon pangandam kamo—ikaw ug ang tanang Israelinhon—sa pagtabok sa Suba sa Jordan paingon sa yuta nga akong ihatag kaninyo. 3Sumala sa akong gisaad kang Moises, ihatag ko kaninyo ang tanang kayutaan nga inyong maabot. 4Mao kini ang inyong mahimong teritoryo: gikan sa kamingawan sa habagatan hangtod sa kabukiran sa Lebanon sa amihan, ug gikan sa dakong Suba sa Eufrates sa sidlakan hangtod sa Dagat sa Mediteraneo1:4 Dagat sa Mediteraneo: sa Hebreo, Dakong Dagat. sa kasadpan, apil ang kayutaan sa mga Hitihanon.

5“Walay makapildi kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Magauban ako kanimo sama sa akong pag-uban kang Moises. Dili ko ikaw biyaan o pasagdan. 6Lig-ona ang imong kaugalingon ug pagmaisogon, kay ikaw ang mangulo niining katawhan sa pagpanag-iya sa yuta nga akong gisaad sa ilang mga katigulangan. 7Lig-ona lang ang imong kaugalingon ug pagmaisogon gayod. Sunda gayod pag-ayo ang tanan nga kasugoan nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw gayod kini isalikway aron magmalampuson ka sa tanan mong pagahimuon. 8Ayaw gayod kalimti pagbasa ang Libro sa Kasugoan. Pamalandongi kini adlaw ug gabii aron mahibaloan mo kon unsaon pagtuman ang tanan nga nahisulat niini. Ug sa ingon niini nga paagi, magmauswagon ka ug magmalampuson. 9Hinumdomi kining akong gipahimangno kanimo: ‘Lig-ona ang imong kaugalingon ug pagmaisogon. Ayaw kahadlok o kaluya, kay ako, ang Ginoo nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka moadto.’ ”

10Busa, gimandoan ni Josue ang mga tigdumala sa Israel, 11“Libota ninyo ang kampo ug sultihi ang mga tawo nga mangandam sila sa ilang mga pagkaon kay tulo ka adlaw gikan karon,1:11 tulo ka adlaw gikan karon: o, sa sulod sa tulo ka adlaw. motabok kita sa Suba sa Jordan aron sa pagpanag-iya sa yuta nga ginahatag kanato sa Ginoo nga atong Dios.”

12Unya miingon si Josue sa tribo ni Reuben, ni Gad, ug sa katunga sa tribo ni Manase, 13“Hinumdomi ninyo ang gisulti kaninyo ni Moises nga alagad sa Ginoo. Nagaingon siya nga hatagan kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug pahulayanan. Ug mao na kini ang yuta nga gihatag niya kaninyo: 14ang sidlakang bahin sa Suba sa Jordan. Magpabilin dinhi ang inyong mga asawa, kabataan, ug mga kahayopan. Apan ang inyong mga sundalo kinahanglan mag-una sa pagtabok sa Jordan sa pagtabang sa inyong mga kaigsoonan, 15hangtod nga maangkon nila ang kapahulayan gikan sa Ginoo sama sa naangkon usab ninyo, ug masakop nila ang yuta nga ginahatag kanila sa Ginoo nga atong Dios. Human niini, pwede na kamo mobalik dinhi sa sidlakan nga bahin sa Jordan sa pagpuyo niini nga yuta nga gihatag kaninyo ni Moises nga alagad sa Dios.”

16Mitubag sila kang Josue, “Buhaton namo ang tanan mong gisulti, ug moadto kami bisan asa mo kami ipadala. 17Mosunod kami kanimo sama sa among pagsunod kang Moises, basta mag-uban kanimo ang Ginoo nga imong Dios sama sa iyang pag-uban kang Moises. 18Patyon si bisan kinsa nga mosupak kanimo ug dili motuman sa imong ginamando. Lig-ona lang ang imong kaugalingon ug pagmaisogon!”

Swedish Contemporary Bible

Josua 1:1-18

Intåget i löfteslandet

(1:1—5:12)

Guds uppdrag till Josua

1När Herrens tjänare Mose var död, talade Herren till Josua, Nuns son, som hade varit Moses medhjälpare: 2”Min tjänare Mose är död. Gå nu med hela detta folk över floden Jordan in i det land jag vill ge åt dem, israeliterna. 3Jag ska ge er, precis som jag lovade Mose, varje plats där ni sätter er fot, 4från öknen till Libanon och från den stora floden Eufrat, hettiternas1:4 Kanaans land kan ibland ha kallats hettiternas land, eller också är hettiternas land här ett senare tillägg. hela landområde, till Medelhavet i väster. 5Ingen ska kunna sätta hinder i vägen så länge du lever, för jag ska vara med dig på samma sätt som jag var med Mose. Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.

6Var stark och modig, för du kommer att leda detta folk i erövringen av det land som jag med ed lovade deras förfäder. 7Du ska vara stark och modig! Följ noga hela den lag som min tjänare Mose gav dig utan att vika av åt något håll, så kommer du att lyckas med allt du företar dig. 8Tala ständigt om denna lagbok, och tänk själv på den både dag och natt, så att du noga följer allt som står skrivet i den. Det är bara då som du kommer att lyckas och ha framgång. 9Jag har ju befallt dig att vara stark och modig. Bli aldrig rädd eller förskräckt! Herren, din Gud, ska vara med dig vart du än går.”

10Då gav Josua folkets ledare följande instruktioner: 11”Gå igenom lägret och säg till folket: Gör i ordning proviant! Om tre dagar ska ni gå över floden och inta det land som Herren, er Gud, vill ge er att bo i.”

12Sedan sa Josua till Rubens och Gads stammar och ena halvan av Manasses stam: 13”Kom ihåg vad Herrens tjänare Mose befallde er när han sa: Herren, er Gud, ska låta er komma till ro och ge er ett hemland här. 14Lämna därför hustrur, barn och boskap kvar här i landet som Mose gav er på östra sidan av floden Jordan. Men era män ska fullt beväpnade och utrustade leda de andra stammarna över floden och hjälpa dem, 15tills Herren låtit dem komma till ro liksom ni själva och de intagit det land Herren, er Gud, ger dem. Först därefter får ni återvända och slå er ner i det område Mose, Herrens tjänare, gav er här på östra sidan av Jordan.”

16De svarade Josua: ”Allt som du har befallt oss ska vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå. 17Vi ska lyda dig på samma sätt som vi lydde Mose. Må Herren, din Gud, vara med dig som han var med Mose! 18Om någon, vem det än är, handlar upproriskt mot dina befallningar och inte lyder dina ord, så ska han dö. Var stark och modig!”