Ang Pulong Sa Dios

Genesis 11:1-32

Ang Tore sa Babel

1Kaniadto, usa lang ang pinulongan sa tanang mga tawo sa tibuok kalibotan. 2Sa ilang pagbalhin-balhin gikan sa sidlakan, nakaabot sila sa usa ka patag nga dapit sa Shinar, ug didto sila namuyo. 3-4Unya, miingon ang mga tawo, “Magtukod kita ug usa ka siyudad nga may tore nga sangko sa langit, aron mahimo kitang bantogan ug aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibotan.” Busa nagabuhat sila ug mga tisa,11:3-4 tisa: sa English, brick. ug gipagba11:3-4 gipagba: Usa ka ang-ang sa proseso sa paghimo ug tisa diin ibutang sa hudno ang hinulma nga tisa. nila kini ug maayo aron mogahi gayod. Tisa ang ilang gigamit imbis bato. Ug aspalto ang ilang gigamit ingon nga semento.

5Unya, gitan-aw11:5 gitan-aw: sa literal, nanaog sa pagtan-aw. sa Ginoo ang pagtukod sa siyudad ug sa tore sa mga tawo. 6Miingon siya, “Kining mga tawhana nagakahiusa ug usa ra ang ilang pinulongan. Ug kining ilang ginabuhat sinugdanan pa lang sa ilang pagabuhaton. Sa dili madugay, mahimo na nila ang tanan nga gusto nilang buhaton. 7Busa dali, manaog kita ug libogon nato sila pinaagi sa paghatag kanilag lain-lain nga pinulongan aron dili sila magkasinabtanay.” 8Busa gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibotan ug naundang ang ilang pagtukod sa siyudad. 9Busa gitawag kining maong siyudad ug Babel11:9 Babel: o, Babilonia. Ang pulong Babel susama paminawon sa Hebreo nga pulong nga nagakahulogan ug kalibog. kay didto gilibog sa Ginoo ang sinultihan sa mga tawo, ug gikan didto gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibotan.

Ang mga Kaliwat ni Shem

(1 Cro. 1:24-27)

10Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Shem.

Duha ka tuig human sa lunop, sa dihang naga-edad na si Shem ug 100 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Arfaxad. 11Human matawo si Arfaxad, nagakinabuhi pa gayod si Shem ug 500 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

12Sa dihang naga-edad si Arfaxad ug 35 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Shela. 13Human matawo si Shela, nagakinabuhi pa gayod si Arfaxad ug 403 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

14Sa dihang naga-edad si Shela ug 30 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Eber. 15Human matawo si Eber, nagakinabuhi pa si Shela ug 403 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

16Sa dihang naga-edad si Eber ug 34 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Peleg. 17Human matawo si Peleg, nagakinabuhi pa si Eber ug 430 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

18Sa dihang naga-edad na si Peleg ug 30 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Reu. 19Human matawo si Reu, nagakinabuhi pa si Peleg ug 209 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

20Sa dihang naga-edad na si Reu ug 32 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Serug. 21Human matawo si Serug, nagakinabuhi pa si Reu ug 207 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

22Sa dihang naga-edad si Serug ug 30 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Nahor. 23Human matawo si Nahor, nagakinabuhi pa si Serug ug 200 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

24Sa dihang naga-edad si Nahor ug 29 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Tera. 25Human matawo si Tera, nagakinabuhi pa si Nahor ug 119 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

26Sa nakaabot na si Tera sa edad nga 70, natawo ang iyang mga anak nga lalaki nga sila ni Abram, Nahor, ug Haran.

Ang mga Kaliwat ni Tera

27Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Tera.

Si Tera amahan nila ni Abram, Nahor, ug Haran. Si Haran mao ang amahan ni Lot. 28Namatay si Haran didto sa Ur nga sakop sa pagdumala sa mga Kaldeanhon,11:28 Kaldeanhon: Mga katawhan nga nagapuyo kaniadto sa habagatang bahin sa Babilonia. Sa kadugayan nahimong Kaldeanhon ang tawag sa mga taga-Babilonia. Mao usab sa bersikulo 31. sa dapit mismo nga iyang natawhan. Namatay siya samtang buhi pa ang iyang amahan nga si Tera. 29Nangasawa si Abram kang Sarai, ug si Nahor nangasawa kang Milca. Si Milca ug ang iyang igsoon nga si Isca mga anak ni Haran. 30Si Sarai walay anak kay baog siya.

31Mibiya si Tera sa Ur nga sakop sa pagdumala sa mga Kaldeanhon. Kauban niya ang iyang anak nga si Abram, ang iyang umagad nga si Sarai, ug ang iyang apo nga si Lot nga anak ni Haran. Paingon unta sila sa Canaan, apan pag-abot nila sa Haran nanimuyo na sila didto. 32Ug didto namatay si Tera sa edad nga 205.11:32 205: Sa Samaritan Pentateuch, 145.

King James Version

Genesis 11:1-32

1And the whole earth was of one language, and of one speech.11.1 language: Heb. lip.11.1 speech: Heb. words 2And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.11.2 from…: or, eastward 3And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.11.3 they said…: Heb. a man said to his neighbour11.3 burn…: Heb. burn them to a burning 4And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.

5And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded. 6And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. 7Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another’s speech. 8So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city. 9Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.11.9 Babel: that is, Confusion

10¶ These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood: 11And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters. 12And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah: 13And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters. 14And Salah lived thirty years, and begat Eber: 15And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters. 16And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:11.16 Peleg: Gr. Phalec 17And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters. 18And Peleg lived thirty years, and begat Reu: 19And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters. 20And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:11.20 Serug: Gr. Saruch 21And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters. 22And Serug lived thirty years, and begat Nahor: 23And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters. 24And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:11.24 Terah: Gr. Thara 25And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters. 26And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.

27¶ Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot. 28And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. 29And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram’s wife was Sarai; and the name of Nahor’s wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. 30But Sarai was barren; she had no child. 31And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son’s son, and Sarai his daughter in law, his son Abram’s wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there. 32And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.