Ang Pulong Sa Dios

Job 24:1-25

Nangutana si Job kon Nganong Wala Siloti sa Dios ang mga Tawong Daotan

1“Nganong wala man magtakda ang Makagagahom nga Dios ug panahon sa paghukom sa mga tawong daotan? Nganong dili man makita sa mga nakaila kaniya kanang panahon sa paghukom? 2Mangilog ug yuta ang mga tawong daotan pinaagi sa pagbalhin sa mga muhon. Mangawat silag mga hayop ug iipon nila kini sa ilang kahayopan. 3Kawatan nilag asno ang mga ilo, ug kuhaag baka ang biyuda ingon nga garantiya sa utang. 4Gidaog-daog24:4 Gidaog-daog: sa literal, Gitikwang sa dalan. nila ang mga kabos, busa napugos sila sa pagtago. 5Nagapangita silag pagkaon sa kamingawan sama sa ihalas nga mga asno. Halos wala na silay laing lugar nga makuhaan ug pagkaon para sa ilang mga anak. 6Manghagdaw sila sa mga abot sa uma ug sa ubasan sa mga tawong daotan. 7Mangatulog sila nga ginatugnaw kon gabii, kay wala silay habol ug kulang silag bisti. 8Mangabasa sila sa ulan sa kabukiran, ug magpasalipod na lang sila sa mga bato tungod kay wala silay kapasilongan.

9“Ginakuha sa mga tawong daotan ang anak sa biyuda ug sa babayeng kabos ingon nga garantiya sa utang. 10Manglakaw ang mga kabos nga halos walay bisti; papas-anon sila sa mga inani nga trigo samtang ginagutom sila. 11Ginapapuga silag olibo ug ubas, apan dili sila makapahimulos niini. 12Madungog diha sa lungsod ang pag-agulo sa mga himalatyon ug ang pagpangayog tabang sa mga grabing nasamdan, apan wala lang gayod magpakabana ang Dios niini.

13“May mga tawo nga supak sa kahayag. Wala sila magsubay sa kahayag ug wala nila kini masabti. 14Mobangon ug sayo ang mamumuno aron pagpatay sa mga kabos, ug sa gabii mangawat siya. 15Ang mananapaw maghulat nga mongitngit aron walay makakita kaniya. Tabonan niya ang iyang nawong aron walay makaila kaniya. 16Kon gabii manglungkab ang mga kawatan sa mga balay, apan kon adlaw manarangka sila, kay naglikay sila sa kahayag. 17Giisip nilang kahayag ang kangitngit, kay kakunsabo nila ang makahahadlok nga kangitngit.”

Ang Tubag sa Higala ni Job

18“Apan sama sa bula sa tubig, dili gayod molungtad ug dugay ang mga tawong daotan. Ang yuta nga ilang gipanag-iyahan tinunglo sa Dios. Busa walay moadto sa ilang ubasan. 19Maingon nga ang snow matunaw ug mahanaw sa init sa adlaw, ang mga makasasala mahanaw usab sa kalibotan. 20Dili na sila hinumdoman pa. Kalimtan na sila bisan sa ilang inahan. Malaglag sila nga daw kahoy nga giputol ug kutkoton sila sa mga ulod. 21Kay wala nila ayoha pagtagad ang mga babayeng baog. Ug wala nila kaloy-i ang mga biyuda.

22“Pinaagi sa gahom sa Dios gilaglag niya ang mga tawong gamhanan. Bisan lig-on sila, walay kasigurohan ang ilang kinabuhi. 23Posible nga tugotan sila sa Dios nga magkinabuhi nga walay katalagman, apan ginabantayan gayod sa Dios ang tanan nilang lihok. 24Pasidunggan sila sulod sa mubo nga panahon, apan pagkahuman mangawala sila sama sa bulak nga nalaya o sa uhay nga gigalab. 25Kon dili husto ang akong gisulti, kinsa ang makapamatuod nga nagabakak ako? Kinsa ang makaingon nga sayop ako?”

Asante Twi Contemporary Bible

Hiob 24:1-25

1“Adɛn enti na Onyankopɔn nhyɛ berɛ mma atemmuo?

Adɛn enti na ɛsɛ sɛ wɔn a wɔnim noɔ no hwɛ saa da no anim ɛnso ɛmma da?

