Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 31:1-30

Si Josue mao ang Mipuli kang Moises

(Num. 27:12-23)

1Nagpadayon si Moises sa pagpakigsulti sa tanang mga Israelinhon. 2Miingon siya, “120 na ka tuig ang akong edad ug dili na ako makahimo sa pagpangulo kaninyo. Miingon ang Ginoo kanako nga dili ako makatabok sa Jordan. 3Ang Ginoo nga inyong Dios mismo ang mag-una kaninyo sa pagtabok. Laglagon niya ang mga nasod didto, ug panag-iyahan ninyo ang ilang yuta. Pangulohan kamo ni Josue sa pagtabok sumala sa giingon sa Ginoo. 4Himuon sa Ginoo ngadto niini nga mga nasod ang iyang gihimo kang Sihon ug kang Og nga mga hari sa mga Amorihanon, ug sa ilang yuta. 5Itugyan sila sa Ginoo kaninyo, ug kinahanglang himuon ninyo kanila ang gisugo ko kaninyo. 6Lig-ona ninyo ang inyong kaugalingon ug pagmaisogon. Ayaw kamo kahadlok kanila kay ang Ginoo nga inyong Dios nagauban kaninyo; dili niya kamo biyaan o pasagdan.”

7Unya gitawag ni Moises si Josue ug giingnan atubangan sa tanang mga Israelinhon, “Lig-ona ang imong kaugalingon ug pagmaisogon, kay ikaw ang mangulo niining mga katawhan sa pag-adto sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag sa ilang mga katigulangan. Tabangi sila nga maangkon ang yuta. 8Pangulohan ka sa Ginoo ug magauban siya kanimo; dili niya ikaw biyaan o pasagdan. Busa ayaw kahadlok o pagpakawala sa paglaom.”

Ang Pagbasa sa Kasugoan

9Gisulat ni Moises kini nga mga sugo ug gihatag ngadto sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi, nga mao ang nagadala sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, ug ngadto sa tanang tigdumala sa Israel. 10Unya gimandoan sila ni Moises, “Sa kataposan sa matag pito ka tuig nga mao ang Tuig sa Paghatag ug Kagawasan ug Pag-uli, sa panahon sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag, 11basaha ninyo kini nga mga sugo ngadto sa tanang mga Israelinhon inigtigom nila sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios sa dapit nga iyang pilion. 12Tigoma ang mga tawo—ang mga lalaki, mga babaye, mga kabataan, ug mga langyaw nga nagapuyo sa inyong mga lungsod—aron makapamati sila ug makakat-on sa pagtahod sa Ginoo nga inyong Dios ug sa pagtuman pag-ayo sa tanan nga gipatuman niini nga mga sugo. 13Himuon ninyo kini aron ang inyong mga kabataan nga wala pa mahibalo niini nga mga sugo makadungog usab ug makakat-on sa pagtahod sa Ginoo nga inyong Dios samtang nagakinabuhi kamo sa yuta nga inyong panag-iyahan sa tabok sa Suba sa Jordan.”

Nagpasidaan ang Ginoo sa Himuong Paglapas sa mga Israelinhon

14Miingon ang Ginoo kang Moises, “Hapit ka nang mamatay; busa ipatawag si Josue ug adto kamo sa Tolda nga Tagboanan, kay tudloan ko siya didto sa iyang pagahimuon.” Busa miadto si Moises ug si Josue sa Tolda nga Tagboanan.

15Nagpakita ang Ginoo pinaagi sa panganod nga morag haligi didto sa may pultahan sa Tolda. 16Miingon ang Ginoo kang Moises, “Hapit ka nang mamatay ug makig-uban sa imong mga katigulangan. Kon wala ka na, kining mga tawhana mosimba sa ubang dios-dios nga ginasimba sa mga tawo sa yuta nga ilang pagaadtoan. Isalikway nila ako ug lapason nila ang kasabotan nga gihimo ko uban kanila. 17Nianang adlawa masuko ako pag-ayo kanila ug isalikway ko sila. Talikdan ko sila ug malaglag sila. Daghang mga katalagman ug mga kalisdanan ang moabot kanila, ug nianang higayona mangutana sila, ‘Miabot ba kanato kini nga mga katalagman tungod kay ang Dios wala na mag-uban kanato?’ 18Talikdan ko gayod sila nianang higayona tungod sa tanang kadaotan nga ilang gihimo pinaagi sa pagsimba sa ubang dios-dios.

19“Busa isulat kini nga awit ug itudlo sa katawhan sa Israel. Ipaawit kini kanila aron mahimo kining saksi batok kanila. 20Dad-on ko sila sa maayo ug mabungahon nga yuta31:20 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. nga gisaad ko sa ilang mga katigulangan. Didto magakinabuhi sila sa kadagaya; magakaon sila sa tanang pagkaon nga gusto nila, ug mabusog sila pag-ayo. Apan mobiya sila kanako ug mosimba sa ubang dios-dios. Lapason nila ang akong kasabotan. 21Kon moabot na kanila ang daghang katalagman ug mga kalisdanan, kini nga awit mahimong saksi batok kanila, kay dili kini malimtan sa ilang mga kaliwat. Nahibaloan ko kon unsa ang ilang ginaplano nga himuon bisan wala ko pa sila madala sa yuta nga akong gisaad kanila.” 22Niadtong adlawa, gisulat ni Moises ang awit ug gitudlo sa mga Israelinhon.

