Ezekiel 42 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 42:1-20

Ang mga Kuwarto alang sa mga Pari

1Unya gidala ako sa tawo sa gawas nga hawanan sa templo. Didto kami nangagi sa amihan nga bahin. Ug didto gipakita niya kanako ang mga kuwarto nga anaa sa amihan nga bahin sa sulod nga hawanan ug sa gambalay sa kasadpan. 2Kini nga mga kuwarto 170 ka piye ang gitas-on ug 85 ka piye ang gilapdon. 3May 34 ka piye nga bakanteng dapit ang nagaulang niini nga mga kuwartoha ug sa templo, ug nagaatuban nga kini sa sementado nga agianan nga naglibot sa gawas nga hawanan. Kini nga mga kuwarto may tulo ka andana. 4Sa atubangan niini adunay dalan nga 17 ka piye ang gilapdon ug 170 ka piye ang gitas-on. Ang mga pultahan sa mga kuwarto nagaatuban nga sa amihan. 5Ang mga kuwarto sa ikatulo nga andana mas gagmay kaysa ikaduhang andana, ug ang mga kuwarto sa ikaduhang andana mas gagmay kaysa nahaunang andana, kay nagkinahanglan man ug agianan ang anaa sa ibabaw nga andana. 6Ang tulo ka andana walay mga haligi, dili sama sa mga hawanan. Ug tungod kay nagtungtongay lang kini, nagaanam ug kagamay ang gidak-on sa matag andana sa ibabaw. 7Kini nga gambalay nabulag sa gawas nga hawanan pinaagi sa paril nga 85 ka piye ang gitas-on. 8Kay kon wala kini nga paril, ang tunga sa gambalay nga 85 ka piye ang gitas-on makita sa gawas nga hawanan. Ang tibuok gambalay 170 ka piye ang gitas-on ug makita kini sa templo. 9May agianan paingon sa mga kuwarto niini gikan sa gawas nga hawanan sa sidlakang bahin.

10Adunay mga kuwarto sa habagatang paril sa sulod nga hawanan. Kini nga mga kuwarto duol usab sa gambalay sa kasadpan. 11Adunay agianan sa atubangan niini nga mga kuwarto, sama sa mga kuwarto sa amihan. Managsama usab ang ilang gitas-on ug gilapdon, apil ang ilang mga agianan ug ang sukod niini. Ang mga pultahan sa kuwarto sa amihan 12sama usab sa kuwarto sa habagatan. Adunay pultahan sa agianan pasulod niini nga gambalay ug adunay paril sa isigka-kilid niini nga agianan kon mosulod ka gikan sa sidlakan.

13Miingon ang tawo kanako, “Kini nga mga kuwarto dapit sa habagatan ug sa amihan nga nagaatuban nga sa hawanan sa templo balaan nga mga kuwarto. Kay dinhi ginakaon sa mga pari nga nagahalad sa Ginoo ang labing balaang mga halad. Gamiton usab nila kini nga mga kuwartoha nga butanganan sa mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, mga halad sa paghinlo, ug mga halad isip bayad sa sala. Kay kini nga mga kuwartoha balaan. 14Kon mogawas na gani ang mga pari niini nga balaang mga kuwarto,42:14 balaang mga kuwarto: o, Balaang Dapit, o, Templo. kinahanglang dili una sila modiretso sa gawas nga hawanan. Kinahanglan huboon una nila ang mga bisti nga ilang gigamit sa dihang nagaalagad sila, kay balaan kini nga mga bisti. Kinahanglang mag-ilis una sila ug laing bisti sa dili pa sila moadto sa bahin sa templo nga alang sa mga tawo.”

15Pagkahuman ug sukod niadtong tawo sa sulod sa templo, gidala niya ako sa gawas. Didto kami nangagi dapit sa sidlakan nga agianan, ug unya gisukod niya ang tibuok nga gilapdon sa templo. 16Gisukod niya sa iyang kahoy nga pangsukod ang sidlakang bahin, ug 850 ka piye ang gitas-on niini. 17-19Gisukod usab niya ang amihan nga bahin, habagatan, ug ang kasadpan, ug managsama ang gitas-on niini nga 850 ka piye. 20Busa kuwadrado ang templo, ug nalibotan kini sa paril nga nagseparar sa balaan nga dapit ug sa ordinaryo nga dapit.