Ang Pulong Sa Dios

Genesis 5:1-32

Ang mga Kaliwat ni Adan

(1 Cro. 1:1-4)

1Mao kini ang gisulat nga estorya mahitungod sa mga kaliwat ni Adan.

Sa paghimo sa Dios sa tawo, gihimo niya kining sama kaniya. 2Gihimo niya ang lalaki ug babaye, ug gipanalanginan niya sila ug gitawag nga “tawo.”

3Sa dihang naga-edad na si Adan ug 130 ka tuig, natawo ang iyang anak nga liwat gayod kaniya. Ginganlan niya kinig Set. 4Human matawo si Set, nagakinabuhi pa si Adan ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 5Namatay siya sa edad nga 930.

6Sa dihang naga-edad na si Set ug 105 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enosh. 7Human matawo si Enosh, nagakinabuhi pa si Set ug 807 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 8Namatay siya sa edad nga 912.

9Sa dihang naga-edad na si Enosh ug 90 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Kenan. 10Human matawo si Kenan, nagakinabuhi pa si Enosh ug 815 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 11Namatay siya sa edad nga 905.

12Sa dihang naga-edad na si Kenan ug 70 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Mahalalel. 13Human matawo si Mahalalel, nagakinabuhi pa si Kenan ug 840 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 14Namatay siya sa edad nga 910.

15Sa dihang naga-edad na si Mahalalel ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Jared. 16Human matawo si Jared, nagakinabuhi pa si Mahalalel ug 830 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 17Namatay siya sa edad nga 895.

18Sa dihang naga-edad na si Jared ug 162 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enoc. 19Human matawo si Enoc, nagakinabuhi pa si Jared ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 20Namatay siya sa edad nga 962.

21Sa dihang naga-edad na si Enoc ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Metusela. 22-24Human matawo si Metusela, nagakinabuhi pa si Enoc ug 300 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. Nagkinabuhi si Enoc nga may suod nga relasyon sa Dios, ug sa naga-edad na siya ug 365 ka tuig nahanaw siya, kay gikuha siya sa Dios.5:22-24 kay gikuha siya sa Dios: bisan wala pa siya namatay.

25Sa dihang naga-edad na si Metusela ug 187 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Lamec. 26Human matawo si Lamec, nagakinabuhi pa si Metusela ug 782 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 27Namatay siya sa edad nga 969.

28Sa dihang naga-edad na si Lamec ug 182 ka tuig, natawo ang usa niya ka anak nga lalaki. 29Miingon siya, “Kining bataa makatabang kanato gikan sa atong labihan nga kahago tungod sa pagtunglo sa Ginoo sa yuta, busa nganlan ko siya ug Noe.5:29 Noe: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, makatabang; o, makapalig-on.30Human matawo si Noe, nagakinabuhi pa si Lamec ug 595 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 31Namatay siya sa edad nga 777.

32Sa nakaabot na si Noe ug 500 ka tuig, natawo ang iyang mga anak nga lalaki nga sila si Shem, Ham, ug Jafet.

Persian Contemporary Bible

پيدايش 5:1-32

از آدم تا نوح

(اول تواريخ 1‏:1‏-4)

1اين است شرح پيدايش آدم و نسل او. هنگامی كه خدا خواست انسان را بيافريند، او را شبيه خود آفريد. 2او انسان را مرد و زن خلق فرموده، آنها را بركت داد و از همان آغاز خلقت، ايشان را «آدم» ناميد.

3‏-5آدم: وقتی آدم ۱۳۰ ساله بود، پسرش5‏:3‏-5 در اين شجره نامه «پسر» می‌تواند به معنی «نوه» يا «نبيره» نيز باشد.‏ شيث به دنيا آمد. او شبيه پدرش آدم بود. بعد از تولد شيث، آدم ۸۰۰ سال ديگر عمر كرد و صاحب پسران و دختران شد. آدم در سن ۹۳۰ سالگی مرد.

6‏-8شيث: وقتی شيث ۱۰۵ ساله بود، پسرش انوش به دنيا آمد. بعد از تولد انوش، شيث ۸۰۷ سال ديگر عمر كرد و صاحب پسران و دختران شد. شيث در سن ۹۱۲ سالگی مرد.

9‏-11انوش: وقتی انوش نود ساله بود، پسرش قينان به دنيا آمد. بعد از تولد قينان، انوش ۸۱۵ سال ديگر عمر كرد و صاحب پسران و دختران شد. انوش در سن ۹۰۵ سالگی مرد.

12‏-14قينان: وقتی قينان هفتاد ساله بود، پسرش مهلل‌ئيل به دنيا آمد. بعد از تولد مهلل‌ئيل، قينان ۸۴۰ سال ديگر عمر كرد و صاحب پسران و دختران شد. او در سن ۹۱۰ سالگی مرد.

15‏-17مهلل‌ئيل: وقتی مهلل‌ئيل شصت و پنج ساله بود، پسرش يارد به دنيا آمد. پس از تولد يارد، مهلل‌ئيل ۸۳۰ سال ديگر عمر كرد و صاحب پسران و دختران شد. او در سن ۸۹۵ سالگی مرد.

18‏-20يارد: وقتی يارد ۱۶۲ ساله بود، پسرش خنوخ به دنيا آمد. بعد از تولد خنوخ، يارد ۸۰۰ سال ديگر عمر كرد و صاحب پسران و دختران شد. يارد در سن ۹۶۲ سالگی مرد.

21‏-24خنوخ: وقتی خنوخ شصت و پنج ساله بود، پسرش متوشالح به دنيا آمد. بعد از تولد متوشالح، خنوخ ۳۰۰ سال ديگر با خدا زيست. او صاحب پسران و دخترانی شد و ۳۶۵ سال زندگی كرد. خنوخ با خدا می‌زيست و خدا او را به حضور خود به بالا برد و ديگر كسی او را نديد.

25‏-27متوشالح: وقتی متوشالح ۱۸۷ ساله بود، پسرش لمک به دنيا آمد. بعد از تولد لمک، متوشالح ۷۸۲ سال ديگر زندگی كرد و صاحب پسران و دختران شد. متوشالح در سن ۹۶۹ سالگی مرد.

28‏-31لمک: وقتی لمک ۱۸۲ ساله بود، پسرش نوح به دنيا آمد. لمک گفت: «اين پسر، ما را از كار سختِ زراعت كه در اثر لعنت خداوند بر زمين، دامنگير ما شده، آسوده خواهد كرد.» پس لمک اسم او را نوح (يعنی «آسودگی») گذاشت. بعد از تولد نوح، لمک ۵۹۵ سال ديگر عمر كرد و صاحب پسران و دختران شد. او در سن ۷۷۷ سالگی مرد.

32نوح: نوح در سن ۵۰۰ سالگی صاحب سه پسر به نامهای سام، حام و يافث بود.