23Gimandoan sa Ginoo si Josue nga anak ni Nun: “Lig-ona ang imong kaugalingon ug pagmaisogon, kay ikaw ang modala sa mga Israelinhon sa yuta nga akong gisaad kanila, ug magauban ako kanimo.”

24Human masulat ni Moises ang tanang mga sugo sa libro, 25gimandoan niya ang mga Levita nga mao ang nagadala sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo. Miingon siya, 26“Kuhaa ninyo kining Libro sa Kasugoan ug ibutang sa tapad sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo nga inyong Dios. Magpabilin kini didto ingon nga saksi batok sa katawhan sa Israel. 27Kay nahibaloan ko kon unsa kamo ka rebelde ug kagahig ulo. Bisan karon nga kauban ninyo ako, nagarebelde kamo sa Ginoo, unsa pa kaha kon patay na ako! 28Tigoma sa akong atubangan ang tanang mga tigdumala sa inyong tribo ug ang tanang mga opisyal aron sultihan ko sila niining mga butanga. Ug tawgon ko ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kanila. 29Kay nahibaloan ko nga kon patay na ako, magahimo gayod kamo ug daotan ug isalikway ninyo ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Sa umaabot nga mga adlaw, moabot kaninyo ang mga katalagman kay maghimo kamog daotan atubangan sa Ginoo ug pasuk-on ninyo siya pinaagi sa inyong buhat.”

Ang Awit ni Moises

30Unya gisulti ni Moises ang mensahe sa tibuok nga awit samtang namati ang tibuok katilingban sa Israel.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

申命记 31:1-30

立约书亚做摩西的接班人

1摩西继续对以色列人说: 2“我已经一百二十岁了,无法再继续带领你们,耶和华曾说我不得过约旦河。 3你们的上帝耶和华要亲自带领你们过河,在你们面前消灭那里的各族,使你们占领他们的土地。约书亚将做你们的首领,正如耶和华所言。 4耶和华要毁灭那里的各族,像毁灭亚摩利二王西宏及其国家一样。 5耶和华要把他们交给你们,你们要照我的一切吩咐处置他们。 6你们要刚强勇敢,不要怕他们,因为你们的上帝耶和华与你们同在,祂不会撇下你们,也不会离弃你们。”

7摩西约书亚叫来,当着全体以色列人的面对他说:“你要刚强勇敢!因为你要带领百姓进入耶和华起誓赐给他们祖先的土地,把土地分给他们。 8耶和华必带领你,与你同在。祂不会撇下你,也不会离弃你。不要害怕,也不要沮丧。”

每七年当众宣读律法一次

9摩西把这律法写好,交给抬耶和华约柜的利未祭司和以色列的众长老。 10摩西吩咐他们说:“每逢免除债务的第七年的住棚节, 11所有以色列人到你们的上帝耶和华选定的地方朝见祂时,你们要当众大声宣读这律法。 12要招聚所有男女、孩童以及住在你们中间的外族人,让他们聆听这律法,学习敬畏你们的上帝耶和华,谨遵律法上的一切话。 13这样,他们那些还不知道这律法的孩子便有机会听到律法,在你们将要占领的约旦河对岸的土地上,学习终生敬畏你们的上帝耶和华。”

上帝对摩西和约书亚的指示

14耶和华对摩西说:“你快要离世了。叫约书亚与你一起到会幕,我要委派他。”摩西约书亚就去了会幕。 15有云柱停在会幕入口的上方,耶和华在云柱中向他们显现。

16耶和华对摩西说:“你快要与祖先同眠了。这些百姓将很快在要占领的土地上与外族人的神明苟合,背弃我,违背我与他们所立的约。 17那时,我要向他们发怒,离弃他们,掩面不理他们。他们将被吞灭,遭遇许多祸患和灾难,以致他们会说,‘这些祸患临到我们岂不是因为上帝不在我们中间了吗?’ 18那时,我必掩面不理他们,因为他们祭拜别的神明,行为邪恶。

19“现在,你要写一首歌,教导以色列人,让他们背诵,作为我指控他们的证据。 20因为当我把他们带到我起誓应许他们祖先的奶蜜之乡后,当他们在那里吃饱喝足后,就会嫌弃我,违背我与他们所立的约,去供奉别的神明。 21当许多祸患和灾难临到他们的时候,这首歌就要成为指控他们的证据,因为这首歌要在他们的子孙中世代流传。虽然我还没有带领他们进入我起誓应许之地,我已经知道他们的心思意念。” 22当天,摩西就写下这首歌,传授给以色列人。

23耶和华嘱咐的儿子约书亚:“你要刚强勇敢,因为你要带领以色列人进入我起誓应许他们的土地,我必与你同在。”

24摩西把这律法都写在书上以后, 25就吩咐抬耶和华约柜的利未人: 26“把这律法书放在你们的上帝耶和华的约柜旁,作为指控你们的证据。 27我知道你们悖逆、顽固不化,我还活在你们中间的时候,你们尚且背叛上帝,何况我死后呢? 28把你们各支派的长老和首领招聚来,我要把这些话告诉他们,叫天地作证来指控他们。 29我知道,我死后你们会彻底堕落,偏离我吩咐你们行的道,做耶和华视为恶的事,惹祂发怒,将来祸患必临到你们。”

30然后,摩西把这首诗歌读给以色列全体会众听。