Ang Pulong Sa Dios

Hosea 12:1-14

1“Ang mga taga-Israel12:1 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 4:17. nagasalig sa mga butang nga walay pulos. Sa tibuok adlaw nagatinguha sila sa mga butang nga makadaot. Misamot sila ka bakakon ug kabangis. Naghimo sila ug kasabotan uban sa Asiria ug nagapadala ug lana sa Ehipto.”

2Miingon si Hosea, “May akusasyon ang Ginoo batok sa mga taga-Juda nga mga kaliwat usab ni Jacob. Silotan niya sila sumala sa ilang mga batasan; balosan niya sila sumala sa ilang mga binuhatan. 3Sa diha pa si Jacob sa tagoangkan sa iyang inahan, gusto na niyang ilogan ang iyang kaluha.12:3 gusto… kaluha: sa literal, gigunitan niya ang tikod sa iyang igsoon. Ug sa dihang midako na siya, nakiglayog siya sa Dios 4pinaagi sa pagpakiglayog sa usa ka anghel, ug midaog siya. Naghilak siya nga mihangyo nga panalanginan sa anghel. Nakita niya ang Dios sa Betel, ug didto nakigsulti kaniya12:4 kaniya: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, kanato. ang Dios. 5Siya ang Ginoong Dios nga Makagagahom; Ginoo ang iyang bantogan nga ngalan.

6“Busa balik na kamo sa inyong Dios, mga kaliwat ni Jacob, ug patunhaya ninyo ang gugma ug hustisya. Ug salig kamo sa inyong Dios kanunay.”

Ang Dugang nga mga Akusasyon sa Ginoo Batok sa Israel

7Miingon ang Ginoo sa mga taga-Israel, “Gusto kaayong manglimbong ang inyong mga negosyante; naggamit sila ug mga timbangan nga limbongan. 8Manghambog pa kamo nga nakatigom kamo ug bahandi alang sa inyong kaugalingon ug labihan na kamo ka adunahan. Mapasigarbohon usab kamong moingon nga walay makaakusar nga naangkon ninyo ang inyong bahandi sa daotang paagi, ug nga wala kamoy nahimong sala. 9Busa ako, ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto, papuy-on ko kamo pag-usab sa mga tolda, sama sa ginahimo ninyo sa panahon sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag.12:9 Tan-awa ang Lev. 23:41-43.

10“Nakigsulti ako sa mga propeta ug gihatagan ko sila sa daghang mga panan-awon. Pinaagi kanila gipahimangnoan ko kamo nga malaglag kamo.12:10 gipahimangnoan… kamo: o, gisuginlan ko kamo ug mga sambingay. 11Apan ang mga katawhan sa Gilead mga daotan ug wala gayoy pulos, ug ang mga katawhan sa Gilgal nagahalad ug mga torong baka ngadto sa mga dios-dios. Sigurado gayod nga mangaguba ang ilang mga halaran ug mahisama kini sa tinapok nga mga bato nga nakuha gikan sa dinaro nga yuta.

12“Miikyas si Jacob ngadto sa Aram,12:12 Aram: usa ka dapit sa Mesopotamia. ug didto nagserbisyo siya isip magbalantay sa mga mananap aron makaangkon ug asawa. 13Pinaagi sa propeta nga si Moises, gipagawas ko kamong mga Israelinhon gikan sa Ehipto ug giatiman. 14Apan gipalagot gayod ninyo ako nga inyong Ginoo tungod sa inyong pagpamatay, busa silotan ko kamo. Balosan ko kamo sa inyong pagpakaulaw kanako.

Thai New Contemporary Bible

โฮเชยา 12:1-14

1เอฟราอิมเลี้ยงชีพด้วยลม

เขาติดตามลมตะวันออกทั้งวัน

เขาทวีการโกหกและความอำมหิต

เขาทำสัญญากับอัสซีเรีย

และส่งน้ำมันมะกอกไปยังอียิปต์

2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินคดีกับยูดาห์

พระองค์จะทรงลงโทษยาโคบ12:2 แปลว่าเขาจับส้นเท้า(เป็นสำนวนหมายถึงเขาหลอกลวง)ตามวิถีทางความประพฤติของเขา

และตอบแทนเขาตามการกระทำของเขา

3เขาฉวยส้นเท้าของพี่ชายไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ครั้นหนุ่มใหญ่เขาก็ต่อสู้กับพระเจ้า

4เขาสู้กับทูตสวรรค์และเอาชนะได้

เขาร่ำไห้อ้อนวอนขอความเมตตา

พระองค์ทรงพบเขาที่เบธเอล

และตรัสกับเขาที่นั่น

5พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

พระยาห์เวห์เป็นพระนามอันเกรียงไกรของพระองค์!

6แต่เจ้าต้องกลับมาหาพระเจ้าของเจ้า

จงผดุงความรักและความยุติธรรม

และรอคอยพระเจ้าของเจ้าเสมอ

7พวกพ่อค้าโกงตาชั่ง

เขารักการฉ้อฉล

8เอฟราอิมโอ้อวดว่า

“เราร่ำรวยมากและกลายเป็นเศรษฐี

ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเรา

พวกเขาจะไม่พบความชั่วช้าหรือบาปใดๆ ในเราเลย”

9“เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

ผู้พาเจ้าออกมาจาก12:9 หรือพระเจ้าของเจ้า / ตั้งแต่ครั้งที่เจ้าอยู่ในอียิปต์ อียิปต์

เราจะทำให้เจ้าอาศัยอยู่ในเต็นท์อีกครั้ง

เหมือนเมื่อครั้งเทศกาลงานเลี้ยงตามกำหนดของเจ้า

10เราพูดกับบรรดาผู้เผยพระวจนะ

ให้นิมิตมากมายแก่พวกเขา

และกล่าวคำอุปมาผ่านทางพวกเขา”

11กิเลอาดชั่วร้ายหรือ?

ชาวเมืองนั้นไร้ค่านัก!

พวกเขาถวายวัวผู้ในกิลกาลหรือ?

แท่นบูชาของพวกเขาจะเป็นเหมือนกองหิน

บนทุ่งที่ไถแล้ว

12ยาโคบหนีไปยังแดนอารัม

อิสราเอลปรนนิบัติรับใช้เพื่อจะได้ภรรยา

เขาเลี้ยงแกะเพื่อจ่ายเป็นค่าตัวนาง

13องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งนำอิสราเอลออกมาจากอียิปต์

ทรงใช้ผู้เผยพระวจนะดูแลอิสราเอล

14แต่เอฟราอิมยั่วโทสะพระองค์อย่างรุนแรง

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาจะทรงปล่อยให้ความผิดเพราะการนองเลือดตกอยู่กับเขา

และจะตอบแทนการหมิ่นประมาทของพวกเขา