Ang Pulong Sa Dios

Exodus 40:1-38

Ang Pagpatindog sa Tolda nga Simbahan

1Unya miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Ipahimutang ninyo ang Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan, sa unang adlaw sa unang bulan. 3Isulod niini ang Kahon sa Kasugoan, ug salipdi kini sa kurtina. 4Isulod usab ang lamisa ug iplastar ang mga kagamitan niini. Isulod usab ang butanganan sa suga ug ipahimutang ang mga suga niini. 5Ibutang ang bulawan nga halaran nga sunoganan sa insenso sa atbang sa Kahon sa Kasugoan, ug itaod ang kurtina diha sa pultahan sa Tolda nga Simbahan.

6“Ibutang ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog diha sa atubangan sa pultahan sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan. 7Ibutang ang palanggana sa tunga-tunga sa Tolda ug sa halaran, ug butangi kinig tubig. 8Ipangtaod ang mga kurtina sa hawanan, nga nagalibot sa Tolda, lakip ang kurtina sa pultahan niini.

9“Unya kuhaa ang lana ug dihogi40:9 dihogi: o, buboi; o, wisiki. ang Tolda ug ang tanang kagamitan niini sa pagdedikar niini kanako, ug mahimo kining sagrado. 10Dihogi usab ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog ug ang tanang kagamitan niini sa pagdedikar niini kanako, ug mahimo kining labing sagrado. 11Dihogi usab ang palanggana ug ang iyang tungtonganan sa pagdedikar niini kanako.

12“Dad-a si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan ug ipakaligo sila didto. 13Unya ipasul-ob kang Aaron ang sagradong mga bisti ug idedikar siya kanako pinaagi sa pagdihog kaniya sa lana aron makaalagad siya kanako ingon nga pari. 14Dad-a usab ang iyang mga anak nga lalaki ug ipasul-ob kanila ang ilang pangsulod nga bisti. 15Dihogi usab sila sa lana sama sa gihimo mo sa ilang amahan, aron makaalagad usab sila kanako ingon nga mga pari hangtod sa umaabot nga henerasyon.” 16Gihimo ni Moises ang tanang gisugo kaniya sa Ginoo.

17Busa gipatindog ang Tolda nga Simbahan sa unang adlaw sa unang bulan. Ikaduha kadto nga tuig gikan sa paggawas nila sa Ehipto. 18Ingon niini pagpatindog ni Moises ang Tolda: Gipahimutang niya ang mga tungtonganan, ang mga dingding, ang mga pangbabag, ug ang mga haligi. 19Unya gibukhad niya ang Tolda, ug gisapaw ang tabon alang niini. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. 20Unya gisulod niya sa Kahon ang lagpad nga mga bato nga gisulatan sa Kasugoan, ug gisuot niya sa mga singsing sa Kahon ang mga pangdayong, ug gitabonan kini. 21Unya gisulod niya ang Kahon sa Tolda nga Simbahan, ug gitaod niya ang kurtina aron masalipdan ang Kahon sa Kasugoan. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

22Gibutang niya ang lamisa sa sulod sa Tolda, sa may amihan nga bahin, gawas sa kurtina. 23Unya gibutang niya sa lamisa ang pan nga ginahalad sa presensya sa Ginoo. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

24Gibutang usab niya ang butanganan sa suga didto sa sulod sa Tolda, atbang sa lamisa, sa may habagatang bahin. 25Ug gibutang niya ang mga suga niini diha sa presensya sa Ginoo. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

26Gibutang usab niya ang bulawan nga halaran sa sulod sa Tolda, atubangan sa kurtina, 27ug nagsunog siyag humot nga insenso diha niini. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

28Gitaod usab niya ang kurtina sa pultahan sa Tolda. 29Ug gibutang niya didto duol sa pultahan ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog. Unya naghalad siya sa maong halaran ug mga halad nga sinunog ug mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

30Gibutang usab niya ang palanggana sa tunga-tunga sa Tolda ug sa halaran, ug gisudlan niyag tubig nga panghugas. 31Didto nagapanghugas si Moises, si Aaron, ug ang iyang mga anak nga lalaki sa ilang mga kamot ug tiil. 32Nagapanghugas sila kon mosulod sila sa Tolda o kon moduol sila sa halaran. Gihimo nila kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

33Unya gibutang ni Moises ang mga kurtina sa hawanan nga nagalibot sa Tolda ug sa halaran, ug ang kurtina sa pultahan sa hawanan. Ug nahuman gayod ni Moises ang tanang buluhaton.

Ang Gamhanang Presensya sa Ginoo

(Num. 9:15-23)

34Pagkahuman niining tanan, ang gamhanang presensya sa Ginoo milukop sa Tolda nga Tagboanan, sa dagway sa panganod. 35Dili makasulod si Moises sa Tolda tungod kay nalukop kini sa gamhanang presensya sa Ginoo pinaagi sa dagway sa panganod. 36Kon mopaibabaw gani ang panganod sa Tolda ug mosibog, manglakaw usab ang mga Israelinhon. 37Apan kon dili gani mosibog ang panganod, dili usab sila mopadayon sa ilang lakaw hangtod nga mopaibabaw na usab kini ug mosibog. 38Kay ang panganod nga nagasimbolo sa presensya sa Ginoo ibabaw sa Tolda kon adlaw, ug kon gabii may kalayo diha sa panganod aron makita kini sa tanang Israelinhon sa tibuok nila nga lakaw.

