Job 23 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Job 23:1-17

Misulti si Job

1Unya miingon si Job, 2“Hangtod karon labihan gayod ang akong reklamo. Ginapaantos pa gayod ako sa Dios bisan pa sa akong pag-agulo.23:2 Ginapaantos… pag-agulo: o, Dili ko gayod mapugngan ang akong pag-agulo. 3Kon nahibalo pa lang unta ako kon asa ko siya makita; kon makaadto pa lang unta ako sa iyang gipuy-an, 4ipresentar ko gayod kaniya ang akong reklamo ug isulti ko ang akong mga katarungan. 5Gusto kong mahibaloan kon unsay itubag niya kanako, ug gusto kong makasabot sa iyang isulti. 6Makiglalis kaha siya kanako ginamit ang iyang gahom? Siyempre dili! Pamation niya ang akong isulti. 7Ang tawong matarong nga sama kanako makapangatarongan atubangan sa Dios nga akong Maghuhukom, ug mopabor siya kanako.

8-9“Gipangita ko ang Dios—sa sidlakan, sa kasadpan, sa amihan, ug sa habagatan—apan wala ko siya makita. 10Apan nahibaloan niya ang akong ginahimo. Kon sulayan niya ako, makita niya nga putli ako sama sa purong bulawan. 11Gisunod ko ang iyang mga pamaagi, ug wala gayod ako mosimang niini. 12Ginatuman ko kanunay ang iyang tulumanon, ug gitipigan ko kini sa akong kasingkasing.23:12 gitipigan… kasingkasing: o, gipakamahal ko gayod ang iyang mga pulong labaw pa sa akong adlaw-adlaw nga pagkaon. 13Apan makapagusto ang Dios sa iyang ginabuhat; walay makababag kaniya. Buhaton niya kon unsay iyang gustong buhaton. 14Busa buhaton niya ang iyang giplano nga buhaton kanako, ug daghan pa ang iyang giandam alang kanako. 15Mao gani nga nahadlok ako kaniya. Kon hunahunaon ko kini, malisang gayod ako. 16Gipaluya ug gihadlok ako sa Dios nga Makagagahom. 17Apan wala ako moundang sa pagreklamo bisan ug daw sa gitabonan ako sa labihan nga kangitngit.