Ang Pulong Sa Dios

Job 35:1-16

1Unya miingon pa gayod si Elihu, 2“Abi nimog husto ka sa imong pag-ingon nga wala kay sala atubangan sa Dios? 3Apan nagaingon ka usab, ‘Unsa may akong makuha kon dili ako magpakasala?’

4“Tubagon ko ikaw ug ang imong mga higala. 5Hangad sa langit ug tan-awa ang mga panganod ibabaw nimo. 6Kon nakasala ka, dili kana makaapekto sa Dios, bisan magsige ka pa ug pagpakasala. 7Ug kon matarong ka, unsay kaayohan nga ikahatag mo sa Dios? 8Ang imong isigka-tawo lang ang maapektohan sa imong maayo o daotan nga mga binuhatan.

9“Nagpakitabang ang mga tawo tungod sa pagpangdaog-daog. Nagahangyo sila nga luwason gikan sa kamot sa mga tawong gamhanan. 10Apan wala sila mangita sa Dios nga maoy naghimo kanila ug nagahatag kanilag kusog sa panahon sa kalisod.35:10 kusog sa panahon sa kalisod: sa literal, awit sa kagabhion. 11Wala sila midangop sa Dios nga naghimo kanila nga mas maalamon kaysa mga mananap ug mga langgam. 12Ug kon manawag man sila, dili sila tubagon sa Dios tungod kay garboso ug mga daotan sila. 13Oo, dili pamation sa Makagagahom nga Dios ang ilang pagpangayo ug tabang nga walay kapuslanan. 14Labi pa gayod nga dili niya pamation ang imong pagpanawag, Job, kon moingon ka nga wala mo makita nga giatiman niya ang imong kaso nga gidala ngadto kaniya, ug nagsige ka lang ug hulat kaniya. 15Nagaingon ka pa nga dili mosilot ang Dios bisan ug nasuko na siya, ug wala siya magtagad sa kadaotan nga ginahimo sa tawo. 16Job, walay kapuslanan ang imong gipanulti. Klaro nga wala ka masayod sa imong gipanulti.”