Akuapem Twi Contemporary Bible

2 Mose 40:1-38

1Afei Awurade ka kyerɛɛ Mose se, 2“Ɔsram a edi kan no da a edi kan no na si Ahyiae Ntamadan no. 3Wusi wie a, fa Apam Adaka a Mmaransɛm Du no wɔ mu no si mu. Na fa ntwamtam no twa Apam Adaka no anim ma ɛnhyɛ kronkron mu kronkron hɔ. 4Afei, fa ɔpon no besi hɔ na fa ɛho nneɛma nyinaa gu so na fa kaneadua no bra na sɔ kanea no. 5Fa sikakɔkɔɔ afɔremuka a wɔbɛhyew aduhuam wɔ so no besi Apam Adaka no anim na fa ɔpon no nkataanim sɛn Ahyiae Ntamadan no ano.

6“Fa ɔhyew afɔremuka no si Ahyiae Ntamadan no kwan ano. 7Fa hweaseammɔ no si Ahyiae Ntamadan no ne afɔremuka no ntam na hyɛ no nsu ma. 8Siesie adiwo twa Ahyiae Ntamadan no ho hyia na fa nsɛnanim no sɛn ne kwan no ano.

9“Fa ɔsrango no na pete gu Ahyiae Ntamadan no so baabiara ne biribiara a ɛwɔ mu ne nneɛma a ɛwɔ hɔ nyinaa ne nkongua so, na fa tew ho. 10Ɔhyew afɔremuka no ne ɛho nneɛma nyinaa nso, pete ɔsra ngo no bi gu so na tew ho na ɛnyɛ kronkron. 11Sra hweaseammɔ no ne ne ntaease no ngo na fa tew ho.

12“Fa Aaron ne ne mmabarima no bra Ahyiae Ntamadan no kwan ano na fa nsu hohoro wɔn ho. 13Na fa atade kronkron no hyɛ Aaron, na sra no ngo na ne ho ntew na ɔmmɛyɛ me sɔfo. 14Fa ne mmabarima no bra na fa wɔn ntade hyehyɛ wɔn. 15Sra wɔn ngo sɛnea woyɛɛ wɔn agya no, sɛnea wɔbɛsom me sɛ asɔfo. Wɔn ngosra no bɛyɛ asɔfodi wɔ wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu.” 16Mose yɛɛ biribiara sɛnea Awurade hyɛɛ no no.

17Afe a ɛto so abien no mu ɔsram a edi kan no da a edi kan no, wɔkekaa Ahyiae Ntamadan no sisii anim. 18Mose sii Ahyiae Ntamadan no; ɔde nsisiso no sisii wɔn afa, de nnyinaso no hyehyɛɛ mu de mmeamu nnua beabea mu de mpuran sisii wɔn afa. 19Afei, ɔde nkuruso no kuruu mpuran no so de ne nguguso guguu so san de nguguso a edi akyi kuruu so sɛnea Awurade hyɛɛ no no.

20Ɔde abo a wɔakyerɛw Mmaransɛm Du no wɔ so no guu Apam Adaka no mu de nnua a wɔde bɛsoa no susoo mu. Ɔde ne nkataso a wɔde sikakɔkɔɔ ayɛ a ɛyɛ mpata nkataso no kataa so. 21Afei, ɔde Apam Adaka no besii Ahyiae Ntamadan no mu de ntwamtam no twaa mu, sɛnea Awurade hyɛɛ no no.

22Afei, ɔde ɔpon no sii atifi fam wɔ ɔdan no mu wɔ ntwamtam no akyi, 23de Ɔkyerɛ Brodo no too so wɔ Awurade anim sɛnea Awurade hyɛe no.

24Ɔde kaneadua no sii ɔpon no nkyɛn wɔ Ahyiae Ntamadan no anafo fam. 25Afei, ɔsɔɔ kanea no wɔ Awurade anim sɛnea Awurade hyɛɛ no no.

26Mose de sikakɔkɔɔ afɔremuka sii ntwamtam no ho pɛɛ wɔ Ahyiae Ntamadan no mu 27na ɔhyew nnuhuam wɔ so sɛnea Awurade hyɛe no.

28Ɔde Ahyiae Ntamadan no ano nkataano sɛn ano. 29Ɔde afɔremuka a esi akyi a wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so no si bɛn ɔkwan no ano, na ɔbɔɔ so ɔhyew afɔre ne aduan afɔre sɛnea Awurade hyɛe no.

30Ɔde hweaseammɔ sii Ahyiae Ntamadan no ne afɔremuka no ntam na wɔhyɛɛ no nsu ma, sɛnea asɔfo no benya bi ahohoro wɔn ho, 31na Mose ne Aaron ne Aaron mmabarima hohoroo wɔn nsa ho ne wɔn anan ase wɔ hɔ. 32Bere biara a wɔbɛfa afɔremuka no ho akɔ Ahyiae Ntamadan no mu no, wogyina hohoroo wɔn ho sɛnea Awurade hyɛɛ Mose no.

33Na Mose sii biribi twaa Ahyiae Ntamadan no ne afɔremuka no ho hyiae na wɔde nsɛnanotam sɛn ano. Ɛnna Mose wiee nʼadwuma.

34Omununkum no bɛkataa Ahyiae Ntamadan no so maa Awurade anuonyam hyɛɛ no ma. 35Esiane sɛ na omununkum no asi wɔ hɔ no nti, Mose antumi ankɔ mu na Awurade anuonyam hyɛɛ Ahyiae Ntamadan no ma.

36Bere biara a omununkum no bɛma ne ho so no, na Israelfo no nso di akyi. 37Na sɛ egyina a, na wɔn nso agyina akosi sɛ ɛbɛma ne ho so bio. 38Awia de, omununkum no gyina Ahyiae Ntamadan no so na sɛ edu anadwo a, na ogya asɔ wɔ omununkum no mu sɛnea Israelfo no nyinaa behu. Eyi toaa so saa ara wɔ wɔn akwantu no nyinaa mu.