Ang Pulong Sa Dios

Joel 3:1-21

Silotan ang mga Nasod

1Miingon ang Ginoo, “Nianang panahona pauswagon ko pag-usab ang Juda apil na ang Jerusalem.3:1 pauswagon… Jerusalem: o, pabalikon ko ang katawhan sa Juda ug Jerusalem sa ilang yuta gikan sa pagkabihag. 2Tigomon ko ang mga nasod ug dad-on ko sila sa Kapatagan ni Jehoshaphat.3:2 Jehoshaphat: Ang buot ipasabot sa Hebreo, nagahukom ang Ginoo. Didto pagahukman ko sila tungod sa ilang gihimo sa katawhan nga akong gipanag-iyahan, ang mga Israelinhon. Gipakatag nila ang akong katawhan sa ubang mga nasod ug gibahin nila ang akong yuta. 3Giripahan nila ang akong katawhan, ug gibaligya nila ingon nga mga ulipon ang mga batang lalaki ug babaye, aron ibayad sa mga ilimnon ug sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog.

4“Kamong mga katawhan sa Tyre, Sidon, ug sa tanang dapit sa Filistia, unsa kining ginahimo ninyo batok kanako?3:4 Ang ginahimo niini nga mga nasod batok sa Israel sama lang nga ginahimo nila batok sa Ginoo. Gipanimaslan ba ninyo ako sa butang nga akong nahimo? Kon gipanimaslan ninyo ako, panimaslan ko usab kamo diha-diha dayon tungod sa inyong gihimo. 5Kay gikuha ninyo ang akong mahalong mga kabtangan,3:5 akong… kabtangan: Ang mga kabtangan sa mga Israelinhon iya sa Ginoo. apil na ang mga plata ug bulawan, ug gidala ninyo kini ngadto sa inyong mga templo. 6Gipamaligya ninyo sa mga Griego ang katawhan sa Jerusalem ug sa ubang bahin sa Juda, aron mapahilayo ninyo sila sa ilang kaugalingong yuta. 7Apan tabangan ko sila nga makapahawa sa mga dapit nga gibaligyaan ninyo kanila, ug pagahimuon ko kaninyo ang inyong gihimo kanila. 8Ibaligya ko ang inyong mga anak sa katawhan sa Juda, ug ibaligya nila sila sa mga taga-Saba,3:8 Saba: Usa ka dapit sa habagatang-kasadpan sa Arabia. nga namuyo sa layong lugar. Mahitabo gayod kini, kay ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

9Miingon pa ang Ginoo, “Ipahibalo kini sa mga nasod: Pangandam kamo sa pakig-gubat. Aghata ninyo ang inyong mga sundalo nga mosulong. 10Himoa ninyong mga espada ang punta sa inyong mga daro ug himoa ninyong mga bangkaw ang inyong mga lampas. Bisan ang mga maluya kinahanglang makiggira. 11Dali, duol kamo, tanan kamong mga nasod sa palibot. Ug pagtigom kamo didto sa walog ni Jehoshaphat. Ang mga mahadlokon kinahanglang magsundalo.3:11 Ang mga… magsundalo: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, Ginoo, ipadala ang imong mga sundalo.

12Nagaingon pa gayod ang Ginoo, “Kinahanglang maaghat sa pagtungas ngadto sa walog ni Jehoshaphat ang mga nasod sa palibot, kay hukman ko sila didto. 13Galaba sila nga daw trigo nga alanihon! Tunob-tunobi sila nga daw ubas nga pugaunon tungod kay puno na ang pug-anan ug nagaawas na kini! Kay labihan sila kadaotan.”

14Labihan kadaghan sa mga tawo nga nagasaba sa walog sa Paghukom, kay duol na moabot ang adlaw sa pagsilot sa Ginoo. 15Mongitngit ang adlaw ug ang bulan, ug dili na mosidlak ang mga bitoon. 16Mongulob ang Ginoo gikan sa Zion;3:16 Zion: mao usab ang Jerusalem. ang iyang tingog modahunog gikan sa Jerusalem. Ug tungod niini mouyog ang kalibotan ug ang kalangitan. Apan lig-on nga dalangpanan ang Ginoo alang sa mga Israelinhon nga iyang katawhan.

Ang mga Panalangin alang sa mga Katawhan sa Dios

17Miingon ang Ginoo, “Mga taga-Juda, mahibaloan ninyo nga ako, ang Ginoo nga inyong Dios, nagapuyo sa Zion, ang akong balaan nga bukid. Ug mahimong balaan na usab ang Jerusalem; dili na gayod kini sulongon pag-usab sa mga taga-laing nasod. 18Nianang adlawa panalanginan ko kamo. Mahimong abunda ang inyong bag-ong bino gikan sa daghang mga ubas sa kabukiran. Mahimong abunda usab ang inyong gatas gikan sa daghang mga baka ug mga kanding nga nagasabsab sa mga bungtod. Dili gayod mamad-an ang inyong mga sapa. Motubod ang tuboran gikan sa templo sa Ginoo ug magapatubig kini sa lugut nga may mga akasya.3:18 nga may mga akasya: o, sa Shitim.

