Ezekiel 2 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 2:1-10

Si Ezekiel Gitawag nga Mahimo nga Propeta

1Miingon siya kanako, “Tawo, tindog kay may isulti ako kanimo.” 2Samtang nagsulti siya kanako, gigamhan ako sa Espiritu ug gipatindog. Namati ako sa iyang gisulti kanako. 3Miingon siya, “Tawo, ipadala ko ikaw sa katawhan sa Israel, sa nasod nga masinupakon kanako. Ang ilang mga katigulangan misupak kanako kaniadto, ug hangtod karon nagasupak gihapon sila. 4Mga gahi sila ug ulo ug mga badlongon. Ako, ang Ginoo nga Dios, nagapadala kanimo niini nga katawhan sa pagsugilon sa akong mensahe alang kanila. 5Mamati man kini nga mga masinupakon o dili, angay nilang mahibaloan nga anaa diay propeta diha uban kanila. 6Ug ikaw, tawo, ayaw kahadlok kanila. Ayaw kahadlok bisan pa kung ang ilang mga gipanulti sakit sama sa tunok sa mga sampinit o sa pinaakan sa tanga. Ayaw gyud kahadlok kanila ug sa ilang mga ginapanulti biskan sila masinupakon lang nga katawhan. 7Isulti gyud ang akong mensahe kanila, mamati man kini nga mga masinupakon o dili.

8“Apan ikaw, tawo, pamatia ang akong isulti kanimo. Ayaw pagsupak kanako sama kanila. Ablihi ang imo nga baba ug kaona ang akong ihatag kanimo.” 9Unya nakita ko ang usa ka kamot nga nagatunol kanako sa usa ka linukot nga basahon. 10Gibukhad niya kini sa akong atubangan, ug may sulat kini sa isigka-luyo nga mga pulong sa pagbangotan, kasubo, ug awit sa kaguol.