Gipadayag 3 – APSD-CEB & LB

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 3:1-22

Ang Sulat alang sa Sardis

1“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Sardis:

“Mao kini ang giingon sa nagakupot sa pito ka bitoon ug anaa usab kaniya ang pito ka Espiritu sa Dios:3:1 pito ka Espiritu sa Dios: Tan-awa usab ang 1:4-5. Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Daghan ang nagaingon nga lig-on ang inyong pagtuo kanako, apan ang tinuod sama kamo sa mga patay. 2Busa pagmata kamo, ug lig-ona ninyo ang inyong himalatyon nga pagtuo. Tungod kay nakaplagan ko nga ang inyong mga binuhatan dili pa hingpit atubangan sa akong Dios. 3Busa hinumdomi ninyo ang pagtulon-an nga inyong gidawat. Tumana ninyo kini ug hinulsoli ang inyong mga sala. Kon magpasagad pa kamo, moanha ako sa takna nga wala ninyo damha. Ang akong pag-abot sama sa pag-abot sa kawatan, nga walay masayod kon kanus-a. 4Apan may pipila diha kaninyo sa Sardis nga wala gayod matakdi sa daotang binuhatan sa uban. Magauban sila kanako nga magbisti ug puti, tungod kay takos sila. 5Ang mga nagmadinaugon bistihan ug puti ug dili ko papason ang ilang mga ngalan diha sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan. Ipaila ko sa akong Amahan ug sa iyang mga anghel nga sila akong mga katawhan.

6“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

Ang Sulat alang sa Filadelfia

7“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Filadelfia:

“Mao kini ang giingon sa balaan ug kasaligan. Siya mao ang nagahari sama sa paghari ni David kaniadto. Ug siya lang ang nagakupot sa yabi sa iyang gingharian. Busa kon moabli siya sa pultahan aron makasulod ang tawo sa iyang gingharian, walay makasirado niini. Ug kon sirad-an niya, wala usay makaabli.— 8Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Nasayod usab ako nga bisan maluya kamo, nagatuman gihapon kamo sa akong mga pagtulon-an ug wala gayod kamo motalikod kanako. Busa may giablihan ako nga pultahan alang kaninyo nga wala gayoy makasirado. 9Apan mahitungod niadtong mga tawo nga sakop ni Satanas, nga mga bakakon ug nagapakaaron-ingnon nga mga Judio, paludhon ko sila diha sa inyong atubangan, ug masayran nila nga gihigugma ko kamo. 10May umaabot nga mga kalisdanan sa tibuok kalibotan aron sulayan ang tanang mga tawo. Apan tungod kay gituman ninyo ang akong sugo nga magmainantuson kamo, ilikay ko kamo sa mga kalisdanan nga moabot. 11Hapit na akong moabot. Busa padayon kamo sa pagsunod sa mga butang nga inyong nasayran nga maayo ug tinuod aron walay makailog sa ganti nga gitagana alang kaninyo. 12Ang mga nagmadinaugon buhaton ko nga mga haligi sa puloy-anan sa akong Dios, ug magpabilin gayod sila didto. Markahan ko sila sa ngalan sa akong Dios, ug sa ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bag-o nga Jerusalem nga ipakanaog sa akong Dios gikan sa langit. Markahan ko usab sila sa bag-o kong ngalan.

13“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

Ang Sulat alang sa Laodicea

14“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Laodicea:

“Mao kini ang giingon sa gitawag nga Amen, ang kasaligan ug matuod nga saksi. Siya ang tinubdan sa tanang mga gimugna sa Dios.— 15-16Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Dili kamo sama sa bugnaw o kaha init nga tubig. Unta bugnaw o kaha init kamo. Apan tungod kay sama kamo sa init-init nga tubig, dili bugnaw ug dili usab init, isuka ko kamo. 17Nagaingon kamo nga dato kamo, nga gipanalanginan kamo ug wala nay nakulang kaninyo. Apan wala kamo masayod nga makalulooy gayod kamo, tungod kay kabos kamo diha sa pagtuo, buta sa kamatuoran, ug hubo atubangan sa Dios. 18Busa, tambagan ko kamo nga mopalit gikan kanako ug bulawan nga gipaagi sa kalayo3:18 bulawan nga gipaagi sa kalayo: Tingali ang buot ipasabot ang tinuod nga pagtuo. aron mahimo kamong dato. Palit usab kamo gikan kanako ug puti nga bisti aron matabonan ninyo ang inyong makauulaw nga pagkahubo. Ug palit usab kamo gikan kanako ug tambal nga ihaplas sa inyong mata aron makakita kamo sa kamatuoran. 19Ang tanan nga akong gihigugma gibadlong ko ug gidisiplina. Busa paghinulsol kamo ug ayoha gayod ninyo ang inyong pamatasan. 20Nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kon adunay makadungog sa akong pagtawag ug mopadayon kanako sa iyang balay, mosulod ako, ug mag-uban kami sa pagpangaon. 21Ang mga nagmadinaugon palingkoron ko tapad kanako sa akong trono,3:21 palingkoron ko tapad kanako sa akong trono: Ang buot ipasabot, mohari kauban ko. sama kanako nga nagmadinaugon usab ug karon nagalingkod tapad sa akong Amahan diha sa iyang trono.

