Ang Pulong Sa Dios

Job 41:1-34

1Job, mapingwit mo ba ang Leviatan? Mahiktan mo ba ang iyang baba41:1 baba: sa literal, dila. ug pisi? 2Matuhog mo ba ug pisi ang iyang ilong? Makaw-itan mo ba ang iyang apapangig? 3Magsige ba siyag pakilooy kanimo nga imong siyang buhian? Mosulti ba siya ug malumong mga pulong kanimo? 4Makigsabot ba siya kanimo aron mahimo mo na siyang ulipon sa tibuok niyang kinabuhi? 5Mahimo mo ba siyang alimahan sama sa langgam o ihatag sa mga batang babaye aron ilang dulaan? 6Paliton ba siya sa mga negosyante ug tadtaron aron ibaligya? 7Makadulot ba ang bangkaw sa iyang panit o sa iyang ulo? 8Kon imo kining madakop, dili mo na gayod makalimtan ang kalisod sa pagpakigbisog kaniya, ug dili mo na kini usbon pa. 9Walay pulos ang pagtinguha sa pagdakop kaniya. Pagkakita mo pa lang kaniya mawad-an ka na ug kaisog. 10Kon walay mangahas sa pagtugaw kaniya, kinsa may makahimo sa pagpakigkontra kanako? 11Kinsay makaingon nga may utang ako kaniya? Akoy tag-iya sa tanang butang dinhi sa kalibotan.

12“Sultihan ko pa gayod ikaw bahin sa lawas sa Leviatan ug kon unsa siya kagamhanan ug kakusgan. 13Kinsay makalaksi sa iyang panit o makadulot niini? 14Kinsay makaabli sa iyang baba nga may makalilisang nga mga ngipon? 15Ang iyang likod daw may daghan kaayong mga taming nga nagpilit. 16-17Nagsikit kini pag-ayo nga bisan ang hangin daw dili makasulod, ug walay makalaksi niini. 18Inigpangusmo niya mokilab ang kahayag gikan sa iyang ilong, ug ang iyang mga mata sama kapula sa pagbanagbanag sa adlaw. 19Mobuga siya ug kalayo, 20ug manggawas gikan sa iyang ilong ang aso nga daw gikan sa nagbukal nga kolon sa nagadilaab nga sugnod. 21Ang iyang gininhawa makapasiga sa uling, kay gagawas ang kalayo sa iyang baba. 22Kusgan ang iyang liog, ug ang makakita kaniya mahadlok gayod. 23Bisan ang iyang unod labihan kagahi. 24Ang iyang kasingkasing sama kagahi sa galingan nga bato. 25Kon mobangon siya mangataranta sa kahadlok ang gamhanan nga mga tawo.41:25 gamhanan nga mga tawo: o, mga dios. 26Walay espada, bangkaw, o pana nga makadulot kaniya. 27Alang kaniya ang puthaw daw dagami lang kahumok, ug ang bronsi daw gabok nga kahoy. 28Ang mga pana dili makaabog kaniya. Ang mga bato gikan sa lambayog daw tahop lang alang kaniya. 29Ang bunal daw dagami lang alang kaniya, ug kataw-an lang niya ang gahadyong nga bangkaw. 30Ang iyang tiyan nalukop sa himbis nga daw hait nga mga bildo. Busa kon mokamang siya sa lapok, daw gikarasan ang iyang giagian. 31Makutaw ang tubig kon anaa siya sa dagat. Daw tubig kini nga nagbukal diha sa kolon o nagbukal nga lana diha sa kaldero. 32Ang tubig nga iyang maagian mobula ug puti, nga abi mo ug mga puting buhok. 33Walay sama kaniya dinhi sa kalibotan. Usa siya ka mananap nga walay kahadlok. 34Ubos ang iyang pagtan-aw sa tanang garboso nga mga mananap. Siya ang hari sa tanang ihalas nga mga mananap.”

Japanese Contemporary Bible

ヨブ 記 41:1-34

41

1おまえは糸とつり針で巨獣をつり上げたり、

舌に輪縄をかけたりすることができるか。

2鼻に綱を通して、つなぎ止めたり、

あごを大釘で刺し通したりできるか。

3巨獣は、やめてくれと哀願したり、

おまえの機嫌をとろうとしたりするだろうか。

4いつまでもおまえの奴隷になることを

承知するだろうか。

5小鳥のように飼いならしたり、

幼い娘の遊び相手として与えたりできようか。

6漁師仲間はそれを魚屋に売るだろうか。

7その皮を投げ槍で傷つけたり、

頭にもりを打ち込んだりできようか。

8頭に手を乗せようものなら、

そのあとに起きる恐ろしい格闘のことが

いつまでも頭にこびりつき、

もう二度と手出ししなくなる。

9生け捕りにすることなど、もってのほかで、

考えただけでぞっとする。

10それを怒らせるほど勇気のある者はいない。

まして、それを征服するなど大それた話だ。

誰ひとりその前に立ちはだかることができない。

だとしたら、だれがわたしの前に立てようか。

11わたしはだれにも借りがない。

天の下にあるものはみな、わたしのものだからだ。

12また巨獣には、

手足や巨大な体全体にみなぎる、途方もない力がある。

13だれがその厚い皮をはいだり、

上顎と下顎の間に入ったりできるだろうか。

14その鋭い歯は見るからに恐ろしい。

15-17巨獣が誇りとする、

びっしり重なり合ったうろこは、空気も通さず、

どんな物でも刺し通すことができない。

18それがくしゃみをすると、

陽の光は霧の中で、いなずまのように光り、

その目は火花のように輝く。

19口は火を吐き、

20鼻の穴からは煙が出る。

乾いた藺草を燃やして煮えたぎらせた

釜から立ち上る水蒸気のように。

21その息は炭火を起こし、口からは炎がほとばしる。

22首には途方もない力があり、

行く先々で混乱を巻き起こす。

23肉はやわらかな脂肪ではなく、肉は固くしまっている。

24心臓は岩のように堅く、まるでひき臼のようだ。

25それが体を起こすと、勇者もおじけづき、

恐怖に取りつかれる。

26剣も、槍や投げ槍も、先のとがったもりも、

その行く手をさえぎることができない。

27-28巨獣にとっては、鉄もわらと変わらず、

真鍮も腐った木のようなものだ。

矢もそれを追い払えず、

投石器もわら同様に効き目がない。

29棍棒も歯が立たない。

巨獣は飛んで来る投げ槍をもあざ笑う。

30腹は瀬戸物のかけらのように鋭いうろこで覆われ、

体を引きずって歩けば、地面は削り取られる。

31-32それが興奮すると水を沸き立たせ、

深い淵をかき混ぜる。

それが通ったあとには光るあわの筋が残るので、

人は海は霜からできていると思うだろう。

33これほど恐れを知らぬものは地上にいない。

34それは、獣の帝王で、獣の中で最も威厳がある。」