Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 17

Ang Daotang Babaye

1Unya, miduol kanako ang usa niadtong pito ka anghel nga nagdalag mga yahong. Miingon siya, “Dali, ipakita ko kanimo kon unsaon sa pagsilot ang inilang babaye nga nagabaligya sa iyang dungog, nga didto nagalingkod sa daghan nga tubig. Nakighilawas kaniya ang mga hari sa kalibotan pinaagi sa pagsunod sa iyang pagtulon-an, ug ang mga tawo sa kalibotan nangahubog tungod sa iyang gipanudlo nga pulos daotan.”

Unya, gigamhan ako sa Espiritu Santo ug gidala ako sa anghel sa kamingawan. Didto aduna akoy nakitang babaye nga nagasakay sa pula nga mananap. Pito ang ulo sa mananap ug napulo ang iyang sungay, ug sa tibuok niyang lawas adunay nakasulat nga mga ngalan nga nagapasipala sa Dios. Ang babaye nagsul-ob ug panapton nga pulahon ug mahalon. Nagsul-ob usab siyag bulawan, mahalon nga mga bato, ug mga perlas. Aduna siyay gikuptang tasa nga bulawan nga puno sa law-ay ug hugaw nga mga butang nga bunga sa iyang pagpakighilawas. Adunay nakasulat nga ngalan diha sa iyang agtang nga may tinagong kahulogan. Mao kini ang nakasulat, “Ang inila nga siyudad sa Babilonia nga mao ang inahan sa tanang nagabaligya sa ilang dungog[a] ug inahan usab sa tanang kangil-aran sa tibuok nga kalibotan.” Ug nakita ko usab nga nahubog siya sa dugo sa katawhan sa Dios nga iyang gipamatay tungod sa ilang pagsunod kang Jesus.

Natingala gayod ako sa pagkakita ko kaniya. Apan miingon ang anghel kanako, “Ayaw katingala. Suginlan ko ikaw sa tinago nga kahulogan sa babaye lakip sa mananap nga iyang gisakyan nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay. Ang mananap nga imong nakita buhi kaniadto, apan patay na karon. Hapit na siyang mogawas gikan sa kinahiladman sa yuta, apan paggawas niya laglagon siya. Makita siya sa mga tawo sa kalibotan kansang mga ngalan wala malista diha sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan. Kini nga libro nahuman nang daan sa wala pa matuga ang kalibotan. Ug kon makita nila ang mananap, matingala gayod sila, tungod kay kaniadto buhi kini, ug namatay, apan nabuhi pag-usab.

“Kinahanglan gayod ang kaalam aron masabtan kon unsa ang kahulogan niini. Ang pito ka ulo mao ang pito ka bukid nga gilingkoran sa babaye. Ug kini nagakahulogan usab sa pito ka hari. 10 Ang lima sa pito ka hari patay na, ang usa nagahari pa karon, ug ang usa wala pa moabot. Kon moabot na siya, dili na pod siya molungtad ug dugay. 11 Ang mananap nga buhi kaniadto, apan patay na karon, mao ang ikawalo nga hari. Sama usab siya sa pito ka hari, ug laglagon usab siya.

12 “Ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod sa ilang paghari. Kini sila hatagan ug gahom sa paghari uban sa mananap, apan sa mubo lang nga panahon.[b] 13 Kining napulo ka hari may usa lang ka katuyoan, ug ihatag nila ang ilang gahom ug katungod sa mananap.[c] 14 Makig-away sila sa Karnero, apan pildihon sila tungod kay ang Karnero mao ang Ginoo nga labaw sa tanan nga mga ginoo ug Hari nga labaw sa tanan nga mga hari. Uban sa Karnero ang mga matinumanon nga gipili ug gitawag.”

