Ang Pulong Sa Dios

Jonas 2:1-10

Ang Pag-ampo ni Jonas

1Nagaampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios didto sa sulod sa tiyan sa isda. 2Miingon siya:

“Sa akong kalisdanan, mitawag ako kanimo Ginoo, ug gitubag mo ako.

Nangayo ako ug tabang kanimo sa dihang nagaungaw ako sa kamatayon,2:2 sa dihang nagaungaw ako sa kamatayon: sa literal, sa dapit sa mga patay.

ug gidungog mo ako.

3Gitambog mo ako sa kinahiladman sa dagat.

Gilibotan ako sa tubig ug gibanlas sa mga balod nga imong gipadala.

4Gipahilayo mo ako sa imong presensya,

Apan maglantaw gehapun ako sa imong balaan nga templo.

5Gilapawan ako sa tubig ug daw sa malumos na gayod ako.

Naputos sa sagbot ang akong ulo.

6Miunlod ako ngadto sa kinahiladman sa dagat,

nabilanggo ako sa kinahiladman sa yuta sa walay kataposan.

Apan gihaw-as mo ako gikan sa kahiladman, O Ginoo nga akong Dios.

7Sa dihang hapit na mahugno ang akong kinabuhi, misangpit ako kanimo, Ginoo,

ug gidungog mo ang akong pag-ampo didto sa imong balaan nga templo.

8Kadtong mga tawo nga nagsimba sa mga walay pulos nga mga dios-dios nagsalikway sa imong grasya nga ila untang mahiagumankanila.

9Apan, ako, inubanan sa mga awit sa pagpasalamat, maghalad kanimo.

Tumanon ko ang akong mga panaad.

Ang kaluwasan gekan sa Ginoo.”

10Unya, gimandoan sa Ginoo ang isda, ug gisuka niini si Jonas sa baybayon.

New Russian Translation

Иона 2:1-11

Молитва Ионы

1Господь сделал так, что Иону проглотила огромная рыба, и Иона пробыл в желудке рыбы три дня и три ночи. 2Находясь в желудке рыбы, Иона помолился Господу, своему Богу. 3Он сказал:

– В горе я к Господу воззвал,

и Он ответил мне.

Я закричал – и Ты услышал мой крик

из глубин мира мертвых2:3 Евр.: «шеол»..

4Ты в пучину меня вверг,

в самое сердце морей;

окружили меня потоки.

Все Твои волны, все Твои валы

надо мной прошли.

5Я сказал: «Изгнан я от глаз Твоих;

однако я вновь увижу святой храм Твой».

6Воды надо мной сомкнулись,

бездна меня обступила,

и водоросли голову оплели.

7На дно, к самым корням гор я нисшел,

засовы земли закрылись за мной навек,

но Ты, Господи, Бог мой,

извлек меня из ямы живым!

8Когда жизнь угасала во мне,

я Господа вспомнил,

и дошла молитва моя к Тебе,

в святой храм Твой.

9Те, кто ничтожных идолов чтит,

лишились милости, что могли получить.

10А я с хвалебными песнями

буду жертвы Тебе приносить.

Что обещал – исполню.

Спасение – от Господа!

11Господь повелел рыбе, и она изрыгнула Иону на сушу.