Ezekiel 41 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 41:1-26

1Unya gidala ako sa tawo sa Balaang Dapit sa templo. Gisukod niya ang isigka-kilid nga paril sa agianan sa Balaang Dapit, ug napulo ka piye ang gilapdon niini, 2ug walo ka piye ang gibag-on. Ang gilapdon sa agianan 17 ka piye. Gisukod usab niya ang Balaang Dapit, ug 68 ka piye ang gitas-on niini ug 34 ka piye ang gilapdon.

3Unya misulod ang tawo sa Labing Balaang Dapit. Gisukod niya ang isigka-kilid nga paril sa agianan sa Labing Balaang Dapit, ug tulo ka piye ang gibag-on niini. Ang gilapdon sa agianan napulo ka piye ug ang kahabugon niini 12 ka piye. 4Gisukod niya ang Labing Balaang Dapit, ug 34 ka piye kuwadrado kini. Unya miingon ang tawo kanako, “Mao kini ang Labing Balaang Dapit.”

5Unya gisukod sa tawo ang paril sa templo, ug napulo ka piye ang gibag-on niini. Sa gawas nga bahin sa paril sa templo, may naglinya nga mga kuwarto nga may gilapdon nga pito ka piye. 6Kini nga mga kuwartoha tulo ka andana, ug ang matag andana may 30 ka kuwarto. Gihagdan-hagdan ang gawas nga bahin sa paril sa templo aron dili na kinahanglang isuksok sa paril ang mga sagbayan. 7Kini nga kuwarto sa palibot sa templo nagkalapad gikan sa unang andana paingon sa ikatulong andana. May hagdan gikan sa unang andana paingon sa ikaduha hangtod sa ikatulo nga andana.

8Nakita ko nga ang templo nahimutang sa habog nga dapit nga napulo ka piye ang kahabugon, ug mao usab kini ang nagsilbi nga pundasyon sa mga kuwarto sa kilid. 9Ang paril sa gawas sa mga kuwarto walo ka piye ang gibag-on. May bakante nga dapit taliwala niini nga mga kuwarto 10ug sa mga kuwarto sa mga pari. May 34 ka piye ang gilapdon niini nga bakante nga dapit ug naglibot kini sa templo. 11May duha ka pultahan pasulod sa mga kuwarto sa kilid sa templo. Kini nga mga pultahan nagaatuban nga sa bakanteng dapit; ang usa anaa sa amihan nga dapit ug ang usa sa sidlakan. Tapad sa bakanteng dapit anaay dalan nga walo ka piye ang gilapdon palibot.

12May nakita akong usa ka gambalay nga nagaatuban nga sa kasadpang bahin sa hawanan sa templo. Ang gilapdon niini 118 ka piye ug ang gitas-on 150 ka piye, ug ang gibag-on sa paril niini walo ka piye. 13Unya gisukod sa tawo ang templo, ug 170 ka piye ang gitas-on niini. Ang distansya gikan sa likod sa templo paingon sa pikas paril sa gambalay sa kasadpan 170 ka piye. 14Ang gilapdon sa sulod nga hawanan sa sidlakan, apil ang bakanteng dapit sa isigka-kilid, 170 usab ka piye.

15Unya gisukod usab sa tawo ang gilapdon sa gambalay sa kasadpang bahin, nga nagaatbang sa sulod nga hawanan sa luyo sa templo, apil ang mga paril niini sa isigka-kilid, ug 170 usab kini ka piye. Ang Balaang Dapit, ang Labing Balaang Dapit, ug ang balkon sa templo 16hinaklapan ug tabla, apil ang palibot sa gagmay nga mga bintana. Ang tulo ka kuwarto sa matag kilid sa dalan hinaklapan usab ug tabla gikan sa salog paingon sa bintana. Kini nga mga bintana mahimo nga sirad-an. 17Ang dingding ibabaw sa pultahan pasulod sa Labing Balaang Dapit hinaklapan usab ug tabla. Ang tibuok dingding sulod sa templo 18gikulitan usab ug mga palma nga gipataliwad-an ug mga cherubim nga duha ang nawong. 19Ang usa ka nawong sa cherubim dagway sa tawo, ug nagaatuban nga kini sa palma. Ang usa ka nawong dagway sa liyon, ug nagaatuban nga usab kini sa pikas nga palma. Kini nga mga dekorasyon gikulit diha sa tibuok dingding sa templo 20gikan sa salog paingon sa ibabaw, apil sa gawas nga dingding sa Balaang Dapit.

21Kuwadrado ang mga haligi sa pultahan sa Balaang Dapit. Sa atubangan sa pultahan sa Labing Balaang Dapit adunay morag 22halaran nga hinimo sa kahoy nga lima ka piye ang kahabugon ug tulo ka piye kuwadrado ang kalapdon. Ang iyang mga eskina, sukaranan ug mga kilid pulos kahoy. Miingon ang tawo kanako, “Mao kini ang lamisa nga ibutang sa presensya sa Ginoo.” 23Ang Balaang Dapit ug ang Labing Balaang Dapit may tag-duha ka pultahan. 24Ang matag pultahan may duha ka bahin nga mapilo-pilo. 25Ang pultahan sa Balaang Dapit may kinulit nga mga cherubim ug mga palma, sama sa mga dingding. Ug ang balkon may atop-atop nga kahoy. 26Sa matag kilid sa balkon may gagmay nga mga bintana nga may kinulit nga mga palma. Ang mga kuwarto sa kilid sa templo may mga atop-atop usab.