19“Ang Ehipto mahimong awaaw ug ang Edom mahimong disyerto tungod kay gidaog-daog nila ang katawhan sa Juda; gipamatay nila ang mga walay sala. 20Apan ang Juda ug ang Jerusalem pagapuy-an hangtod sa kahangtoran. 21Ipanimalos ko ang mga gipamatay nga mga taga-Juda; silotan ko gayod ang naghimo niini kanila.3:21 Ipanimalos… kanila: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, Pasayloon ko ang gihimo nga mga krimen sa mga taga-Juda nga wala ko pa mapasaylo. Ako ang Ginoo nga nagpuyo sa Zion.”

Nouă Traducere În Limba Română

Ioel 3:1-21

Judecată împotriva neamurilor

1Căci iată că în zilele acelea și în vremea aceea,

când îi voi aduce înapoi pe captivii lui Iuda și ai Ierusalimului,

2voi aduna toate neamurile

și le voi coborî în Valea lui Iehoșafat2, 12 Iehoșafat înseamnă Domnul judecă..

Acolo Mă voi judeca cu ele

pentru poporul Meu,

pentru moștenirea Mea, Israel,

căci l‑au împrăștiat printre neamuri

și Mi‑au împărțit țara.

3Au aruncat sorții pentru poporul Meu,

au dat câte un tânăr pe o prostituată

și au vândut fete pe vin pe care l‑au băut.

4Așadar, ce aveți voi cu Mine, Tyr și Sidon și toate ținuturile Filistiei? Vreți să vă răzbunați pe Mine?4 Lit.: Îmi răsplătiți pentru vreo faptă? Dacă vă răfuiți cu Mine, atunci imediat voi întoarce faptele voastre asupra capetelor voastre! 5Căci Mi‑ați luat argintul și aurul și Mi‑ați dus comorile de preț în templele voastre. 6I‑ați vândut pe fiii lui Iuda și pe fiii Ierusalimului la fiii grecilor, ca să‑i îndepărtați de hotarul lor.

7Iată că îi voi scoate afară din locul în care i‑ați vândut și vă voi întoarce faptele asupra capetelor voastre. 8Îi voi vinde pe fiii și pe fiicele voastre în mâna fiilor lui Iuda, iar ei îi vor vinde șabeenilor un neam îndepărtat, căci Domnul a vorbit.“

9Vestiți lucrul acesta printre neamuri:

„Declarați9 Lit.: sfințiți/puneți deoparte un război. Verbul poate avea sensul de a pune pe cineva/ceva într‑o stare specială (fizic sau spiritual), a consacra, a pune deoparte pentru Dumnezeu sau pentru pedeapsă (uneori printr‑un ritual de ungere cu ulei sau sânge, spălare și/sau rugăciune ori declarație publică). război!

Treziți vitejii!

Să se apropie și să se suie toți războinicii!

10Bateți‑vă plugurile și prefaceți‑le în săbii,

iar cosoarele în sulițe!

Cel slab să zică:

«Sunt viteaz!»

11Grăbiți‑vă11 Sensul termenului ebraic este nesigur., veniți, voi, toate neamurile dimprejur

și adunați‑vă acolo!“

Coboară‑Ți vitejii, Doamne!

12„Să fie stârnite neamurile

și să vină în Valea lui Iehoșafat,

căci acolo Mă voi așeza

să judec toate neamurile dimprejur!

13Puneți‑vă secera în lan,

căci secerișul este copt.

Intrați și călcați în picioare,

căci teascul este plin

și linurile se revarsă!

Așa de mare este răutatea lor!“

14Vin mulțimi peste mulțimi

în valea deciziei!

Căci ziua Domnului este aproape

în valea deciziei.

15Soarele și luna se vor întuneca,

iar stelele își vor pierde strălucirea.

16Domnul va răcni din Sion

și glasul Lui va răsuna din Ierusalim;

cerurile și pământul se vor cutremura.

Dar Domnul va fi un adăpost pentru poporul Său,

o fortăreață pentru fiii lui Israel.

Binecuvântări pentru poporul lui Dumnezeu

17„Veți ști astfel că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru,

locuiesc în Sion, pe muntele Meu cel sfânt.

Ierusalimul va fi sfânt

iar străinii nu vor mai trece prin el.

18În ziua aceea, va picura must din munți,

va curge lapte din dealuri

și toate albiile din Iuda vor fi pline cu apă.

Un izvor va ieși din Casa Domnului

și va uda Valea Arborilor de Acacia.18 Sau: Valea Șitim.

19Egiptul va ajunge pustiu,

iar Edomul – un deșert sterp,

din cauza violenței față de fiii lui Iuda,

în a cărui țară au vărsat sânge nevinovat.

20Dar Iuda va fi locuit pentru totdeauna,

iar Ierusalimul – din generație în generație.

21Le voi răzbuna sângele

pe care nu l‑am răzbunat încă!“21 Sau: Le voi ierta sângele vărsat / pe care nu l‑am iertat încă.

Domnul locuiește în Sion!