Hosea 2 – APSD-CEB & NUB

Ang Pulong Sa Dios

Hosea 2:1-23

1“Busa tawga ninyo ang inyong isigka-Israelinhon nga ‘Akong katawhan’2:1 Akong katawhan: sa Hebreo, Ami. ug ‘Gikaloy-an.’2:1 Gikaloy-an: sa Hebreo, Ruhama.

Si Gomer Hulagway sa Pagluib sa Israel

2Mga anak, badlonga ninyo ang inyong inahan kay dili ko na siya asawa, ug dili na niya ako bana. Ingna ninyo siya nga undangon na ang iyang pagpamiga. 3Kay kon dili siya moundang, huboan ko siya ug madayag ang iyang kahubo sama sa dihang gihimugso siya. Himuon ko siyang sama sa kamingawan o disyerto, ug mamatay siya sa kauhaw. 4-5Ug kamo nga iyang mga anak dili ko kaloy-an, kay mga anak kamo sa babayeng maluibon. Makauulaw ang ginahimo sa inyong inahan nga mianak kaninyo. Miingon siya, ‘Apason ko ang akong mga laki nga mao ang nagahatag kanako sa akong pagkaon ug tubig, mga panapton nga delana2:4-5 delana: sa English, wool. ug linen, lana, ug mga ilimnon.’

6“Busa koralon ko siyag tunokon nga tanom aron dili siya makagawas. 7Gukdon niya ang iyang mga laki apan dili niya sila maabtan. Pangitaon niya sila apan dili niya sila makit-an. Unya moingon siya, ‘Mobalik na lang ako sa akong bana, kay mas maayo pa ang akong kahimtang kaniadto kay sa karon.’

8“Wala niya hunahunaa nga ako ang naghatag kaniya sa mga lugas, duga sa ubas, lana, ug sa daghang mga plata ug mga bulawan nga gigamit nila nga imahen ni Baal.2:8 gigamit… Baal: o, gigamit nila sa pagsimba kang Baal. 9Busa sa panahon sa ting-ani bawion ko ang mga lugas ug duga sa ubas nga akong gihatag. Ug kuhaon ko usab ang mga panapton nga delana ug linen nga gihatag ko aron itabon sa iyang pagkahubo. 10Ug karon huboan ko siya atubangan sa iyang mga laki, ug walay makaluwas kaniya gikan sa akong mga kamot. 11Undangon ko ang iyang paglipay ug ang tanan niyang mga kasaulogan: ang Pista sa Pagsugod sa Bulan, mga Adlaw nga Igpapahulay, ug ang tanang gitakda nga mga kasaulogan sa tuig. 12Daoton ko ang iyang mga tanom nga ubas ug mga kahoy nga igos nga matod pa niya gibayad kaniya sa iyang mga laki. Himuon ko ang mga tamnanan niini nga kalasangan, ug ang ihalas nga mga mananap na lang ang mokaon niini. 13Silotan ko siya tungod sa mga higayon nga nagasunog siyag insenso isip halad ngadto sa mga imahen ni Baal. Nagsul-ob siya ug mga alahas ug migukod sa iyang mga laki, apan ako gikalimtan niya. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.

14“Karon, danihon ko siya ug dad-on sa kamingawan ug pangulitawhan pag-usab. 15Ug didto ihatag ko kaniya pagbalik ang iyang mga tamnanan sa ubas, ug ang walog sa Acor2:15 Acor: Ang buot ipasabot sa Hebreo, kasamok. mahimong pultahan sa paglaom. Unya, sugton niya ako sama sa iyang gihimo kaniadtong batan-on pa siya, sa dihang migawas siya gikan sa Ehipto.”

16Miingon ang Ginoo sa mga Israelinhon, “Nianang adlawa nga mobalik kamo kanako, pagatawgon ninyo ako nga inyong bana, ug dili na ninyo ako pagatawgon nga inyong Baal.2:16 Baal: Ngalan kini sa usa ka dios-dios sa Canaan. Ang Baal nagkahulogan usab ug “agalon.” 17Dili ko na gayod kamo pasangpiton sa mga ngalan ni Baal. 18Nianang adlawa maghimo ako ug kasabotan uban sa tanang matang sa mga mananap ug dili na nila kamo unsaon. Wagtangon ko sa yuta sa Israel ang pana ug espada aron makatulog kamo nga malinawon ug walay gikahadlokan nga katalagman.

