Ang Pulong Sa Dios

Hosea 12:1-14

1“Ang mga taga-Israel12:1 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 4:17. nagasalig sa mga butang nga walay pulos. Sa tibuok adlaw nagatinguha sila sa mga butang nga makadaot. Misamot sila ka bakakon ug kabangis. Naghimo sila ug kasabotan uban sa Asiria ug nagapadala ug lana sa Ehipto.”

2Miingon si Hosea, “May akusasyon ang Ginoo batok sa mga taga-Juda nga mga kaliwat usab ni Jacob. Silotan niya sila sumala sa ilang mga batasan; balosan niya sila sumala sa ilang mga binuhatan. 3Sa diha pa si Jacob sa tagoangkan sa iyang inahan, gusto na niyang ilogan ang iyang kaluha.12:3 gusto… kaluha: sa literal, gigunitan niya ang tikod sa iyang igsoon. Ug sa dihang midako na siya, nakiglayog siya sa Dios 4pinaagi sa pagpakiglayog sa usa ka anghel, ug midaog siya. Naghilak siya nga mihangyo nga panalanginan sa anghel. Nakita niya ang Dios sa Betel, ug didto nakigsulti kaniya12:4 kaniya: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, kanato. ang Dios. 5Siya ang Ginoong Dios nga Makagagahom; Ginoo ang iyang bantogan nga ngalan.

6“Busa balik na kamo sa inyong Dios, mga kaliwat ni Jacob, ug patunhaya ninyo ang gugma ug hustisya. Ug salig kamo sa inyong Dios kanunay.”

Ang Dugang nga mga Akusasyon sa Ginoo Batok sa Israel

7Miingon ang Ginoo sa mga taga-Israel, “Gusto kaayong manglimbong ang inyong mga negosyante; naggamit sila ug mga timbangan nga limbongan. 8Manghambog pa kamo nga nakatigom kamo ug bahandi alang sa inyong kaugalingon ug labihan na kamo ka adunahan. Mapasigarbohon usab kamong moingon nga walay makaakusar nga naangkon ninyo ang inyong bahandi sa daotang paagi, ug nga wala kamoy nahimong sala. 9Busa ako, ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto, papuy-on ko kamo pag-usab sa mga tolda, sama sa ginahimo ninyo sa panahon sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag.12:9 Tan-awa ang Lev. 23:41-43.

10“Nakigsulti ako sa mga propeta ug gihatagan ko sila sa daghang mga panan-awon. Pinaagi kanila gipahimangnoan ko kamo nga malaglag kamo.12:10 gipahimangnoan… kamo: o, gisuginlan ko kamo ug mga sambingay. 11Apan ang mga katawhan sa Gilead mga daotan ug wala gayoy pulos, ug ang mga katawhan sa Gilgal nagahalad ug mga torong baka ngadto sa mga dios-dios. Sigurado gayod nga mangaguba ang ilang mga halaran ug mahisama kini sa tinapok nga mga bato nga nakuha gikan sa dinaro nga yuta.

12“Miikyas si Jacob ngadto sa Aram,12:12 Aram: usa ka dapit sa Mesopotamia. ug didto nagserbisyo siya isip magbalantay sa mga mananap aron makaangkon ug asawa. 13Pinaagi sa propeta nga si Moises, gipagawas ko kamong mga Israelinhon gikan sa Ehipto ug giatiman. 14Apan gipalagot gayod ninyo ako nga inyong Ginoo tungod sa inyong pagpamatay, busa silotan ko kamo. Balosan ko kamo sa inyong pagpakaulaw kanako.

Swedish Contemporary Bible

Hosea 12:1-14

1Efraim jagar efter vind,

strävar efter östanvind dagen lång

och ökar lögn och våld.

De sluter förbund med Assyrien

och sänder olja till Egypten.

2Men Herren ska gå till rätta med Juda,

straffa Jakob för hans levnadssätt

och vedergälla honom för vad han gjort.

3I moderlivet grep han tag i sin brors häl,12:3 Eller …bedrog han sin bror (gripa tag i någons häl var ett uttryck för bedrägeri/svek).

och som vuxen man kämpade han med Gud.

4Han kämpade med ängeln och vann seger.

Han grät och bad honom om nåd.

I Betel mötte han Gud,

där talade han med honom12:4 Enligt den masoretiska texten med oss. Här följer översättningen Septuaginta..

5Herren, härskarornas Gud,

Herren är hans namn.

6Men du måste återvända till din Gud,

bevara nåd och rätt

och alltid hoppas på din Gud.

7Köpmannen12:7 Grundtextens ord Kanaan kan också lämnas oöversatt och tolkas som ett namn som symboliserade det hedniska som israeliterna tagit över; kanaanéerna var dock kända för sin handel. Ordet kan ha använts i dubbel betydelse här. väger upp sina varor med falska vikter

och älskar orätt vinning.

8Efraim skryter:

”Jag är så rik, jag har skaffat mig en förmögenhet!

I all min rikedom kan man inte finna

någon orätt eller synd hos mig.”

9”Jag är Herren, din Gud,

alltsedan Egypten.

Jag ska låta dig bo i tält igen,

som vid högtiderna.

10Jag talade till profeterna,

jag gav dem många syner

och talade genom dem i liknelser.”

11Är Gilead fullt av orätt?

De ska bli till intet.

Offrar de tjurar i Gilgal?

Deras altaren ska bli som stenrösen

på en plöjd åker.12:11 Grundtextens innebörd är osäker.

12Jakob flydde till Arams land,

Israel tjänade som slav för en kvinnas skull,

för en kvinnas skull vaktade han får.

13Genom en profet förde Herren ut sitt folk ur Egypten,

genom en profet tog han hand om dem.

14Men Efraim har provocerat fram bitter vrede från Herren,

som nu ska lägga på honom hans blodskuld

och låta hans smädelser drabba honom själv.