Filipos 2 – APSD-CEB & NUB

Ang Pulong Sa Dios

Filipos 2:1-30

Ang Pagpaubos ni Cristo

1Dili ba tungod kay anaa na kamo kang Cristo lig-on kamo? Dili ba malipayon man kamo tungod kay nasayran ninyo nga ginahigugma kamo ni Cristo? Ug dili ba may pakighiusa kamo sa Espiritu Santo, ug maaghop kamo ug maluloy-on sa usag usa? 2Busa nanghangyo ako kaninyo: aron mahingpit gayod ang akong kalipay paghigugmaay kamo ug paghiusa. Hinaut nga magkahiusa ang inyong mga hunahuna ug katuyoan. 3Ayaw kamo pagbuhat ug bisan unsa tungod lang sa kahakog o sa pagkamapahitas-on; kondili pagpaubos kamo ug hunahunaa ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. 4Dili lang ang inyong kaayohan ang inyong hunahunaon kondili ang kaayohan usab sa uban. 5Batoni ninyo kini nga panghunahuna nga iya usab ni Cristo Jesus:

6Bisan ang kinaiya sa Dios anaa kaniya, wala niya hunahunaa ang iyang pagkatupong sa Dios.

7Kondili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsul-ob sa kinaiya sa usa ka ulipon.

Nagpakatawo siya sama sa mga tawo.

8Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon didto sa krus.

9Tungod niini gipasidunggan siya sa Dios ug gihatagan ug gahom nga labaw sa tanang mga gahom.2:9 gahom… gahom: sa literal, ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan.

10Aron nga ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, bisan ang anaa sa ilalom sa yuta, mangluhod ug mosimba kaniya.

11Ug ang tanan moila nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, ug pinaagi niini madayeg ang Dios nga Amahan.

Magdan-ag Kita sa Kalibotan Sama sa mga Suga

12Mga hinigugma kong mga igsoon, sa diha pa ako uban kaninyo nagmatinumanon na kamo kanako. Ilabi na gayod karon nga wala na ako diha, paningkamoti ang inyong kaluwasan2:12 paningkamoti ang inyong kaluwasan: mahimo nga ang buot ipasabot, ingon nga usa ka iglesia alang sa inyong espirituhanong paglig-on. nga may pagtahod ug kahadlok sa Dios. 13Kay ang Dios mao ang nagahatag kanato ug tinguha ug katakos sa pagbuhat sa iyang kabubut-on.

14Buhata ninyo ang mga buluhaton nga walay pagbagulbol o paglalisay, 15aron mahimo kamong hingpit nga mga anak sa Dios, hinlo ug walay ikasaway sa inyong pagkinabuhi niining kalibotan nga gipuy-an sa mga tawo nga daotan ug makasasala. Angay nga kamo mahisama sa mga suga nga nagadan-ag kanila 16sa inyong pagsugilon sa pulong sa Dios nga nagahatag sa kinabuhi nga walay kataposan. Ug kon sama kamo niini, may ikapasigarbo ako sa pagbalik ni Cristo tungod kay may kapuslanan ang akong paghago diha kaninyo.

17Ang inyong pagtuo sama sa halad alang sa Dios. Sa pagkatinuod kon kinahanglan nga iula ko ang akong dugo alang sa inyong pagtuo, ikalipay ko. Ug dili lang ako ang malipay kondili kamo usab. 18Busa paglipay kamo uban kanako tungod niini.

Si Timoteo ug si Epafroditus

19Nagasalig ako kang Ginoong Jesus nga sa dili madugay mapaanha ko diha kaninyo si Timoteo, aron malipay usab ako kon masuginlan niya ako bahin sa inyong kahimtang. 20Siya lang ang akong nasayran nga nagahandom alang sa inyong kaayohan sama kanako. 21Kay ang uban, ang ila lang kaugalingon nga kaayohan ang ilang gihunahuna ug dili ang kabubut-on ni Jesu-Cristo. 22Apan nasayran ninyo ang maayong pamatasan ni Timoteo. Gipakasama ko siya nga akong anak sa iyang pagtabang kanako sa pagsangyaw sa Maayong Balita. 23Nagalaom ako nga mapaanha ko dayon siya diha kaninyo kon masayran ko na ang resulta sa akong kaso. 24Ug nagasalig gayod ako sa Ginoo nga sa dili madugay makaanha usab ako diha.

