Ang Pulong Sa Dios

Job 42:1-17

1Unya mitubag si Job sa Ginoo, 2“Nahibalo ako nga mahimo mo ang tanan, ug walay makapugong kanimo. 3Gipangutana mo ako kon nganong nagduhaduha ako sa imong kaalam nga wala man akoy nahibaloan. Tinuod nga nagsulti ako sa mga butang nga wala ko masabti, mga butang nga dili ko matugkad. 4Nakigsulti ka kanako ug miingon ka nga mamati ako kanimo ug tubagon ko ang imong mga pangutana. 5Kaniadto nadungog ko lang sa uban ang bahin kanimo, apan karon nakita ko na gayod ikaw. 6Busa naulaw ako sa tanan kong gisulti bahin kanimo, ug gihinulsolan ko kini pinaagi sa paglingkod sa yuta ug sa abog.”

Ang Kataposan

7Human kini masulti sa Ginoo kang Job, miingon siya kang Elifaz nga taga-Teman, “Nasuko ako kanimo ug sa imong duha ka higala, kay dili husto ang inyong gisulti bahin kanako; dili sama sa gihimo ni Job nga akong alagad. 8Busa karon pagkuha kamo ug pito ka torong baka ug pito ka laking karnero. Lakaw kamo kang Job, ug ihalad ninyo kini isip halad nga sinunog alang sa inyong kaugalingon. Mag-ampo si Job alang kaninyo ug tubagon ko kini ug dili ko kamo silotan nga angay sa inyong kabuang. Wala kamo mosulti ug husto bahin kanako; dili sama sa gihimo ni Job nga akong alagad.”

9Busa gihimo ni Elifaz nga taga-Teman, ni Bildad nga taga-Shua, ug ni Zofar nga taga-Naama ang gisugo sa Ginoo kanila. Ug gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Job.

10Human makaampo si Job alang sa iyang mga higala, gipauswag siya pag-usab sa Ginoo ug gihatagan ug doble sa naangkon niya kaniadto. 11Unya ang tanan niyang igsoon ug ang tanan niyang higala kanhi nangadto sa iyang balay ug nangaon uban kaniya. Gipadayag nila kang Job ang ilang pagsubo tungod sa tanang kalisod nga gihatag sa Ginoo kaniya. Ug ang matag usa kanila mihatag ug kuwarta ug singsing nga bulawan.

12Busa gipanalanginan sa Ginoo ang misunod nga mga bahin sa kinabuhi ni Job labaw pa kaysa kaniadto. Gihatagan niya si Job ug 14,000 ka karnero, 6,000 ka kamelyo, 1,000 ka parisan nga baka, ug 1,000 ka bayeng asno. 13Gihatagan usab niya kini ug pito ka mga anak nga lalaki ug tulo ka mga anak nga babaye. 14Ang kamagulangan niya nga anak nga babaye mao si Jemina, sunod si Kezia ug unya si Keren Hapuc. 15Walay babaye nga sama kanila katahom sa tibuok nila nga dapit.42:15 sa tibuok nila nga dapit: o, sa tibuok kalibotan. Ug gihatagan sila ni Job ug panulondon sama sa ilang igsoon nga mga lalaki.

16Human niadto, nabuhi pa si Job ug 140 ka tuig, ug nakita pa niya ang iyang mga kaliwat hangtod sa ikaupat nga henerasyon. 17Tigulang na kaayo siya sa dihang namatay siya.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Hiob 42:1-17

Hiob Bua Awurade

1Na Hiob buaa Awurade se,

2“Minim sɛ wutumi yɛ nneɛma nyinaa;

obiara rentumi nsɛe wo nhyehyɛe.

3Wubisa se, ‘Hena ni a onni nimdeɛ nso osiw mʼafotu ho kwan?’

Ampa ara mekaa nneɛma a mente ase no ho nsɛm,

nneɛma a ɛyɛ nwonwa ma me.

4“Wokae se, ‘Tie na menkasa;

mebisa wo nsɛm

na ɛsɛ sɛ woma me mmuae.’

5Mate wo nka pɛn,

na mprempren de, mʼani ahu wo.

6Ɛno nti mibu me ho animtiaa

na mete mfutuma ne nsõ mu de kyerɛ mʼahonu.”

Awiei

7Na Awurade kaa nsɛm yi kyerɛɛ Hiob wiei no, Awurade ka kyerɛɛ Temanni Elifas se, “Me bo afuw wo ne wo nnamfonom baanu no, efisɛ moanka me ho asɛm a ɛyɛ nokware sɛnea me somfo Hiob kae no. 8Afei, momfa anantwi ason ne adwennini ason, na monkɔ me somfo Hiob nkyɛn, na monkɔbɔ ɔhyew afɔre mma mo ho. Me somfo Hiob bɛbɔ mpae ama mo, na metie ne mpaebɔ no na merenyɛ mo sɛnea ɛfata mo nkwaseasɛm no, nsɛm a moka faa me ho no nyɛ nokware sɛnea me somfo Hiob yɛe no.” 9Enti Temanni Elifas ne Suhini Bildad ne Naamani Sofar yɛɛ sɛnea Awurade hyɛɛ wɔn no; na Awurade tiee Hiob mpaebɔ.

10Hiob bɔɔ mpae maa ne nnamfonom akyi no, Awurade san yɛɛ no ɔdefo bio na ɔde nʼahode a na ɔwɔ kan no mmɔho abien maa no. 11Afei, ne nuabarimanom, ne nuabeanom nyinaa ne obiara a na onim no dedaw no baa ne fi ne no bedidii. Wɔkyekyee ne werɛ wɔ amanehunu a Awurade ma ɔkɔɔ mu no ho, na wɔn mu biara brɛɛ no dwetɛ ne sikakɔkɔɔ kaa.

12Awurade hyiraa Hiob nkwa awiei sen ne mfiase. Onyaa nguan mpem dunan, yoma mpem asia, anantwinini mpamho apem ne mfurum abere apem. 13Bio onyaa mmabarima baason ne mmabea baasa. 14Ɔtoo ne babea piesie no din Yemima, na nea odi so no Kesia na nea ɔto so abiɛsa no de Keren-Hapuk. 15Asase no so nyinaa, na mmaa biara nni hɔ a wɔn ho yɛ fɛ sɛ Hiob mmabea no, na wɔn agya de wɔn kaa wɔn nuabarimanom no ho maa wɔn agyapade.

16Eyi akyi no, Hiob dii mfirihyia ɔha aduanan; ohuu ne mma ne ne nenanom awo ntoatoaso anan. 17Afei owui a na wabɔ akwakoraa pa ara.