Ang Pulong Sa Dios

Hebreohanon 1

Ang Pulong sa Dios Pinaagi sa Iyang Anak

1Sa unang panahon, daghang higayon nga misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta ug sa nagkalain-lain nga pamaagi. Apan niining ulahing mga adlaw, nagsulti siya kanato pinaagi sa iyang Anak. Pinaagi kaniya, gimugna sa Dios ang tibuok nga kalibotan ug siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan. Diha kaniya makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios, ug kon unsa ang Dios mao usab siya. Siya mao ang nagabuot sa tanan nga mga butang sa tibuok nga kalibotan pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong. Sa dihang nahinloan niya kita sa atong mga sala, milingkod siya sa tuong dapit sa Makagagahom nga Dios didto sa langit.

Ang Anak sa Dios Labaw kaysa mga Anghel

Busa mas gamhanan ang Anak sa Dios ug mas halangdon ang iyang ngalan kaysa mga anghel. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios nga,

“Ikaw ang akong Anak,
Ug karon ipaila ko nga ako ang imong Amahan.”[a]

Ug wala usab moingon ang Dios bahin kang bisan kinsa nga anghel nga,

“Ako mahimong iyang Amahan,
Ug siya mahimong akong Anak.”[b]

Ug sa dihang ipadala na sa Dios ang iyang bugtong nga Anak dinhi sa kalibotan miingon siya,

“Ang tanan nga mga anghel sa Dios kinahanglan mosimba kaniya.”[c]

Mao kini ang giingon sa Dios bahin sa mga anghel,

“Ang mga anghel akong mga sulugoon, ug mahimo ko silang buhaton nga sama sa hangin o sama sa kalayo nga nagadilaab.”[d]

Apan ngadto sa iyang Anak, nag-ingon siya,

“Ang imong gingharian, O Dios, wala gayoy kataposan, ug matarong ang imong pagdumala niini.

Nalipay ikaw sa mga buhat nga matarong,

apan gikaligutgotan mo ang mga buhat nga daotan. Busa gipili ka sa Dios, nga imong Dios,
ug gihatagan ka ug kalipay nga labaw pa kaysa gihatag niya sa imong mga kauban.”[e]

10 Ug midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang Anak,

“Ikaw, Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibotan,
ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot.

11 Kining tanan mahanaw, apan ikaw magapadayon sa gihapon.

Ang tanan magabok sama sa mga bisti. 12 Ug sama usab sa mga bisti, pil-on mo kining tanan ug imo dayong ilisdan. Apan ikaw magpabilin nga mao gihapon, dili mausab hangtod sa kahangtoran.”[f]

13 Bisan kanus-a, wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios nga,

“Lingkod dinhi dapit sa akong tuo,
hangtod mapailalom ko kanimo ang imong mga kaaway.”[g]

14 Dili ba nga ang mga anghel mga espiritu lang nga ginasugo sa Dios nga motabang sa mga tawo nga modawat sa kaluwasan?

Footnotes

  1. Hebreohanon 1:5 Tan-awa usab ang Salmo 2:7.
  2. Hebreohanon 1:5 Tan-awa usab ang 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.
  3. Hebreohanon 1:6 Tan-awa usab ang Deu. 32:43.
  4. Hebreohanon 1:7 Tan-awa usab ang Salmo 104:4.
  5. Hebreohanon 1:9 Tan-awa usab ang Salmo 45:6-7.
  6. Hebreohanon 1:12 Tan-awa usab ang Salmo 102:25-27.
  7. Hebreohanon 1:13 Tan-awa usab ang Salmo 110:1.

Nya Levande Bibeln

Hebreerbrevet 1

Jesus Kristus är Guds son

1Ofta och på många olika sätt har Gud talat till våra förfäder genom profeterna och undan för undan avslöjat sina planer.

Men nu mot tidens slut har han talat till oss genom sin Son. Genom Sonen har Gud skapat världen, och allt ska till sist också tillhöra Sonen.

Guds Son utstrålar Faderns härlighet. Han återspeglar Fadern själv, och han styr universum med sitt mäktiga ord. Han är den som dog för att rena oss från synden och som nu sitter på hedersplatsen i himlen bredvid Gud, den allsmäktige.

Guds sons förhållande till änglarna

Han är alltså mycket mäktigare än änglarna, och det visar också det namn som han fått av sin Far.

5-6 Gud har nämligen aldrig sagt till någon ängel: Du är min Son, och i dag har jag gett dig den härlighet som hör till det namnet. Eller: Jag är hans Far, och han är min Son. Och när hans förstfödde Son kom till jorden sa Gud: Alla Guds änglar ska ära honom.

Gud talar om sina änglar som budbärare, snabba som vinden, och som tjänare, flammande av eld.

Men om sin Son säger han: Ditt kungarike, Gud, kommer att finnas till i evighet. Du regerar med rättvisa.

Du älskar det rätta och hatar det som är orätt. Därför har Gud, din Gud, skänkt dig mer glädje än någon annan.

10 Gud kallade honom också Herre, när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden, och himlarna är ett verk av dina händer.

11 Allt detta ska försvinna och bli till ingenting, men du kommer att finnas i evighet. De kommer att nötas ut som gamla kläder,

12 och en dag kommer du att vika ihop dem och byta ut dem mot något nytt. Men du själv kommer aldrig att förändras, och du lever i evighet.

13 Har Gud någonsin sagt till en ängel det som han säger till sin Son: Sitt här på hedersplatsen vid min högra sida tills jag har lagt alla dina fiender under dina fötter?

14 Nej, änglarna är ju bara budbärare som skickas ut för att hjälpa dem som ska bli frälsta och räddade.