19“Ilhon ko kamong akong asawa hangtod sa kahangtoran. Buhaton ko diha kaninyo ang matarong ug husto. Higugmaon ko kamo ug kaloy-an, 20ug magmatinud-anon ako kaninyo. Ug ilhon ninyo ako nga Ginoo. 21Ako, ang Ginoo, nagaingon nga nianang adlawa tubagon ko ang inyong pag-ampo. Paulanon ko aron motubo diha sa yuta 22ang mga lugas, ubas, ug olibo alang kaninyo nga gitawag nga Jezreel.2:22 Jezreel: si Jezreel (bersikulo 22), si Lo Ruhama ug si Lo Ami (bersikulo 23) mga anak ni Hosea ug ni Gomer (1:3-9), ug ang ilang mga ngalan gipangalan sa Israel. 23Papuy-on ko kamo sa inyong yuta isip akong katawhan. Ipakita ko ang akong kalooy kaninyo, kamo nga gitawag ug Lo Ruhama.2:23 Lo Ruhama: Ang buot ipasabot sa Hebreo, wala kaloy-i. Ug kamong gitawag nga Lo Ami2:23 Lo Ami: Ang buot ipasabot sa Hebreo, dili akong katawhan. tawgon ko nga akong katawhan. Ug moingon kamo kanako, ‘Ikaw ang among Dios.’ ”

Swedish Contemporary Bible

Hosea 2:1-23

Israel bestraffat och upprättat

1Kalla era bröder Ammi och era systrar Ruchama.2:1 Ammi betyder mitt folk, Ruchama: hon som får förbarmande. Jfr 1:6 och 1:9 med noter.

2Tala er mor till rätta,

tala henne till rätta.

För hon är inte min hustru

och jag är inte hennes man.

Låt henne göra sig av med sin otuktiga uppsyn

och äktenskapsbrotten mellan sina bröst.

3Annars ska jag klä av henne

och låta henne gå lika naken

som hon var den dag hon föddes.

Jag ska göra henne till en öken,

omvandla henne till ett förbränt land

och låta henne dö av törst.

4Jag ska inte förbarma mig över hennes barn,

för de är barn till en sköka.

5Deras mor var en sköka,

hon som födde dem bedrev skamligheter.

Hon sa: ’Jag ska följa efter mina älskare

som ger mig min mat och mitt vatten,

min ull och mitt lin, min olja och min dryck.’

6Men jag ska stänga hennes väg

med törnen

och resa en mur för henne,

så att hon inte hittar sina stigar.

7Hon springer efter sina älskare

men får inte fatt på dem,

hon letar efter dem,

utan att hitta dem.

Då säger hon:

’Jag ska vända tillbaka till min förste man,

för där hade jag det bättre än vad jag har det nu.’

8Hon förstår inte

att det var jag som gav henne

utsäde, vin, olja,

mycket silver och guld,

som de använde till Baal.

9Därför ska jag ta tillbaka min säd

när dess tid är inne

och mitt vin när det är färdigt.

Jag ska ta bort min ull och mitt lin

som hon skyler sin nakenhet med.

10Nu ska jag blotta hennes blygd

inför hennes älskare,

och ingen ska rädda henne undan min hand.

11Jag ska sätta stopp för all hennes glädje,

hennes högtider, nymånadsfester och sabbater,

alla hennes fester.

12Jag ska förstöra hennes vinstockar

och fikonträd

som hon säger sig ha fått som lön

av sina älskare.

Jag ska göra dem till en snårskog,

och de vilda djuren ska äta dem.

13Jag ska straffa henne för de dagar

då hon tände rökelse

åt baalsgudarna,

smyckade sig själv med ringar och juveler

och gick efter sina älskare

men glömde mig, säger Herren.

14Jag ska locka henne bort

och leda henne ut i öknen.

Där ska jag tala kärleksfullt till henne.

15Där ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar

och förvandla Akors dal till en hoppets port.

Då ska hon svara mig som i sin ungdom,

som när hon drog ut ur Egypten.

16Den dagen, säger Herren,

ska du kalla mig ’min man’

i stället för ’min Baal2:16 Baal (en kanaaneisk gud) betyder också herre och användes om ens make eller husbonde. För israeliterna var Baal en avskyvärd gud, och benämningen var därför olämplig att användas också i den sistnämnda betydelsen..

17Jag ska ta bort baalsnamnen ur hennes mun,

och man ska inte mer komma ihåg deras namn.

18Jag ska också å deras vägnar

sluta ett förbund med de vilda djuren,

himlens fåglar och markens kräldjur.

Jag ska utplåna både båge, svärd och strid i landet,

så att de får leva i trygghet.

19Jag ska äkta dig med mig för evigt

med rättfärdighet, rätt,

nåd och barmhärtighet.

20Jag ska äkta dig i trohet,

och du ska lära känna Herren.

21På den dagen, säger Herren,

ska jag svara himlen,

och himlen ska svara jorden,

22jorden ska svara säden,

vinet och oljan,

och de ska svara Jisreel2:22 Betyder Gud planterar/sår, jfr v. 23..

23Jag ska plantera henne åt mig i landet

och förbarma mig över Lo Ruchama.

Jag ska säga till Lo Ammi:

’Du är mitt folk,’

som ska svara:

’Min Gud!’ ”2:23 Se 1:6,9 med noter.