Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 27:1-26

Ang Halaran sa Bukid sa Ebal

1Unya gimandoan ni Moises ug sa mga tigdumala sa Israel ang katawhan: “Tumana ninyo kining tanang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa. 2Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, didto sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, pagtapok kamog dagkong mga bato, ug buliti ninyo kinig apog. 3Isulat ninyo niining mga bato ang tanang kasugoan kon makasulod na kamo sa maayo ug mabungahon nga yuta27:3 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ang Dios sa inyong mga katigulangan, sumala sa iyang gisaad kaninyo. 4Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, ipahimutang ninyo kini nga mga bato didto sa Bukid sa Ebal, sumala sa gimando ko kaninyo karong adlawa, ug buliti ninyo kinig apog. 5Unya maghimo kamo didto ug halaran nga bato alang sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo paggamit ug bisan unsa nga kagamitan nga puthaw sa pagsapsap niini. 6Ang bato nga inyong himuong halaran kinahanglan wala masapsapi. Unya paghalad kamo niining halaran ug mga halad nga sinunog alang sa Ginoo nga inyong Dios. 7Paghalad usab kamo ug halad alang sa maayong relasyon, ug kaona ninyo kini didto ug paglipay kamo diha sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios. 8Ug isulat ninyo nga klaro kining mga kasugoan sa Dios diha sa mga bato nga inyong gibulit ug apog.”

9Miingon pa gayod si Moises ug ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi sa tanang mga Israelinhon, “Pamati kamo, O katawhan sa Israel! Karong adlawa nahimo na kamong katawhan sa Ginoo nga inyong Dios. 10Busa tumana ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug sunda ang iyang mga sugo ug mga tulumanon nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa.”

Ang mga Tunglo

11Sa mao usab nga adlaw gimandoan ni Moises ang mga tawo, 12“Kon makatabok na kamo sa Suba sa Jordan, mao kini ang mga tribo nga mobarog sa Bukid sa Gerizim sa pagbendisyon sa katawhan: ang tribo ni Simeon, Levi, Juda, Isacar, Jose, ug ni Benjamin. 13Ug mao usab kini ang mga tribo nga mobarog sa Bukid sa Ebal sa pagtunglo sa katawhan: ang tribo ni Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, ug ni Naftali.

14“Unya ang mga Levita mosinggit ug kusog ngadto sa tanang mga Israelinhon:

15“Tinunglo ang tawo nga maghimo sa bisan unsa nga mga dios-dios nga hinimo sa bato o bronsi ug mosimba niini sa tago. Kay kining mga dios-dios nga hinimo lang sa tawo gikangil-aran sa Ginoo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”27:15 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.

16“Tinunglo ang tawo nga dili motahod sa iyang ginikanan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!” 17“Tinunglo ang tawo nga mangawat sa yuta sa iyang isigka-tawo pinaagi sa pagbalhin sa muhon.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

18“Tinunglo ang tawo nga magpahisalaag sa usa ka buta sa dalan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

19“Tinunglo ang tawo nga dili mohatag ug hustisya sa mga langyaw, sa mga ilo, ug sa mga biyuda.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

20“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa asawa sa iyang amahan, kay gipakaulawan niya ang iyang amahan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

21“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa bisan unsa nga mananap.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

22“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa iyang igsoong babaye, igsoon man kini niya sa amahan o sa inahan.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

23“Tinunglo ang tawo nga makighilawas sa iyang ugangang babaye.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

24“Tinunglo ang tawo nga mopatay sa iyang isigka-tawo sa tago.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

25“Tinunglo ang tawo nga magpasuhol sa pagpatay sa usa ka inosenteng tawo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

26“Tinunglo ang tawo nga dili mosunod o motuman niining tanang mga sugo.” Motubag dayon ang tanang mga tawo, “Amen!”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

申命记 27:1-26

以巴路山上的律法

1摩西以色列众长老吩咐民众说:“你们要遵守我今天吩咐你们的一切诫命。 2你们渡过约旦河、进入你们的上帝耶和华应许给你们的土地那天,要竖立几块大石,涂上石灰。 3你们渡过约旦河、进入你们祖先的上帝耶和华应许要赐给你们的奶蜜之乡后,要把这律法一字不漏地写在大石上。 4你们渡过约旦河后,要照我今日的吩咐在以巴路山上竖立这些石头,涂上石灰。 5要在那里为你们的上帝耶和华筑一座石坛,不要用铁器凿刻石头。 6要用未凿过的石头为你们的上帝耶和华筑一座坛,在上面献燔祭给祂; 7又要献上平安祭,在祂面前吃喝快乐。 8你们要把这律法一字不漏、清清楚楚地写在那几块大石上。”

9摩西利未祭司对全体以色列人说:“以色列人啊,要肃静聆听!你们今天已成为你们上帝耶和华的子民。 10你们要听从祂,遵守祂今天借我吩咐你们的诫命和律例。”

违命必受咒诅

11那天,摩西吩咐民众说: 12“你们渡过约旦河后,西缅利未犹大以萨迦约瑟便雅悯支派要站在基利心山上为民众祝福; 13吕便迦得亚设西布伦拿弗他利支派要站在以巴路山上宣告咒诅。 14利未人要对所有以色列人高声说,

15‘凡雕刻或铸造耶和华所憎恶的神像,并偷偷供奉的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

16‘凡不尊敬父母的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

17‘凡挪移邻居界石的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

18‘凡故意带领盲人走错路的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

19‘不公正地对待寄居者和孤儿寡妇的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

20‘凡与父亲的妻妾乱伦,使父亲蒙羞的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

21‘凡与兽交合的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

22‘凡与同父或同母姊妹乱伦的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

23‘凡与岳母乱伦的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

24‘凡暗杀邻居的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

25‘凡因收受贿赂而杀害无辜的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’

26‘凡不遵行这律法的必受咒诅!’

全体民众要回答说,‘阿们!’