Ang Pulong Sa Dios

Hosea 12:1-14

1“Ang mga taga-Israel12:1 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 4:17. nagasalig sa mga butang nga walay pulos. Sa tibuok adlaw nagatinguha sila sa mga butang nga makadaot. Misamot sila ka bakakon ug kabangis. Naghimo sila ug kasabotan uban sa Asiria ug nagapadala ug lana sa Ehipto.”

2Miingon si Hosea, “May akusasyon ang Ginoo batok sa mga taga-Juda nga mga kaliwat usab ni Jacob. Silotan niya sila sumala sa ilang mga batasan; balosan niya sila sumala sa ilang mga binuhatan. 3Sa diha pa si Jacob sa tagoangkan sa iyang inahan, gusto na niyang ilogan ang iyang kaluha.12:3 gusto… kaluha: sa literal, gigunitan niya ang tikod sa iyang igsoon. Ug sa dihang midako na siya, nakiglayog siya sa Dios 4pinaagi sa pagpakiglayog sa usa ka anghel, ug midaog siya. Naghilak siya nga mihangyo nga panalanginan sa anghel. Nakita niya ang Dios sa Betel, ug didto nakigsulti kaniya12:4 kaniya: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, kanato. ang Dios. 5Siya ang Ginoong Dios nga Makagagahom; Ginoo ang iyang bantogan nga ngalan.

6“Busa balik na kamo sa inyong Dios, mga kaliwat ni Jacob, ug patunhaya ninyo ang gugma ug hustisya. Ug salig kamo sa inyong Dios kanunay.”

Ang Dugang nga mga Akusasyon sa Ginoo Batok sa Israel

7Miingon ang Ginoo sa mga taga-Israel, “Gusto kaayong manglimbong ang inyong mga negosyante; naggamit sila ug mga timbangan nga limbongan. 8Manghambog pa kamo nga nakatigom kamo ug bahandi alang sa inyong kaugalingon ug labihan na kamo ka adunahan. Mapasigarbohon usab kamong moingon nga walay makaakusar nga naangkon ninyo ang inyong bahandi sa daotang paagi, ug nga wala kamoy nahimong sala. 9Busa ako, ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto, papuy-on ko kamo pag-usab sa mga tolda, sama sa ginahimo ninyo sa panahon sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag.12:9 Tan-awa ang Lev. 23:41-43.

10“Nakigsulti ako sa mga propeta ug gihatagan ko sila sa daghang mga panan-awon. Pinaagi kanila gipahimangnoan ko kamo nga malaglag kamo.12:10 gipahimangnoan… kamo: o, gisuginlan ko kamo ug mga sambingay. 11Apan ang mga katawhan sa Gilead mga daotan ug wala gayoy pulos, ug ang mga katawhan sa Gilgal nagahalad ug mga torong baka ngadto sa mga dios-dios. Sigurado gayod nga mangaguba ang ilang mga halaran ug mahisama kini sa tinapok nga mga bato nga nakuha gikan sa dinaro nga yuta.

12“Miikyas si Jacob ngadto sa Aram,12:12 Aram: usa ka dapit sa Mesopotamia. ug didto nagserbisyo siya isip magbalantay sa mga mananap aron makaangkon ug asawa. 13Pinaagi sa propeta nga si Moises, gipagawas ko kamong mga Israelinhon gikan sa Ehipto ug giatiman. 14Apan gipalagot gayod ninyo ako nga inyong Ginoo tungod sa inyong pagpamatay, busa silotan ko kamo. Balosan ko kamo sa inyong pagpakaulaw kanako.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

何西阿书 12:1-14

1以法莲以风为食,

整天追逐东风,

虚谎和暴力日益增多;

他跟亚述结盟,

埃及进贡橄榄油。”

2耶和华指控犹大

要按雅各所行的惩罚他,

雅各所做的报应他。

3雅各在母胎之中曾抓住哥哥的脚跟,

壮年之时曾跟上帝角力。

4他跟天使角力得胜,

向天使哭求福分。

他在伯特利遇见祂,

在那里与祂说话——

5就是万军之上帝耶和华,

耶和华是祂的名。

6所以,你们要归向你们的上帝,

持守仁爱和公义,常常等候祂。

7以法莲是个不诚实的商人,

手里拿着骗人的秤,喜欢压榨人。

8以法莲说:“我发财了,

我依靠自己致富。

没有人能从我的劳碌中找出过错和罪恶。”

9耶和华说:

“从你们在埃及的时候,

我就是你们的上帝耶和华。

我要使你们再次住在帐篷里,

就像从前守节期时一样。

10我曾对先知讲话,赐给他们许多异象,

借他们用比喻警告你们。”

11基列人充满罪恶,终必灭亡。

他们在吉甲用公牛献祭,

他们的祭坛像田间犁沟里的石堆。

12雅各曾逃往亚兰

以色列在那里为娶妻而服侍人,

为得到妻子而替人牧羊。

13耶和华借着先知带领以色列离开埃及

也借着先知保护他。

14以法莲却极大地触怒耶和华,

所以他的主要让他血债血还,

以羞辱还羞辱。