22“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.”

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 3:1-22

Brevet til menigheten i Sardes

1Skriv til engelen3:1 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Sardes:

’Dette er budskapet fra ham som har Guds sju ånder og de sju stjernene.3:1 Sju var det fullkomne tallet. Guds sju Ånder, på gresk: Guds sju ånder kan være en måte å beskrive Guds fullkomne Ånd, eller de mange forskjellige måtene som Guds Ånd virker på. De sju stjernene/menighetene kan sikte til alle menighetene. Han sier til menigheten:

Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg vet at dere er kjent som en levende menighet, men dere er døde! 2Våkn opp og gjør sterk den resten av liv som finnes igjen. Alt holder på å dø! Jeg har sett at gjerningene hos dere ikke stemmer med Guds vilje. 3Tenk på hvordan det var i begynnelsen da dere fikk høre Guds budskap og trodde på det. Hold uavbrutt fast ved budskapet og vend om til meg igjen, for dersom dere ikke våkner, vil jeg komme over dere like brått og uventet som en tyv om natten og straffe dere.

4Til tross for alt finnes det noen hos dere i Sardes menighet som ikke har flekket til klærne sine med verdens synd og smuss. De skal gå med meg i hvite klær3:4 Hvite klær er et bilde på å være uten skyld for Gud., for de har fortjent det. 5Ja, den som vinner seier over ondskapen, skal få sine hvite klær, og jeg skal ikke viske ut hans navn av livets bok3:5 Et register over alle som får evig liv. Se Andre Mosebok 32:32 og Salmenes bok 69:29., men forklare for min Far og englene at denne personen tilhører meg. 6Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’

Brevet til menigheten i Filadelfia

7Skriv til engelen3:7 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Filadelfia:

’Dette er budskapet fra ham som er hellig, sann og har kong Davids3:7 Jesus har fått kong David sin makt og myndighet. nøkler. Når han åpner, kan ingen stenge, og når han stenger, kan ingen åpne. Han sier til menigheten:

8Jeg kjenner til alt i livet deres. Nå har jeg åpnet en dør for dere, som ingen kan stenge. Dere er ikke sterke, men har holdt fast ved budskapet om meg og har ikke fornektet troen.

9Lytt! Jeg skal la noen komme til dere fra Satans synagoge3:9 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester eller den menighet som møtes der., disse som påstår at de er jøder og Guds folk, men lyver og ikke er det. De skal bli tvunget til å falle ned for dere og erkjenne at jeg elsker dere.

10Dere har fulgt mitt bud om å holde ut. Derfor skal jeg frelse dere fra den perioden med store plager som skal komme over verden for å sette alle menneskene på prøve. 11Jeg kommer snart! Hold fast ved troen, så ingen tar fra dere den seierskransen som er det evige livet.

12Den som vinner seier over ondskapen, skal jeg gjøre til en bærebjelke i Guds tempel, og han trenger aldri mer forlate det. Jeg skal skrive min Guds navn og mitt nye navn på ham og gjøre ham til borger i min Guds by, det nye Jerusalem, som snart kommer ned fra himmelen fra min Gud. 13Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene.’

Brevet til menigheten i Laodikea

14Skriv til engelen3:14 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Laodikea:

’Dette er budskapet fra ham som dere kan stole på3:14 På gresk: Som er Amen.. Han som trofast forteller sannheten, herskeren over Guds skaperverk.3:14 Eller: Opphavet til. Han sier til menigheten:

15Jeg kjenner til alt i livet deres. Dere verken elsker meg eller hater meg! Jeg ønsker at dere gjorde det ene eller det andre. 16Etter som dere bare er likegyldig uinteressert og verken er for meg eller imot meg, vil jeg støte dere bort!

17Dere sier: ”Vi er rike! Vi har det materielt godt og har ikke behov av noe mer!” Dere innser ikke at dere, åndelig sett, er elendige, ynkelige, fattige, blinde og nakne.

18Derfor vil jeg gi dere et råd: Kom og kjøp av mitt gull, det som er renset i ild, slik at dere blir virkelig rike. Kjøp rene, hvite klær av meg, slik at dere ikke trenger gå naken og skamfull. Kom og kjøp salve hos meg, slik at dere kan salve øynene deres og få synet tilbake.3:18 Laodikea var provinsens rikeste by, rost og æret for sine banker, sin tekstilproduksjon og sine medisiner. 19Jeg viser til rette og oppdrar alle som jeg elsker. Vend derfor om og lev på nytt helhjertet for meg!

20Jeg står ved døren og banker. Dersom noen hører stemmen min og åpner døren, vil jeg gå inn til ham, og vi skal spise sammen som venner. 21Den som vinner seier over ondskapen, skal få sitte ved siden av meg på min trone, på samme måten som jeg sitter ved siden av min Far i himmelen på hans trone, etter som jeg har vunnet seier. 22Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’ ”