Isaias 20 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 20:1-6

Ang Mensahe bahin sa Ehipto ug Etiopia

1Sumala sa sugo ni haring Sargon sa Asiria, gisulong sa komander sa mga sundalo sa Asiria ang Ashdod, ug ila kining giilog. 2Sa wala pa kini mahitabo, miingon ang Ginoo kang Isaias nga anak ni Amos, “Huboa ang imong bisti nga sako ug ang imong sandalyas.” Gituman kini ni Isaias, ug naglakaw-lakaw siya nga hubo ug nagtiniil.

3Unya miingon ang Ginoo, “Ang akong alagad nga si Isaias naglakaw-lakaw nga hubo ug nagtiniil sulod sa tulo ka tuig. Kini usa ka timailhan ug pasidaan sa Ehipto ug sa Etiopia.20:3 Etiopia: sa Hebreo, Cush. Mao usab sa bersikulo 4. 4Kay bihagon sa hari sa Asiria ang mga taga-Ehipto ug taga-Etiopia, bata man o tigulang. Bihagon sila nga hubo ug nagtiniil. Makita ang ilang sampot, ug maulawan gayod ang Ehipto. 5Ang mga misalig sa Etiopia ug nagpasigarbo sa Ehipto malisang ug maulawan. 6Sa panahon nga mahitabo kini, moingon ang mga Filistihanon,20:6 Filistihanon: sa Hebreo, nagapuyo sa mga isla. ‘Tan-awa ang nahitabo sa mga nasod nga gisaligan nato ug gipangayoan ug tabang aron sa pagluwas kanato gikan sa hari sa Asiria. Unsaon na man nato karon pag-ikyas?’ ”