Hukom 17 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Hukom 17:1-13

Ang mga dios-dios ni Micas

1May usa ka tawo nga ginganlag Micas nga nagpuyo sa kabungtoran sa Efraim. 2Usa ka adlaw, miingon si Micas sa iyang inahan, “Sa dihang nawala ang imong 1,100 ka mga salapi, nadungog ko nga gitunglo mo ang nagkuha. Ania ang salapi, ako ang nagkuha.” Miingon ang iyang inahan, “Hinaut nga panalanginan ka sa Ginoo, anak.” 3Giuli ni Micas ang 1,100 ka mga pilak sa iyang inahan. Miingon ang iyang inahan, “Ihalad ko kini sa Ginoo alang sa kaayohan sa akong anak. Gamiton ko kini sa pagpahimo ug rebulto nga kinulit ug rebulto nga metal.17:3 rebulto nga kinulit ug rebulto nga metal: o, rebulto nga nahaklapan ug plata. Mao usab sa bersikulo 4.4Unya mikuha ang iyang inahan ug 200 ka pilak ug gihatag sa platero. Naghimo ang platero ug rebulto nga kinulit ug rebulto nga metal, ug sa dihang nahuman na kini, gibutang kini didto sa balay ni Micas.

5Kini si Micas may kaugalingong kapilya sa mga dios. Naghimo siya ug sapot nga hinimo gikan sa bulawan ug mga rebulto ug gihimo niya nga pari ang usa sa iyang mga anak nga lalaki. 6Niadtong panahona, walay hari sa Israel. Busa gihimo sa matag usa ang gituohan nila nga husto.

7May usa ka batan-ong lalaki nga taga-Betlehem nga sakop sa Juda. Usa siya ka Levita nga temporaryong nagpuyo uban sa tribo ni Juda. 8Mibiya kining tawhana sa Betlehem aron mangitag kapuy-an sa ubang dapit. Sa iyang paglakaw, nakaabot siya sa balay ni Micas, sa kabungtoran sa Efraim. 9Gipangutana siya ni Micas, “Taga-asa ka?” Mitubag siya, “Taga-Betlehem nga sakop sa Juda, ug usa ako ka Levita. Nangita akog akong kapuy-an.” 10-11Miingon si Micas, “Dinhi ka na lang puyo uban kanako. Himuon ko ikaw nga akong magtatambag17:10-11 magtatambag: sa literal, amahan. ug pari. Hatagan ko ikaw ug napulo ka buok nga pilak matag tuig, gawas sa mga bisti ug pagkaon ang akong ihatag sa imo.” Misugot ang Levita nga mopuyo uban ni Micas, ug giisip siya ni Micas nga usa sa iyang mga anak. 12Gihimo siyang pari ni Micas ug gipapuyo didto sa iyang balay. 13Miingon si Micas, “Karon, nasiguro ko na nga panalanginan ako sa Ginoo tungod kay may pari na ako nga usa ka Levita.”