Ang Pulong Sa Dios

Hosea 12:1-14

1“Ang mga taga-Israel12:1 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 4:17. nagasalig sa mga butang nga walay pulos. Sa tibuok adlaw nagatinguha sila sa mga butang nga makadaot. Misamot sila ka bakakon ug kabangis. Naghimo sila ug kasabotan uban sa Asiria ug nagapadala ug lana sa Ehipto.”

2Miingon si Hosea, “May akusasyon ang Ginoo batok sa mga taga-Juda nga mga kaliwat usab ni Jacob. Silotan niya sila sumala sa ilang mga batasan; balosan niya sila sumala sa ilang mga binuhatan. 3Sa diha pa si Jacob sa tagoangkan sa iyang inahan, gusto na niyang ilogan ang iyang kaluha.12:3 gusto… kaluha: sa literal, gigunitan niya ang tikod sa iyang igsoon. Ug sa dihang midako na siya, nakiglayog siya sa Dios 4pinaagi sa pagpakiglayog sa usa ka anghel, ug midaog siya. Naghilak siya nga mihangyo nga panalanginan sa anghel. Nakita niya ang Dios sa Betel, ug didto nakigsulti kaniya12:4 kaniya: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, kanato. ang Dios. 5Siya ang Ginoong Dios nga Makagagahom; Ginoo ang iyang bantogan nga ngalan.

6“Busa balik na kamo sa inyong Dios, mga kaliwat ni Jacob, ug patunhaya ninyo ang gugma ug hustisya. Ug salig kamo sa inyong Dios kanunay.”

Ang Dugang nga mga Akusasyon sa Ginoo Batok sa Israel

7Miingon ang Ginoo sa mga taga-Israel, “Gusto kaayong manglimbong ang inyong mga negosyante; naggamit sila ug mga timbangan nga limbongan. 8Manghambog pa kamo nga nakatigom kamo ug bahandi alang sa inyong kaugalingon ug labihan na kamo ka adunahan. Mapasigarbohon usab kamong moingon nga walay makaakusar nga naangkon ninyo ang inyong bahandi sa daotang paagi, ug nga wala kamoy nahimong sala. 9Busa ako, ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto, papuy-on ko kamo pag-usab sa mga tolda, sama sa ginahimo ninyo sa panahon sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag.12:9 Tan-awa ang Lev. 23:41-43.

10“Nakigsulti ako sa mga propeta ug gihatagan ko sila sa daghang mga panan-awon. Pinaagi kanila gipahimangnoan ko kamo nga malaglag kamo.12:10 gipahimangnoan… kamo: o, gisuginlan ko kamo ug mga sambingay. 11Apan ang mga katawhan sa Gilead mga daotan ug wala gayoy pulos, ug ang mga katawhan sa Gilgal nagahalad ug mga torong baka ngadto sa mga dios-dios. Sigurado gayod nga mangaguba ang ilang mga halaran ug mahisama kini sa tinapok nga mga bato nga nakuha gikan sa dinaro nga yuta.

12“Miikyas si Jacob ngadto sa Aram,12:12 Aram: usa ka dapit sa Mesopotamia. ug didto nagserbisyo siya isip magbalantay sa mga mananap aron makaangkon ug asawa. 13Pinaagi sa propeta nga si Moises, gipagawas ko kamong mga Israelinhon gikan sa Ehipto ug giatiman. 14Apan gipalagot gayod ninyo ako nga inyong Ginoo tungod sa inyong pagpamatay, busa silotan ko kamo. Balosan ko kamo sa inyong pagpakaulaw kanako.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hoseya 12:1-14

1Efereimu amadya mpweya;

tsiku lonse amasaka mphepo ya kummawa

ndipo amachulukitsa mabodza ndi chiwawa.

Amachita mgwirizano ndi Asiriya

ndipo amatumiza mphatso za mafuta a olivi ku Igupto.

2Yehova akuyimba mlandu Yuda;

Iye adzalanga Yakobo molingana ndi makhalidwe ake,

adzamulanga molingana ndi ntchito zake.

3Akali mʼmimba mwa amayi ake, Yakobo anagwira chidendene cha mʼbale wake;

iye atakula analimbana ndi Mulungu.

4Yakobo analimbana ndi mngelo ndipo anapambana;

analira napempha kuti amukomere mtima.

Mulungu anakumana naye ku Beteli

ndipo anayankhula naye kumeneko,

5Yehova Mulungu Wamphamvuzonse,

Yehova ndiye dzina lake lotchuka!

6Koma inu muyenera kubwerera kwa Mulungu wanu;

pitirizani chikondi ndi chiweruzo cholungama,

ndipo muzidikira Mulungu wanu nthawi zonse.

7Munthu wamalonda amagwiritsa ntchito masikelo achinyengo;

iyeyo amakonda kubera anthu.

8Efereimu amadzitama ponena kuti,

“Ndine wolemera kwambiri; ndili ndi chuma chambiri.

Palibe amene angandiloze chala

chifukwa cha kulemera kwanga.”

9“Ine ndine Yehova Mulungu wako

amene ndinakutulutsa mu Igupto.

Ndidzakukhazikaninso mʼmatenti,

monga munkachitira masiku aja pa nthawi ya zikondwerero zanu.

10Ndinayankhula ndi aneneri,

ndinawaonetsa masomphenya ambiri,

ndipo ndinawawuza mafanizo kudzera mwa iwo.”

11Kodi Giliyadi ndi woyipa?

Anthu ake ndi achabechabe!

Kodi amapereka nsembe za ngʼombe zazimuna ku Giligala?

Maguwa awo ansembe adzakhala ngati milu ya miyala

mʼmunda molimidwa.

12Yakobo anathawira ku dziko la Aramu,

Israeli anagwira ntchito kuti apeze mkazi,

ndipo anaweta nkhosa kuti akwatire mkaziyo.

13Yehova anagwiritsa ntchito mneneri kuti atulutse Israeli mu Igupto;

kudzera mwa mneneriyo Iye anawasamalira.

14Koma Efereimu wamukwiyitsa kwambiri.

Nʼchifukwa chake Yehova adzawalanga ndi imfa.

Adzawalanga chifukwa anamuchititsa manyazi kwambiri.