15 Miingon usab kanako ang anghel, “Ang mga tubig nga imong nakita, nga gilingkoran sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog, mao ang mga tawo gikan sa nagkalain-laing kaliwatan, nasod ug pinulongan. 16 Ang napulo ka sungay nga imong nakita ug ang mananap magdumot sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog. Kuhaon nila ang tanan niyang kabtangan ug huboan nila siya ug wala gayoy mabilin kaniya. Unya kaonon nila ang iyang unod ug sunogon dayon nila ang nahibilin niini. 17 Ipabuhat kini kanila sa Dios aron mahitabo ang iyang katuyoan. Magkasabot ang mga hari nga ipasakop sa mananap ang ilang gahom sa pagdumala hangtod nga matuman ang gisulti sa Dios.

18 “Ang babaye nga imong nakita mao ang inila nga siyudad nga nagahari sa mga hari sa kalibotan.”

Footnotes

  1. Gipadayag 17:5 Tingali ang buot ipasabot: inahan sa tanan nga nanagsimba sa mga dios-dios.
  2. Gipadayag 17:12 mubo lang nga panahon: Sa literal, sulod sa usa ka oras.
  3. Gipadayag 17:13 ihatag . . . sa mananap: tingali ang buot ipasabot, tabangan nila ang mananap pinaagi sa ilang gahom ug awtoridad.

Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 17

Babylon - den stora skökan

1En av de sju änglarna, som hade tömt ut plågorna, kom fram och talade med mig. Kom med mig, så ska jag visa dig vad som ska hända med den ökända, prostituerade kvinnan, den väldiga staden vid stora vatten.

Jordens mäktiga män har haft förbindelser med henne, och människorna i hela världen har blivit berusade av hennes oanständighet och skamliga förslag.

Ängeln förde mig därefter i anden till öknen. Där fick jag se en kvinna, som satt på ett scharlakansrött djur, översållat av hädiska namn, och det hade sju huvuden och tio horn.

Kvinnan bar en klänning i purpur och scharlakansrött, och hon hade vackra smycken, gjorda av guld och dyrbara ädelstenar och pärlor. I sin hand höll hon en guldbägare som var fylld av oanständigheter.

Och på hennes panna fanns en hemlighetsfull inskrift: Det stora Babylon, moder till prostituerade och avgudadyrkare i hela världen.

Jag kunde se att hon var berusad - drucken av blodet från alla de människor som tillhört Gud och blivit dödade därför att de varit trogna Jesus och jag stirrade förskräckt på henne.

Varför är du så förvånad? frågade ängeln. Jag ska säga dig vem hon är och vem djuret hon rider på representerar.

Djuret har levt, men lever inte längre. Och ändå ska det snart komma upp ur den bottenlösa avgrunden, och gå sin eviga undergång till mötes. Och alla jordens människor vars namn inte skrivits i livets bok före världens skapelse kommer att bli häpna, när det efter att ha varit dött ändå kommer igen.

Använd nu ditt förstånd! De sju huvudena representerar en viss stad på vars sju kullar denna kvinna sitter.

10 Huvudena representerar också sju kungar. Fem har redan fallit, den sjätte regerar nu och den sjunde ska komma, men hans regeringsperiod kommer att bli kort.

11 Det scharlakansröda djuret som dog, är den åttonde kungen, och han har regerat en gång tidigare som en av de sju. Efter sin andra regeringsperiod kommer han också att få sin dom.

12 Och djurets tio horn är tio kungar, som ännu inte har kommit till makten. De ska tillsättas i sina riken för att regera tillsammans med djuret under en kort tid.

13 De kommer alla att underteckna ett avtal, som överlåter deras makt och styrka åt djuret.

14 Tillsammans ska de börja krig mot Lammet, och Lammet ska besegra dem, för han är Herre över alla herrar, han är kungarnas Kung, och hans folk är de som är kallade och utvalda och trogna.

15 Haven, sjöarna och floderna där kvinnan sitter, är en bild av folk och stammar, språk och länder.

16 Det scharlakansröda djuret och dess tio horn, som du såg hatar kvinnan, och kommer att anfalla henne och slita kläderna av henne och bränna upp henne i eld.

17 För Gud kommer att få dem att utföra hans plan. De ska komma överens om att ge sin makt till det scharlakansröda djuret, tills dess att Guds ord går i uppfyllelse.

18 Och kvinnan, som du såg i din syn, representerar den stora stad, som regerar över de mäktiga på jorden.