Ester 2 – APSD-CEB & CCBT

Ang Pulong Sa Dios

Ester 2:1-23

Gihimo nga Rayna si Ester

1Unya, sa dihang nahuwasan na si Haring Ahasuerus sa iyang kasuko, nahinumdom siya kang Vasti ug sa gihimo niini. Nahinumdom usab siya sa sugo nga iyang gihimo bahin kang Vasti. 2Busa miingon kaniya ang iyang personal nga mga alagad, “Mahal nga Hari, nganong dili ka mangita ug matahom ug batan-ong mga dalaga? 3Pagpili ug mga opisyal sa matag probinsya nga sakop sa imong gingharian nga mangitag matahom ug batan-ong mga dalaga. Ipadala ang maong mga dalaga sa puloy-anan sa mga babaye dinhi sa pinarilan nga lungsod sa Susa. Ipaatiman sila sa imong personal nga alagad nga si Hegay, nga gitugyanan mo sa pag-atiman sa mga babaye sa palasyo. Siya nay mahibalo nga mohatag kanila sa ilang mga kinahanglanon sa pagpatahom. 4Unya ang dalaga nga imong magustohan maoy imong ipuli kang Vasti isip rayna.” Nakauyon ang hari sa giingon kaniya, busa gisunod niya kini.

5May usa ka Judio nga nagpuyo sa pinarilan nga lungsod sa Susa nga ginganlag Mordecai. Ang iyang amahan mao si Jair, ug apo siya ni Shimei nga anak ni Kish nga gikan sa tribo ni Benjamin. 6Usa siya sa mga binihag gikan sa Jerusalem nga gidala ni Nebucadnezar nga hari sa Babilonia uban kang Haring Jehoyakin2:6 Jehoyakin: o, Jeconia. nga hari sa Juda. 7May ig-agaw si Mordecai nga dalaga nga matahom ug nindot ug lawas. Hadasa ang iyang ngalan ug gitawag usab siya ug Ester. Sa dihang namatay ang ginikanan ni Ester, gisagop siya ni Mordecai ug gipadako ingon nga iyang anak.

8Sa dihang gimantala ang mando sa hari mahitungod sa matahom nga mga dalaga, daghang mga dalaga ang gidala sa palasyo sa hari didto sa pinarilan nga lungsod sa Susa. Ug usa kanila si Ester. Gipaatiman sila kang Hegay nga gitugyanan sa pag-atiman sa mga babaye sa palasyo. 9Nakaangay si Hegay kang Ester, ug gihatagan niya kinig maayong pagtagad. Iya dayong gihatagan si Ester ug maayong pagkaon ug mga kinahanglanon sa pagpatahom. Gihatagan usab niya kinig pito ka sulugoong babaye nga gikan pa gayod sa palasyo sa hari, ug gibalhin niya sila sa pinakanindot nga bahin sa maong puloy-anan.

10Wala mosugilon si Ester bahin sa iyang pagka-Judio ug sa iyang kagikan tungod kay gidid-an siya ni Mordecai sa pagsulti niini. 11Kada adlaw, maglabay-labay si Mordecai sa hawanan sa gipuy-an sa mga babaye aron sa pagpakisayod sa kahimtang ni Ester, ug kon unsa na ang nagapanghitabo kaniya.

12Sa dili pa ipaatubang ngadto sa hari ang usa ka babaye, kinahanglan makompleto na niya ang usa ka tuig nga pagpatahom: unom ka bulan nga pagpanghaplas ug lana sa mira, ug unom pa gayod ka bulan nga pagbutang ug mga pahumot sa lawas, ug uban pang matang sa pagpatahom. 13Inig-abot sa panahon nga moadto na siya sa hari, hatagan siya sa tanan niyang gustong dad-on sa pag-adto sa palasyo sa hari. 14Sa gabii siya moadto sa hari, ug pagkabuntag dad-on siya sa lain nga puloy-anan nga ginapuy-an sa mga asawa sa hari. Si Shaashgaz, ang sinaligang alagad nga gitugyanan sa pag-atiman sa mga asawa sa hari, mao nay moatiman kaniya. Dili na siya makabalik ngadto sa hari gawas kon nagustohan siya niini ug ipatawag siya.

15-16Sa ikanapulo nga bulan (nga mao ang bulan sa Tebet), sa ikapito nga tuig sa paghari ni Ahasuerus, miabot ang turno ni Ester2:15-16 Ester: Sa Hebreo may sumpay pa nga, ang anak ni Abihail nga uyoan ni Mordecai, nga gisagop ni Mordecai isip iyang anak. nga moadto sa hari didto sa palasyo. Walay laing gipangayo si Ester gawas sa gisulti kaniya ni Hegay, ang personal nga alagad sa hari nga tig-atiman sa mga babaye sa palasyo. Ug midayeg kaniya ang tanang nakakita kaniya.