2Nnipa yiyi aboɔ a wɔde ato hyeɛ;

na wɔde nnwankuo a wɔawia kɔ hɔ adidi.

3Wɔpam nwisiaa mfunumu

na wɔgye akunafoɔ anantwie sɛ awowasideɛ.

4Wɔsum ahiafoɔ firi ɛkwan so

na wɔhyɛ asase no so ahiafoɔ ma wɔkɔtetɛ.

5Ahiafoɔ no yɛ wɔn adwuma pɛ aduane

te sɛ ɛserɛ so mfunumu no;

asase wesee no so na wɔnya aduane ma wɔn mma.

6Wɔboaboa mmoa aduane ano wɔ mfuo no so

na wɔdi mpɛpɛ wɔ amumuyɛfoɔ bobe nturo mu.

7Wɔnni ntoma, na wɔda kwaterekwa;

wɔnni hwee a wɔde kata wɔn ho wɔ awɔ mu.

8Mmepɔ so osutɔ fɔ wɔn twɔnn

na wɔfomfam mmotan no ho ɛfiri sɛ wɔnni ahatasoɔ.

9Wɔte awisiaa firi nufoɔ ano;

na wɔfa ohiani abotafoa de si ne ka anan mu.

10Wɔnenam adagya a wɔnni ntoma;

wɔsoa ayuo afiafi, nanso ɛkɔm de wɔn ara.

11Wɔkyi ngo wɔn adan mu;

wɔtiatia nsakyimena mu, nanso osukɔm de wɔn.

12Wɔn a wɔrewuwuo no apinisie firi kuropɔn no mu,

na apirafoɔ kra su pɛ mmoa.

Nanso Onyankopɔn mfa bɔne nto obiara so.

13“Ebinom wɔ hɔ a wɔsɔre tia hann no,

wɔn a wɔnnim nʼakwan

anaasɛ wɔnnante nʼatempɔn so.

14Sɛ adekyeɛ hann no kɔ a, owudifoɔ no sɔre

na ɔkum ohiani ne mmɔborɔni;

adesaeɛ mu, ɔwiawia ne ho sɛ ɔkorɔmfoɔ.

15Ɔwaresɛefoɔ twɛn ɛberɛ a adeɛ resa;

ɔka sɛ, ‘obiara renhunu me,’

na ɔde nʼanim hinta.

16Esum mu na nnipa bubu apono wura afie mu,

na awiaberɛ mu no, wɔtoto wɔn ho ɛpono mu;

wɔne hann nni hwee yɛ.

17Esum kabii yɛ adekyeɛ ma wɔn nyinaa;

wɔne esum mu nneɛma a ɛyɛ hu fa nnamfo.

18“Nanso wɔte sɛ ahuro a ɛtɛ nsuo ani;

wɔadome wɔn kyɛfa wɔ asase no so,

enti obiara nnkɔ bobe nturo no mu.

19Sɛdeɛ ɔhyew ne ɔpɛ de sukyerɛmma a anane korɔ no,

saa ara na damena de wɔn a wɔayɛ bɔne korɔ.

20Awotwaa werɛ firi wɔn,

na ɔsonsono di wɔn nam;

nnipa bɔne deɛ, wɔnnkae wɔn bio

na mmom wɔbubu te sɛ dua.

21Wɔde ɔbaa bonini a ɔnni ba yɛ haboa,

na wɔnhunu akunafoɔ mmɔbɔ.

22Onyankopɔn nam ne tumi so twe atumfoɔ kɔ;

ɛwom sɛ wɔnya asetena pa deɛ, nanso wɔnni nkwa ho bɔhyɛ.

23Ɔtumi ma wɔn tena ase asomdwoeɛ mu,

nanso nʼani wɔ wɔn akwan so.

24Wɔma wɔn so berɛ tiawa bi, na afei wɔnni hɔ bio;

wɔbrɛ wɔn ase boaboa wɔn ano sɛ nnipa nyinaa;

wɔtwitwa wɔn gu te sɛ aburoo ti.

25“Sɛ yei nte saa a, hwan na ɔbɛtumi agye me akyinnyeɛ

na ama deɛ maka ayɛ nsɛnhunu?”