Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 6:1-25

Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios

1“Mao kini ang mga sugo, mga tulumanon, ug mga lagda nga gihatag sa Ginoo nga inyong Dios kanako nga itudlo kaninyo. Tumana ninyo kini didto sa yuta nga inyong panag-iyahon didto sa tabok sa Jordan, 2aron kamo ug ang inyong mga kabataan ug mga kaapohan motahod sa Ginoo nga inyong Dios samtang nagakinabuhi kamo. Kon tumanon ninyo ang tanan niyang mga pamalaod ug mga sugo nga gihatag ko kaninyo, magakinabuhi kamog dugay. 3Pamati kamo, O katawhan sa Israel, ug tumana ninyo pag-ayo ang iyang mga sugo aron mahimong maayo ang inyong kahimtang, ug aron modaghan gayod kamo didto sa maayo ug mabungahon nga yuta,6:3 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. sumala sa gisaad kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan.

4“Pamati kamo, O katawhan sa Israel: Ang Ginoo nga atong Dios mao lang ang Ginoo.6:4 Ang Ginoo nga atong Dios mao lang ang Ginoo: o, Ang Ginoo nga atong Dios, usa lang nga Ginoo; o, Ang Ginoo mao ang atong Dios, ang Ginoo usa lang. 5Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasingkasing, sa tibuok ninyong kalag, ug sa tibuok ninyong kusog. 6Ayaw gayod ninyo kalimti kining mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlawa. 7Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Hisgoti ninyo kini kon anaa kamo sa inyong mga balay ug kon nagalakaw kamo o kon nagahigda kamo o kon mobangon kamo. 8Ihigot kini sa inyong mga bukton ug ibutang sa inyong mga agtang aron sa pagpahinumdom kaninyo. 9Isulat ninyo kini sa kilid sa mga pultahan sa inyong mga balay ug sa mga ganghaan sa inyong lungsod.

10“Dad-on na kamo sa Ginoo nga inyong Dios didto sa yuta nga iyang gisaad nga ihatag sa inyong mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, ug Jacob. Kining yutaa may dagko ug mauswagong mga lungsod nga dili kamo ang nagtukod. 11May mga balay usab kini nga puno sa maayong mga butang nga dili kamo ang naghago, may mga atabay nga dili kamo ang nagkalot, ug may mga tamnanan sa ubas ug sa mga kahoyng olibo nga dili kamo ang nagtanom. Ug kon makakaon na gani kamo ug mangabusog, 12pagbantay gayod kamo nga dili ninyo malimtan ang Ginoo nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo giulipon.

13“Tahora ninyo ang Ginoo nga inyong Dios; siya lang ang inyong alagaran ug manumpa kamo sa iya lang nga ngalan. 14Dili kamo magsunod sa laing mga dios, ang mga dios sa mga katawhan sa inyong palibot; 15kay ang Ginoo nga inyong Dios nga nagapuyo uban kaninyo dili buot nga may lain kamong ginasimba. Kon magsimba kamo sa laing dios mahiagom kamo sa kasuko sa Ginoo ug wagtangon niya kamo sa kalibotan. 16Dili ninyo sulayan ang Ginoo nga inyong Dios sama sa inyong gihimo didto sa Masa. 17Tumana gayod ninyo ang mga sugo, mga pagtulon-an, ug mga tulumanon nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. 18Himoa ninyo ang husto ug ang maayo atubangan sa Ginoo aron mahimong maayo ang inyong kahimtang ug mapanag-iyahan ninyo ang maayong yuta nga iyang gisaad sa inyong mga katigulangan. 19Abugon niya sa inyong atubangan ang tanan ninyong mga kaaway sumala sa iyang giingon.

20“Sa umaabot nga panahon, kon mangutana ang inyong mga kabataan, ‘Unsa ang buot ipasabot sa mga pagtulon-an, mga tulumanon, ug mga lagda nga gimando kaninyo sa Ginoo nga atong Dios?’ 21Ingna sila, ‘Mga ulipon kami kaniadto sa hari6:21 hari: sa Hebreo, Faraon. Mao usab sa bersikulo 22. sa Ehipto, apan gipagawas kami sa Ginoo gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang gahom. 22Nakita namo mismo ang daghang mga milagro ug katingalahang mga butang nga iyang gihimo sa pagsilot sa mga katawhan sa Ehipto, apil na sa ilang hari ug sa tibuok niini nga panimalay. 23Ug gipagawas niya kami gikan sa Ehipto aron dad-on niining yutaa nga iyang gisaad sa atong mga katigulangan. 24Gimandoan kami sa Ginoo nga tumanon namo kining tanang mga tulumanon ug motahod kaniya nga atong Dios, aron magmauswagon kami kanunay ug magkinabuhi ug dugay sama sa nagakahitabo karon. 25Ug kon tumanon lang nato pag-ayo kining tanang sugo sa Ginoo nga atong Dios, sumala sa iyang gimando kanato, mahimo kitang matarong sa iyang panan-aw.’ ”

Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 6:1-25

Cele Zece Porunci detaliate

(6:1–26:15)

Iubirea de Dumnezeu și împlinirea poruncilor

1Acestea sunt poruncile, hotărârile și judecățile pe care Domnul, Dumnezeul vostru, mi‑a poruncit să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți stăpâni, 2ca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, atât tu, cât și fiii și nepoții tăi, în toate zilele vieții tale, păzind toate hotărârile și poruncile pe care ți le poruncesc, și ca să ți se înmulțească zilele. 3Ascultă, Israel, și veghează să le împlinești, ca să‑ți meargă bine și să vă înmulțiți mult, așa cum ți‑a promis Domnul, Dumnezeul părinților tăi, în țara în care curge lapte și miere.

4Ascultă, Israel! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.4 Sau: Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul. 5Să‑L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. 6Iar cuvintele acestea, pe care ți le poruncesc astăzi, să le păstrezi în inima ta. 7Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca sau când te vei trezi. 8Să ți le legi de mână ca semn de aducere-aminte și să‑ți fie ca niște bentițe8 Interpretarea literală a dus mai târziu la apariția filacterelor, cutiuțe din piele purtate pe frunte și pe brațul stâng, conținând, pe bucăți de pergament, patru paragrafe biblice: Ex. 13:1-10, 11-16; Deut. 6:4-9; 11:13-21. între ochi. 9Să le scrii pe stâlpii ușilor caselor tale și pe porțile tale.

10Când Domnul, Dumnezeul tău, te va duce în țara pe care a promis‑o prin jurământ, părinților tăi, Avraam, Isaac și Iacov, și‑ți va da cetăți mari și bune, pe care nu tu le‑ai construit, 11case pline cu tot felul de bunuri, pe care nu tu le‑ai umplut, puțuri pe care nu tu le‑ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i‑ai plantat, atunci când vei mânca și te vei sătura, 12ai grijă ca nu cumva să uiți de Domnul, Care te‑a scos din țara Egiptului, din casa robilor.

13Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, Lui să‑I slujești și în Numele Lui să juri. 14Să nu vă duceți după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care sunt în jurul vostru, 15fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, Care este în mijlocul tău, este un Dumnezeu gelos, iar mânia Lui s‑ar aprinde împotriva ta și te‑ar nimici de pe fața pământului. 16Să nu‑L puneți la încercare16 Același verb este folosit atât în cazul lui Dumnezeu, Care pune la încercare omul/poporul (Gen. 22:1; Ex. 15:25; 16:4), cât și în cazul omului/poporului, care Îl pune la încercare (Îl ispitește) pe Dumnezeu (Ex. 17:2, 7). Vezi și Mt. 4:1; Mc. 1:13 și Lc. 4:2, unde verbul în limba greacă este folosit și în cazul Satanei, care Îl ispitește pe Isus. pe Domnul, Dumnezeul vostru, așa cum L‑ați încercat la Masa. 17Să păziți cu atenție poruncile Domnului, Dumnezeul vostru, mărturiile și hotărârile pe care vi le‑a dat. 18Să faci ce este drept și bine în ochii Domnului, ca să‑ți meargă bine și să intri în stăpânirea acelei țări bune pe care El a promis‑o, prin jurământ, părinților tăi 19și astfel să‑i izgonești dinaintea ta pe toți dușmanii tăi, după cum a spus Domnul.

20Când fiul tău te va întreba într‑o zi: «Ce înseamnă aceste mărturii, hotărâri și judecăți, pe care Domnul, Dumnezeul nostru, vi le‑a poruncit?», 21să‑i răspunzi fiului tău astfel: «Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, iar Domnul ne‑a scos din Egipt cu mână puternică. 22Înaintea ochilor noștri Domnul a făcut semne, minuni mari și dezastre împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și a întregii lui case. 23El ne‑a scos de acolo ca să ne ducă în țara pe care a promis‑o prin jurământ părinților noștri. 24Domnul ne‑a poruncit să împlinim toate aceste hotărâri și să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne fie bine în toate zilele și să ne țină în viață, așa cum se vede în ziua aceasta. 25Iar dacă vom avea grijă să împlinim toate poruncile acestea înaintea Domnului, Dumnezeul nostru, așa cum ne‑a poruncit El, aceasta va fi dreptate pentru noi.»