Genesis 5 – APSD-CEB & KJV

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 5:1-32

Ang mga Kaliwat ni Adan

(1 Cro. 1:1-4)

1Mao kini ang gisulat nga estorya mahitungod sa mga kaliwat ni Adan.

Sa paghimo sa Dios sa tawo, gihimo niya kining sama kaniya. 2Gihimo niya ang lalaki ug babaye, ug gipanalanginan niya sila ug gitawag nga “tawo.”

3Sa dihang naga-edad na si Adan ug 130 ka tuig, natawo ang iyang anak nga liwat gayod kaniya. Ginganlan niya kinig Set. 4Human matawo si Set, nagakinabuhi pa si Adan ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 5Namatay siya sa edad nga 930.

6Sa dihang naga-edad na si Set ug 105 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enosh. 7Human matawo si Enosh, nagakinabuhi pa si Set ug 807 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 8Namatay siya sa edad nga 912.

9Sa dihang naga-edad na si Enosh ug 90 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Kenan. 10Human matawo si Kenan, nagakinabuhi pa si Enosh ug 815 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 11Namatay siya sa edad nga 905.

12Sa dihang naga-edad na si Kenan ug 70 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Mahalalel. 13Human matawo si Mahalalel, nagakinabuhi pa si Kenan ug 840 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 14Namatay siya sa edad nga 910.

15Sa dihang naga-edad na si Mahalalel ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Jared. 16Human matawo si Jared, nagakinabuhi pa si Mahalalel ug 830 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 17Namatay siya sa edad nga 895.

18Sa dihang naga-edad na si Jared ug 162 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enoc. 19Human matawo si Enoc, nagakinabuhi pa si Jared ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 20Namatay siya sa edad nga 962.

21Sa dihang naga-edad na si Enoc ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Metusela. 22-24Human matawo si Metusela, nagakinabuhi pa si Enoc ug 300 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. Nagkinabuhi si Enoc nga may suod nga relasyon sa Dios, ug sa naga-edad na siya ug 365 ka tuig nahanaw siya, kay gikuha siya sa Dios.5:22-24 kay gikuha siya sa Dios: bisan wala pa siya namatay.

25Sa dihang naga-edad na si Metusela ug 187 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Lamec. 26Human matawo si Lamec, nagakinabuhi pa si Metusela ug 782 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 27Namatay siya sa edad nga 969.

28Sa dihang naga-edad na si Lamec ug 182 ka tuig, natawo ang usa niya ka anak nga lalaki. 29Miingon siya, “Kining bataa makatabang kanato gikan sa atong labihan nga kahago tungod sa pagtunglo sa Ginoo sa yuta, busa nganlan ko siya ug Noe.5:29 Noe: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, makatabang; o, makapalig-on.30Human matawo si Noe, nagakinabuhi pa si Lamec ug 595 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 31Namatay siya sa edad nga 777.

32Sa nakaabot na si Noe ug 500 ka tuig, natawo ang iyang mga anak nga lalaki nga sila si Shem, Ham, ug Jafet.

King James Version

Genesis 5:1-32

1This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him; 2Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.

3¶ And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth: 4And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters: 5And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

6And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:5.6 Enos: Heb. Enosh 7And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters: 8And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.

9¶ And Enos lived ninety years, and begat Cainan:5.9 Cainan: Heb. Kenan 10And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters: 11And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.

12¶ And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:5.12 Mahalaleel: Gr. Maleleel 13And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters: 14And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.

15¶ And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:5.15 Jared: Heb. Jered 16And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters: 17And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.

18¶ And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch: 19And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters: 20And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.

21¶ And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:5.21 Methuselah: Gr. Mathusala 22And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters: 23And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years: 24And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

25And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech: 26And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:5.26 Lamech: Heb. Lemech 27And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.

28¶ And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son: 29And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.5.29 Noah: Gr. Noe: that is Rest, or, Comfort 30And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters: 31And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died. 32And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.