Ezekiel 35 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 35:1-15

Ang Mensahe batok sa Edom

1Miingon ang Ginoo kanako, 2“Tawo, pag-atubang sa Bukid sa Seir,35:2 Bukid sa Seir: Mao kini ang laing ngalan nga gigamit alang sa Edom. ug isulti kini. 3Ingna sila nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon, ‘Kontra ko kamo, mga nagpuyo sa Bukid sa Seir. Silotan ko kamo ug maawaaw ang inyong dapit. 4Gub-on ko ang inyong mga lungsod ug maawaaw kini. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo. 5Dugay na kamo nga nagdumot sa mga taga-Israel, ug gisulong ninyo sila sa panahon sa ilang kalisod, sa panahon diin gisilotan sila.’ 6Busa, ako, ang Ginoo nga Dios nga buhi, nanumpa nga ipapatay ko gyud kamo bisan asa pa kamo moadto. Gukdon kamo sa mga kriminal kay kamo mga kriminal man usab. 7Himuon ko nga awaaw ang Bukid sa Seir, ug pamatyon ko ang tanang mag-agian didto. 8Ang mga mangamatay kaninyo sa gubat makatag sa inyong mga bukid, mga bungtod, mga kapatagan, ug sa mga agianan sa tubig. 9Himuon ko ang inyong dapit nga awaaw hangtod sa hangtod. Wala nay magpuyo sa inyong mga lungsod. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo.

10“Nagaingon kamo nga ang Juda ug Israel maangkon ninyo, ug panag-iyahon ninyo kini bisan ako, ang Ginoo, anaa uban kanila. 11Busa ako, ang Ginoo nga Dios nga buhi, nanumpa nga silotan ko kamo sa inyong gipakita nga kasuko, kasina, ug kapungot sa akong katawhan. Unya mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo samtang ginasilotan ko kamo. 12Sa ingon ana nga paagi, mahibaloan usab ninyo nga ako, ang Ginoo, nakadungog sa tanan ninyong pagbiaybiay sa mga bukid sa Israel. Kay nagaingon kamo, ‘Nalaglag kini ug gihatagan kitag higayon sa pag-ilog niini!’ 13Nagpahambog usab kamo ug nagpatuyang ug sulti batok kanako, ug nadungog ko kini.

14“Busa ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga magkalipay ang tibuok kalibotan kon himuon ko na nga awaaw ang inyong dapit, 15tungod kay nagkalipay kamo sa dihang naawaaw ang yuta nga gipanunod sa katawhan sa Israel. Busa mao usab kana ang mahitabo kaninyo; maawaaw ang Bukid sa Seir ug ang tibuok Edom. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo.”