Exodus 37 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 37:1-29

Ang Paghimo sa Kahon sa Kasugoan

(Exo. 25:10-22)

1Unya gihimo ni Bezalel ang Kahon sa Kasugoan. Ang gigamit niya kahoy nga akasya. Ang gitas-on sa Kahon 45 ka pulgada, ang gilapdon 27 ka pulgada, ug ang gihabugon 27 ka pulgada. 2Gihaklapan niya kinig purong bulawan sa sulod ug gawas, ug giribetihan ug bulawan ang mga kilid niini. 3Gihimoan usab niya kinig upat ka mga singsing nga bulawan ug gitaod sa upat ka mga haligi niini. 4Unya naghimo siyag mga pangdayong nga akasya ug gihaklapan niya kinig bulawan. 5Gisuot niya ang mga pangdayong sa mga singsing sa kada kilid sa Kahon aron madayongan ang Kahon.

6Gihimoan usab niya ang Kahon ug taklob nga purong bulawan, nga 45 ka pulgada ang gitas-on ug 27 ka pulgada ang gilapdon. 7-8Naghimo usab siyag duha ka kerubin nga bulawan, unay sa isigka-tumoy sa tabon sa Kahon. 9Nagaatbang kini sila nga nagtan-aw sa tabon, ug ang ilang mga pako nagbukhad sa pagpandong niini.

Ang Paghimo sa Lamisa

(Exo. 25:23-30)

10Naghimo usab siyag lamisa nga akasya—36 ka pulgada ang gitas-on, 18 ka pulgada ang gilapdon, ug 27 ka pulgada ang gihabugon. 11Gihaklapan niya kinig purong bulawan ug giribetihan ug bulawan ang mga kilid niini. 12Gibutangan usab niya kinig sanipa37:12 sanipa: sa English, rim. sa kada kilid, nga upat ka pulgada ang gilapdon, ug giribetihan ug bulawan. 13Unya naghimo siyag upat ka mga singsing nga bulawan, ug gitaod kini sa upat ka eskina sa may tiil sa lamisa 14duol sa sanipa. Dinhi niya gisuot ang mga pangdayong sa lamisa. 15Kini nga mga pangdayong hinimo gikan sa akasya ug hinaklapan ug bulawan. 16Naghimo usab siyag mga kagamitan nga purong bulawan alang sa lamisa: mga plato, mga tasa,37:16 tasa: Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. mga yahong, ug mga tibod nga gamiton alang sa mga halad nga ilimnon.

Ang Paghimo sa Butanganan sa Suga

(Exo. 25:31-40)

17Naghimo usab siyag butanganan sa suga nga purong bulawan ang tiil ug lawas niini, ug gidekorasyonan kinig mga bulak nga ang uban piyoos pa ug ang uban namukhad na. Unay sa butanganan sa suga ang mga dekorasyon niini. 18Ang butanganan sa suga kinahanglang adunay unom ka mga sanga, tag-tulo sa kada kilid. 19Ang kada sanga may tulo ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte morag almond, nga ang uban piyoos pa ug ang uban namukhad na. 20Ang lawas sa butanganan sa suga may upat ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte morag almond, nga ang uban piyoos pa ug ang uban namukhad na. 21May usa ka bulak sa ubos sa matag bahin diin magtagbo ang mga sanga. 22Ang mga dekorasyon ug ang mga sanga unay sa lawas sa butanganan sa suga sa paghimo niini. 23Naghimo usab siyag pito ka suga, mga kimpit niini, ug mga pangsalod sa upos sa pabilo sa suga. Kining tanan purong bulawan. 24Mga 35 ka kilo nga purong bulawan ang nagamit sa paghimo sa butanganan sa suga ug sa tanang kagamitan niini.

Ang Paghimo sa Halaran nga Sunoganan sa Insenso

(Exo. 30:1-5)

25Naghimo usab siyag halaran nga sunoganan sa insenso nga hinimo gikan sa akasya. Kuwadrado kini, nga 18 ka pulgada ang gitas-on ug gilapdon, ug tulo ka piye ang gihabugon. May mga sungay-sungay sa mga eskina niini nga unay sa lawas sa paghimo niining halaran. 26Gihaklapan niya ug purong bulawan ang ibabaw niini, ang upat ka kilid, ug ang mga sungay-sungay sa kada eskina, ug giribetihan ug bulawan sa palibot. 27Gibutangan niyag duha ka mga singsing nga bulawan ubos sa ribeti sa isigka-kilid sa halaran, aron suotan sa mga pangdayong niini. 28Naghimo siya ug pangdayong gikan sa kahoy nga akasya ug gihaklapan niya kinig bulawan. 29Naghimo usab siyag balaang lana nga pangdihog ug purong insenso nga humot kaayo.