17Si Ester ang nagustohan sa hari labaw sa tanang mga babaye nga gidala kaniya. Nalipay kaayo siya kang Ester, ug giayo niya siya pag-atiman. Gikoronahan niya kini ug gihimong rayna puli kang Vasti. 18Unya naghimo ug dakong kombira ang hari aron pasidunggan si Ester. Giimbitar niya ang tanan niyang mga opisyal ug ang uban pa niyang mga alagad. Gideklarar niya nga walay trabaho sa tibuok gingharian niadtong adlawa, ug nanghatag siyag gasa ngadto sa mga tawo.

Giluwas ni Mordecai ang Hari

19Sa ikaduhang panagtigom sa mga dalaga, nahimo nang opisyal si Mordecai ug didto na siya mag-alagad sa pultahan sa palasyo. 20Gihilom gihapon ni Ester ang iyang pagka-Judio ug kagikan, sumala sa gipahimangno kaniya ni Mordecai. Ginatuman gihapon ni Ester si Mordecai sama sa iyang ginahimo sa dihang ilalom pa siya sa pag-atiman ni Mordecai.

21Sa panahon nga usa na ka opisyal si Mordecai nga nagaalagad sa pultahan sa palasyo, may duha ka opisyal sa hari nga si Bigtana2:21 Bigtana: o, Bigtan. ug si Teresh. Sila ang mga guwardya sa pultahan sa kuwarto sa hari. Karon, nasuko sila kang Haring Ahasuerus ug nagplano sila sa pagpatay kaniya. 22Apan nahibaloan ni Mordecai ang ilang plano, ug gisugilon niya kini kang Rayna Ester, nga misugilon usab ngadto sa hari nga si Mordecai ang nakadiskobre niini. 23Gipaimbistigaran kini sa hari, ug sa dihang napamatud-an nga tinuod, gipatuhog niya si Bigtana ug si Teresh ug kahoy. Nagmando ang hari nga isulat kini nga panghitabo sa libro sa kasaysayan sa gingharian.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以斯帖記 2:1-23

以斯帖被立為王后

1這事之後,亞哈隨魯王的怒氣平息下來,就想起瓦實提和她的所作所為,並怎樣降旨懲罰她的事。 2王的侍臣說:「讓人為王物色一些年輕貌美的處女吧。 3請王在國中各省委派專使把所有年輕漂亮的處女選入書珊城的女宮,交給管理女子的太監希該,供給她們美容用品。 4哪個女子討王歡心,便立她為王后,代替瓦實提。」王覺得這個建議很好,就採納了。

5當時,書珊城中有個猶太人,名叫末底改,是便雅憫基士的曾孫、示每的孫子、雅珥的兒子。 6巴比倫尼布甲尼撒曾從耶路撒冷擄走猶大耶哥尼雅和百姓,末底改也在其中。 7末底改收養了叔叔的女兒哈大沙,又名以斯帖,把她認作自己的女兒,因為她父母雙亡。這女子體態優美,容貌動人。 8王的諭旨一下,許多年輕的女子被召到書珊城中,交給管理女子的希該照管。以斯帖也被送到王宮中交給希該9希該喜歡以斯帖,就恩待她,急忙給她需用的美容用品和膳食,又從王宮為她挑選七名宮女,讓她和她的宮女搬進女宮上好的房屋。 10以斯帖沒有向人透露過自己的種族和身世,因為末底改吩咐她不要透露。 11末底改天天在女宮的庭院前徘徊,好打聽以斯帖的消息,瞭解她的情況。

12每個女子依次晉見亞哈隨魯王之前,都要照規矩潔淨十二個月:六個月用沒藥油,六個月用香料和潔身用品。 13每個女子從女宮到王宮晉見王時,她所要求的一切都要給她。 14她晚上進去,次日被帶到另一個女宮,交給管理妃嬪的太監沙甲。除非王喜歡她,提名召見她,否則她不會再見到王。

15以斯帖末底改的叔叔亞比孩的女兒,後來被末底改收養。輪到她晉見王時,除了管理女子的太監希該給她的東西外,她沒有別的要求。凡看見她的人都喜歡她。 16亞哈隨魯王執政第七年十月,即提別月,以斯帖被帶進宮中見王。 17王愛以斯帖勝過愛其他所有的女子,她比其他處女更得王的恩寵。於是,王把后冠戴在她頭上,立她為王后,代替瓦實提18王為以斯帖大擺宴席招待文武百官,又宣佈各省休假2·18 休假」或譯「免去賦稅」。,並厚賜禮物。

末底改救王的性命

19第二次召集處女時,末底改已坐在宮門供職。 20以斯帖依照末底改的吩咐,沒有向人透露自己的身世和籍貫,因為她像幼年時一樣聽從末底改的話。

21一天,末底改正在宮門供職,兩個守門的太監辟探提列惱恨亞哈隨魯王,想要下手害他。 22末底改知道後,便通知以斯帖王后,以斯帖就以末底改的名義稟告王。 23查明確有此事後,便把二人吊死在木架上,並將這事當著王的面寫入史書。