Ang Pulong Sa Dios

Genesis 6:1-22

Ang Pagkadaotan sa Tawo

1Unya, midaghan ang mga tawo sa kalibotan, ug daghan silag mga anak nga babaye. 2Nakita sa mga anak sa Dios6:2 mga anak sa Dios: sa Hebreo, mga anak sa Elohim. Posible nga mga anak sa mga pangulo. nga maanyag ang mga babaye. Busa gipangasawa nila si bisan kinsa nga ilang nagustohan. 3Unya miingon ang Ginoo, “Dili ko tugotan nga mabuhi ang tawo6:3 mabuhi ang tawo: sa literal, magpabilin ang akong espiritu diha sa tawo. hangtod sa kahangtoran tungod kay tawo lang sila. Busa sukad karon magakinabuhi na lang sila ug dili mosobra sa 120 ka tuig.”

4Niadtong panahona, ug bisan sa misunod pa nga mga panahon, adunay mga Nefilim6:4 Nefilim: Dili klaro ang kahulogan niini nga pulong. Sumala sa mga maalamon, posible nga mga higante kini sila o mga bantogang sundalo. sa kalibotan. Mga kaliwat sila sa mga anak sa Dios nga nakighilawas sa maanyag nga mga babaye. Gamhanan ug bantogan sila.

5Nakita sa Ginoo nga labihan kadaotan ang mga tawo sa kalibotan, ug kangil-ad ang anaa kanunay sa ilang mga hunahuna. 6Naguol ang Ginoo nga gibuhat niya ang tawo ug nasubo siya pag-ayo. 7Busa miingon siya, “Laglagon ko ang tanang mga tawo nga akong gibuhat, apil ang tanang mga mananap sa yuta ug ang mga mananap nga nagalupad, kay naguol ako nga gibuhat ko sila.” 8Apan may usa ka tawo nga nakapahimuot sa Ginoo, siya mao si Noe.

Si Noe

9Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Noe.

Si Noe diosnon nga tawo. Siya lang ang nagakinabuhi nga matarong sa iyang panahon, ug suod ang iyang relasyon sa Dios. 10May tulo siya ka anak nga lalaki nga sila si Shem, Ham, ug Jafet.

11Sa panan-aw sa Dios, daotan gayod ang mga tawo ug nalukop ang kalibotan sa ilang kadaotan. 12Nakita sa Dios nga daotan na gayod ang mga tawo sa kalibotan tungod kay labihan na gayod kangil-ad ang tanan nilang mga binuhatan. 13Busa miingon siya kang Noe, “Laglagon ko ang tanang mga tawo. Kay tungod kanila, napuno sa kadaotan ang kalibotan. Laglagon ko sila uban niining kalibotana. 14Busa Noe, pagbuhat ug arka gamit ang maayong klase sa kahoy, ug buhati kini ug mga kuwarto. Unya pahiri ug alkitran ang sulod ug gawas sa arka. 15Buhata ang arka nga may gitas-on nga 450 ka piye,6:15 piye: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. ang iyang gilapdon 75 ka piye, ug ang iyang gihabugon 45 ka piye. 16Atopi ang arka, ug inigbutang mo sa dingding, pagbilin ug 18 ka pulgada nga gintang gikan sa atop. Himoang tulo ka andana ang arka, ug butangi ug pultahan sa kilid. 17Palunopan ko ang kalibotan aron malaglag ang tanan nga may kinabuhi. Mamatay ang tanan nga anaa sa kalibotan. 18Apan magbuhat ako ug kasabotan kanimo. Mosulod ka sa arka uban ang imong asawa ug ang imong mga anak uban sa ilang mga asawa. 19-20Pagpasulod usab ug tag-usa ka pares, lalaki ug babaye, sa matag matang sa mga mananap aron mabuhi sila uban kanimo. Moduol kanimo ang duha sa matag matang sa tanang mga mananap nga nagalupad, nagalakaw, ug nagakamang. 21Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon alang kaninyo ug alang usab sa mga mananap.” 22Ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Dios kaniya.

Korean Living Bible

창세기 6:1-22

부패한 인간의 죄악

1사람이 땅에 번성하기 시작할 때 그들에게 딸들이 많이 태어났다.

26:2 ‘초자연적인존재’ 로번역된성경도있으며어떤주석가는 ‘하나님의아들들’ 이셋의 경건한후손들을가리키며, ‘사람의딸들’ 은가인의후손이라고말하기도한다.하나님의 아들들은 사람의 딸들이 아름다운 것을 보고 자기들이 좋아하는 여자를 데려다가 아내로 삼았다.

3그러자 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. “사람은 죽어야 할 육체이므로 내 영이 영영 사람에게 머물러 있지 않을 것이다. 그러나 6:3 또는 ‘그들의날은 120년이되리라’앞으로 내가 그들에게 120년 동안의 여유를 주겠다.”

4그 당시에는 물론 그 후에도 땅에 ‘네피림’ 이라는 거인들이 있었다. 그들은 하나님의 아들들과 사람의 딸들 사이에서 난 자녀들로 고대에 명성을 떨친 영웅적인 존재들이었다.

5여호와께서 사람의 죄악이 땅에 가득한 것과 그 마음의 생각이 항상 악한 것을 보시고

6땅에 사람을 만든 것이 후회가 되어 탄식하시며

7이렇게 말씀하셨다. “내가 창조한 사람을 지상에서 쓸어 버리겠다. 사람으로부터 짐승과 땅에 기어다니는 생물과 공중의 새까지 모조리 쓸어 버릴 것이다. 내가 이것들을 만든 것이 정말 후회가 되는구나.”

8그러나 노아만은 여호와께 은총을 입은 사람이었다.

노아

9이것은 노아에 대한 이야기이다. 그 당시의 사람들 가운데 노아만은 의롭고 흠이 없는 사람이었으며 하나님의 뜻대로 사는 자였다.

10그리고 그에게는 셈과 함과 야벳이라는 세 아들도 있었다.

11-12이 당시의 세상 사람들은 하나님이 보 시기에 아주 악하고 부패하여 세상은 온통 죄로 가득 차 있었다.

13그래서 하나님이 노아에게 말씀하셨다. “내가 온 인류를 없애 버리기로 작정하였다. 그들의 죄가 땅에 가득하므로 내가 그들을 땅과 함께 멸망시킬 것이다.

14너는 잣나무로 배를 만들어 그 안에 간막이를 하고 안팎으로 역청을 발라라.

15배의 크기는 6:15 원문에는 길이 300규빗, 너비 50규빗, 높이 30규빗으로 되어 있다.길이 135미터, 너비 22.5미터, 높이 13.5미터로 하고

16지붕 위에서 45센티미터 아래로 사방에 창을 내어라. 그리고 문은 옆으로 내고 3층으로 만들어라.

17내가 홍수로 땅을 뒤덮어 살아 있는 생명체를 모조리 죽일 것이다.

18그러나 내가 너를 안전하게 지킬 것을 약속한다. 너는 네 아들들과 아내와 며느리들을 데리고 그 배로 들어가거라.

19그리고 모든 생물을 암수 한 쌍씩 배 안에 넣어 너와 함께 살아 남도록 하라.

20새와 짐승과 땅에 기어다니는 모든 것이 종류대로 각각 암수 한 쌍씩 너에게 나아올 것이다. 너는 그 모든 생물을 보존하라.

21너는 또 너와 그 모든 생물들이 먹을 양식을 배 안에 충분히 저장하라.”

22그래서 노아는 하나님이 자기에게 명령하신 대로 다 하였다.