Ester 3 – APSD-CEB & CCBT

Ang Pulong Sa Dios

Ester 3:1-15

Nagplano si Haman sa Paglaglag sa mga Judio

1Human niadtong hitaboa, gipatas-an ni Haring Ahasuerus ang ranggo ni Haman nga anak ni Hamedata nga Agagnon.3:1 Agagnon: Kaliwat ni Agag. Si Agag usa ka hari nga nahimong kaaway sa mga Judio. (Tan-awa ang 1 Sam. 15:1-33.) Gihatagan sa hari si Haman sa labing taas nga katungdanan sa iyang gingharian. 2Ang tanang opisyal sa hari nga nagaalagad sa pultahan sa palasyo miyukbo kang Haman agig pagtahod kaniya, sumala sa sugo sa hari. Apan si Mordecai wala moyukbo. 3Gipangutana siya sa ubang mga opisyal kon nganong wala siya motuman sa sugo sa hari. 4Miingon siya nga usa siya ka Judio.3:4 Tingali wala moyukbo si Mordecai kang Haman tungod kay naghunahuna siya nga usa siya ka Judio ug ang paghimo niini maoy pagsupak sa ikaduhang sugo sa Dios. Adlaw-adlaw gipakigsultihan siya sa iyang kaubang mga opisyal bahin niini. Busa gisumbong nila siya kang Haman aron mahibaloan kon pasagdan lang ba siya ni Haman, labina kay miingon siya nga usa siya ka Judio.

5Sa dihang nakita ni Haman nga dili moyukbo si Mordecai agig pagtahod kaniya, nasuko siya pag-ayo. 6Ug pagkahibalo niya nga usa ka Judio si Mordecai, nagplano siya nga dili lang si Mordecai ang iyang ipapatay kondili apil usab ang tanang mga Judio sa tibuok gingharian ni Haring Ahasuerus.

7Sa unang bulan (nga mao ang bulan sa Nisan), sa ika-12 nga tuig sa paghari ni Ahasuerus, nagsugo si Haman nga ripahon pinaagi sa pur (usa ka klase sa pagripa) kon unsa nga adlaw ug bulan buhaton ang iyang plano. Ug ang napilian mao ang ika-13 nga adlaw3:7 ika-13 nga adlaw: Tan-awa sa bersikulo 13. sa ika-12 nga bulan, nga mao ang bulan sa Adar.

8Unya, miingon si Haman kang Haring Ahasuerus, “May grupo sa katawhan nga nagapuyo sa nagkalain-laing probinsya sa imong gingharian nga may kaugalingong kasugoan nga lahi kay sa ubang mga katawhan. Wala sila magtuman sa imong mga kasugoan ug dili maayo alang kanimo, Mahal nga Hari, nga pasagdan lang sila. 9Kon gusto mo, Mahal nga Hari, pagmando nga pamatyon sila. Mohatag ako ug 350 ka toneladang pilak sa mga administrador sa imong gingharian, aron ibutang nila sa panudlanan sa gingharian.”

10Unya gihubo sa hari ang iyang singsing nga pangselyo3:10 singsing nga pangselyo: Gihatag kini sa hari kang Haman aron maselyohan ni Haman ang mando nga ipasulat niya ug ipadala sa mga tawo (tan-awa sa bersikulo 12). ug gihatag kang Haman nga anak ni Hamedata nga Agagnon, nga kaaway sa mga Judio. 11Miingon ang hari kaniya, “Imo na kanang kuwarta, ug buhata ang buot mong buhaton sa mga Judio.”

12Busa sa ika-13 nga adlaw sa unang bulan, gipatawag ni Haman ang mga sekretaryo sa hari. Gipahimo niya sila ug sulat alang sa mga gobernador, mga pangulo, ug mga opisyal sa kada probinsya sa gingharian sumala sa ilang mga pinulongan. Gisulat kini sa ngalan ni Haring Ahasuerus, giselyohan sa iyang singsing, 13ug gipadala pinaagi sa mga mensahero ngadto sa tanang probinsya sa gingharian. Nakasulat didto nga hutdon gayod ug patay sa usa lang ka adlaw ang tanang mga Judio, bata man o tigulang, mga babaye ug mga kabataan, ug kuhaon ang tanan nilang kabtangan. Himuon kini sa ika-13 nga adlaw sa ika-12 nga bulan, nga mao ang bulan sa Adar.

14-15Gihatagan ug kopya sa maong mando ang matag probinsya aron ipatuman kini ingon nga balaod. Gipahibalo kini sa mga tawo aron makapangandam sila alang nianang adlawa. Gipahibalo usab kini nga mando didto sa pinarilan nga lungsod sa Susa. Nanglingkod ang hari ug si Haman sa pag-inom samtang nagkagubot ang mga tawo sa Susa tungod sa hitabo.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以斯帖記 3:1-15

哈曼圖謀滅絕猶太人

1後來,亞哈隨魯王擢升亞甲哈米大他的兒子哈曼,使他的權位高過他所有的同僚。 2王命令所有在宮門供職的臣僕都要向哈曼跪拜,但末底改不肯跪拜。 3在宮門供職的臣僕問末底改:「你為何違抗王的命令?」 4他們天天勸他,他卻不聽。他們便把這件事告訴哈曼,想看看末底改這樣做是否能站得住,因為末底改已告訴他們自己是猶太人。 5哈曼末底改不肯向他跪拜,就怒氣填胸。 6他得知末底改猶太人後,便不屑於只害末底改一人,而是要剷除亞哈隨魯王國內所有的猶太人,即末底改的同胞。

7亞哈隨魯王十二年一月,即尼散月,有人在哈曼面前抽普珥,也就是抽籤,來決定哪月哪日下手,結果抽中十二月,即亞達月。

8哈曼亞哈隨魯王說:「有一個民族散居在王境內各省的眾民族中,他們的律例與各族的律例不同,他們不遵守王的律例,所以容忍他們對王不利。 9王若願意,就請降旨消滅他們。我願捐三百四十五噸銀子交給管理國事的人,納入王的庫房。」 10於是,王摘下手上的戒指,交給猶太人的仇敵——亞甲哈米大他的兒子哈曼11對他說:「這些銀子歸你,這個民族也交給你,隨你處置。」

12一月十三日,王的書記被召來,他們以亞哈隨魯王的名義,照哈曼的吩咐,用各省的文字和各族的語言寫諭旨,用王的戒指蓋印,送交各總督、各省省長和各族首領。 13諭旨由信差送到王的各省,限令在一天之內,即十二月,也就是亞達月十三日,把猶太人的男女老少全部剷除、殺光、滅盡,並奪取他們的財物。 14諭旨的抄本作為法令頒佈到各省,通知各族為那天做好準備。 15信差奉王的命令急忙上路,諭旨也在書珊城裡頒佈了。王和哈曼坐下飲酒,書珊城一片慌亂。