Ezekiel 48 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 48:1-35

Ang Pagbahin-bahin sa Yuta ngadto sa mga Tribo

1Mao kini ang lista sa mga tribo sa Israel ug ang mga yuta nga ilang maangkon:

Ang yuta sa tribo ni Dan anaa sa amihan. Ang utlanan niini magsugod sa Hetlon paingon sa Lebo Hamat hangtod sa Hazar Enan nga anaa sa utlanan sa Damascus ug sa Hamat sa amihan. Ang gilapdon sa yuta sa tribo ni Dan maggikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan sa Israel.

2Ang yuta sa tribo ni Asher anaa sa habagatang bahin sa yuta sa tribo ni Dan, ug ang gilapdon niini maggikan usab sa sidlakan hangtod sa kasadpan sa Israel.

3Ang yuta sa tribo ni Naphtali anaa sa amihan sa yuta sa tribo ni Asher, ug ang gilapdon niini maggikan usab sa sidlakan hangtod sa kasadpan sa Israel.

4Ang yuta sa tribo ni Manasseh anaa sa habagatan sa yuta sa tribo ni Naphtali, ug ang gilapdon niini gikan usab sa sidlakan hangtod sa kasadpan sa Israel.

5-7Ang mosunod pang mga yuta mao ang iya sa tribo ni Efraim, ni Reuben, ug ni Juda, nga ang gilapdon gikan usab sa sidlakan hangtod sa kasadpan sa Israel.

8Ang yuta sa amihan sa Juda ihatag ninyo sa Ginoo isip linain nga halad. 12 ka kilometro ang gitas-on niini, ug ang gilapdon niini gikan usab sa sidlakan hangtod sa kasadpan sa Israel sama sa mga tribo sa Israel. Ang templo tukoron sa taliwala niini nga yutaa. 9Ang bahin sa yuta nga inyong ihatag sa Ginoo aron patukoran sa templo 12 ka kilometro ang gilapdon ug lima ka kilometro ang gitas-on. 10Ang katunga niini nga yutaa alang sa mga pari. Ang gitas-on niini gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan 12 ka kilometro, ug ang gilapdon niini gikan sa amihan paingon sa habagatan lima ka kilometro. Sa taliwala niini mao ang templo sa Ginoo. 11Kini nga yuta alang sa pinili nga mga pari, nga mao ang mga kaliwat ni Zadok. Matinumanon sila nga nagaalagad kanako ug wala mobiya kanako sama sa gihimo sa uban nga mga kaliwat ni Levi nga miuban sa mga Israelinhon nga mibiya kanako. 12-13Mao kini ang pinasahi nga gasa alang kanila sa panahon nga bahinon ang yuta, ug kini ang labing balaang yuta. Sa tapad niini mao ang yuta alang sa uban nga mga kaliwat ni Levi, nga 12 ka kilometro ang gitas-on ug lima ka kilometro ang gilapdon. 14Kinahanglang dili gyud nila ibaligya o ibaylo bisan ang gamay lang nga bahin niini, kay mao kini ang labing maayo nga yuta ug balaan kini alang sa Ginoo.

15Ang nahibilin nga yuta nga may gitas-on nga 12 ka kilometro ug gilapdon nga duha ug tunga ka kilometro alang kini sa publiko. Mahimo kini nga puy-an sa mga tawo ug pasabsaban sa ilang mga mananap. Sa taliwala niini mao ang siyudad 16nga may gilapdon nga duha ka kilometro kuwadrado. 17Napalibotan kini sa hawan nga dapit nga 125 ka metros kuwadrado. 18Sa gawas sa siyudad adunay uma nga may gitas-on nga lima ka kilometro paingon sa sidlakan ug lima usab ka kilometro paingon sa kasadpan. Anaa kini sa utlanan sa balaang yuta. Ang mga abot niini nga yuta alang sa pagkaon sa mga nagatrabaho sa siyudad. 19Si bisan kinsa nga magtrabaho sa siyudad gikan sa nagkalain-laing tribo sa Israel mahimo nga makauma niini nga yutaa. 20Busa ang tibuok yuta nga inyong ihatag sa Ginoo isip pinasahi nga halad, apil na ang balaan nga yuta ug ang siyudad, 12 ka kilometro kuwadrado.

21-22Ang nahibilin nga mga yuta, sa sidlakan ug sa kasadpan sa balaang yuta ug sa siyudad, iya sa pangulo. Kini nga mga yutaa may gilapdon nga 12 ka kilometro ug nakaabot kini hangtod sa utlanan sa Israel sa sidlakan ug sa kasadpan. Busa sa taliwala niini nga mga yutaa mao ang akong balaang yuta, ang templo, ang yuta sa mga kaliwat ni Levi, ug ang siyudad. Kini nga mga yuta nga alang sa pangulo anaa sa taliwala sa yuta nga alang sa tribo ni Juda ug sa yuta nga alang sa tribo ni Benjamin.

23Mao kini ang mga yuta nga maangkon sa nahibilin nga mga tribo:

Ang yuta sa tribo ni Benjamin anaa sa habagatang bahin sa yuta sa pangulo, ug ang gilapdon niini gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan sa Israel.

24Ang yuta sa tribo ni Simeon anaa sa habagatang bahin sa yuta sa tribo ni Benjamin, ug ang gilapdon niini gikan usab sa sidlakan hangtod sa kasadpan sa Israel.

25-27Ang mosunod pang mga yuta mao ang iya sa mga tribo ni Issachar, ni Zebulun, ug ni Gad, nga ang mga gilapdon gikan usab sa sidlakan hangtod sa kasadpan sa Israel. 28Ang habagatan nga utlanan sa tribo ni Gad magsubay sa Tamar paingon sa mga tuboran sa Meriba Kadesh48:28 Meriba Kadesh: o, Meriba sa Kadesh. lahos sa lugut hangtod sa Dagat sa Mediteraneo.48:28 Dagat sa Mediteraneo: sa Hebreo, Dakong Dagat.

29Mao kini ang mga yuta nga dawaton sa mga tribo sa Israel isip ilang panulondon. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.

Ang mga Pultahan sa Siyudad sa Jerusalem

30-34Ang upat ka paril nga naglibot sa siyudad sa Jerusalem adunay tag-tulo ka pultahan. Ang mga pultahan sa amihan nga paril pagatawgon nga Reuben, Juda, ug Levi. Ang mga pultahan sa sidlakan nga paril pagatawgon nga Jose, Benjamin, ug Dan. Ang mga pultahan sa habagatan nga paril pagatawgon nga Simeon, Issachar, ug Zebulun. Ug ang mga pultahan sa kasadpan nga paril pagatawgon nga Gad, Asher, ug Naphtali. Ang matag paril may gitas-on nga 2,250 ka metros, 35busa ang tibuok nga gitas-on sa paril 9,000 ka metros. Ug gikan nianang panahona ang siyudad pagatawgon ug, “Ang Ginoo Anaa Dinha!”