Hosea 8 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Hosea 8:1-14

Gisilotan sa Ginoo ang Israel Tungod sa Ilang Pagsimba sa mga Dios-dios.

1Miingon ang Ginoo, “Patingoga ang budyong sa pagpahibalo sa akong katawhan nga ang Israel nga giisip ko nga akong puloy-anan8:1 Israel… puloy-anan: o, akong templo. sulongon sa kaaway nga daw agila nga mosakdap kanila. Kay gipakawalay-bili nila ang akong kasabotan ug gilapas nila ang akong Kasugoan. 2Nanawag sila kanako, ‘Dios sa Israel, giila ka namo.’ 3Apan gisalikway nila ang maayo, busa gukdon sila sa ilang kaaway. 4Nagpili sila ug mga hari ug mga opisyal nga wala magpahibalo ug walay pagtugot gikan kanako. Gihimo nilang mga dios-dios ang ilang mga plata ug mga bulawan, ug mao kini ang nagdala kanila sa kalaglagan. 5Gisalikway ko8:5 ko: sa Hebreo, niya. ang dios-dios nga baka sa mga taga-Samaria. Misilaob ang akong kasuko kanila. Hangtod kanus-a sila magpabilin sa pagpakasala? 6Ang dios-dios nga baka sa Samaria gihimo lang sa platero nga taga-Israel. Dili kana Dios, busa dugmokon gayod kana!

7“Nagpugas silag hangin ug moani silag buhawi.8:7 Nagpugas… buhawi: Tingali ang buot ipasabot, sa ilang mga ginahimo nga walay pulos, dako nga silot ang ibalos kanila. Ang ilang trigo walay uhay; dili kini makahatag ug harina. Apan bisan pag mamunga kini, ang taga-laing dapit mao ang molamoy niini. 8Lamyon ang Israel sa kaaway. Ang pagtan-aw kaniya karon sa ubang mga nasod sama sa galamiton nga walay pulos, 9kay nangayo siya ug tabang sa Asiria. Sama siya sa ihalas nga asno nga naglatagaw nga nagainusara. Gibayran niya ang kaabin niyang mga nasod aron tabangan siya. 10Bisan pag mobayad siya sa ubang mga nasod, sa dili madugay tigomon ko ang iyang mga katawhan ug silotan. Ug magsugod ang ilang pag-antos pinaagi sa pagdaog-daog kanila sa hari sa Asiria ug sa iyang mga opisyal. 11Tinuod nga naghimo sila ug daghang mga halaran aron nga halaran sa mga halad nga makapahimo kanilang hinlo, apan kining mga halaran nahimong dapit diin sila nagapakasala. 12Gipasulat ko ang daghang mga kasugoan alang kanila, apan giisip nila nga kini alang sa uban ug dili alang kanila. 13Nagahalad sila kanako ug ginakaon nila ang karne,8:13 ginakaon nila ang karne: Sumala sa Lev. 7:11-18, ang karne sa halad nga alang sa maayong relasyon kan-on sa pamilya sa naghalad ug sa mga pari. apan wala ako malipay kanila. Ug karon hinumdoman ko ang ilang kadaotan; silotan ko sila tungod sa ilang mga sala. Mobalik sila sa Ehipto. 14Gikalimtan sa mga Israelinhon ang nagbuhat kanila. Sila ug ang mga taga-Juda nagpatukod ug mga palasyo8:14 palasyo: o, templo. ug daghang mga lungsod nga nalibotan ug paril. Apan sunogon ko ang ilang mga lungsod apil ang lig-ong mga bahin niini.”