25Nahunahuna ko nga kinahanglan pabalikon ko diha sa inyo ang atong igsoon nga si Epafroditus nga inyong gisugo aron sa pagtabang kanako. Kauban ko siya sa pagpangalagad sa Dios ug paglaban sa kamatuoran. 26Papaulion ko siya diha tungod kay gimingaw na siya kaninyong tanan, ug dili na siya mahimutang dinhi sa kabalaka tungod kay nakabalita man kamo nga nagsakit siya. 27Tinuod nga nagsakit siya ug hapit gani mamatay. Apan gikaloy-an siya sa Dios, ug dili lang siya kondili ako usab, kay nalikay ako sa dako nga kaguol. 28Busa gusto ko na gayod nga pabalikon siya diha, aron nga kon makita ninyo siya pag-usab malipay kamo, ug dili na ako mabalaka. 29Ug dawata ninyo siya sa tumang kalipay isip igsoon diha sa Ginoo. Ang mga tawo nga sama kaniya angay pasidunggan. 30Kay hapit siya mamatay tungod sa iyang pag-alagad kang Cristo. Nahimutang ang iyang kinabuhi sa kakuyaw aron lamang matabangan niya ako isip inyong representante.

Swedish Contemporary Bible

Filipperbrevet 2:1-30

1Om det finns tröst hos Kristus, uppmuntran genom kärlek och gemenskap i Anden, om det finns ömhet och medkänsla, 2gör mig då verkligt glad genom att leva i harmoni med varandra. Älska varandra, var eniga i ert tänkande och sträva mot samma mål.

3Var inte själviska och försök inte imponera på varandra. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4Tänk inte bara på vad som är bra för er, utan tänk också på andras behov.

5Ha samma inställning som Kristus Jesus hade.

6Fastän han till sin natur2:6 Det grekiska ordet (morfé) betyder också gestalt Se vers 7. var Gud,

ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid.

7Nej, han avstod från allt,

antog en tjänares gestalt och blev lik en människa.

Till det yttre blev han människa,

8han gjorde sig ödmjuk och lydde

ända in i döden, döden på ett kors.

9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat

och gett honom det namn som står över alla andra namn,

10för att alla ska böja knä för Jesus namn,

både i himlen och på jorden och under jorden,

11och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren2:11 Det grekiska ordet för Herren är samma ord som används om Gud i Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet, och syftar på det heliga gudsnamnet.,

så att Gud, vår Fader, blir ärad.2:11 Detta var antagligen en sång.

Var ljus för världen

12Därför, mina kära, så som ni alltid har varit lydiga, arbeta nu med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara när jag är hos er utan desto mer när jag är borta. 13Det är ju Gud som verkar i er, så att ni av vilja och i gärning gör det han vill.

14Gör allt detta utan att klaga och diskutera, 15så att ni blir klanderfria och rena, Guds fläckfria barn, mitt ibland ett förvrängt och fördärvat släkte, där ni lyser som himlens stjärnor, 16när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristus dag. Då har mitt lopp och min möda inte varit förgäves. 17Ja, även om mitt blod måste offras när jag bär fram er tro som ett offer, är jag ändå glad och gläds med er alla. 18Så ska ni också vara glada och glädjas tillsammans med mig.

Timotheos kommer till Filippi

19Jag hoppas att Herren Jesus snart ska låta mig skicka Timotheos till er, så att jag kan bli uppmuntrad av färska rapporter från er. 20Det finns ingen som känner ett sådant ansvar och intresse för er som han. 21Alla andra ägnar sig bara åt sina egna intressen, inte det som tjänar Jesus Kristus. 22Men ni vet vad Timotheos har visat prov på. På samma sätt som en son arbetar tillsammans med sin far har han hjälpt mig i arbetet för evangeliet. 23Och så snart jag vet hur det går för mig hoppas jag kunna skicka honom till er. 24Jag litar faktiskt på att Herren snart ska låta mig komma också.

Paulus skickar tillbaka Epafroditos

25Jag tror att jag måste skicka tillbaka vår bror Epafroditos till er. Ni skickade honom till mig för att hjälpa mig med det jag behövde, och han har arbetat och kämpat tillsammans med mig. 26Men nu längtar han efter er alla och är orolig över att ni har fått höra att han var sjuk. 27Och han var verkligen svårt sjuk, han höll faktiskt på att dö. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom, utan också över mig, så att jag slapp drabbas av ännu en sorg i allt mitt elände. 28Därför skickar jag honom mer än gärna tillbaka till er, för att ni ska få glädjen att få träffa honom igen. Dessutom kommer jag då att ha ett bekymmer mindre. 29Ta väl emot honom i Herren med stor glädje, och visa uppskattning mot sådana som han. 30Det var ju på grund av sitt arbete för Kristus som han var nära att dö. Han var villig att riskera livet för att hjälpa mig med sådant som ni inte kunde göra.