Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 22:1-30

1“Kon makita ninyo nga nakabuhi ang baka o karnero o kanding sa inyong isigka-Israelinhon, ayaw ninyo kini pasagdi, dad-a hinuon ninyo kini ngadto sa tag-iya. 2Apan kon layo ang gipuy-an sa tag-iya niini o wala kamo makaila sa tag-iya, dad-a sa inyong balay ang mananap hangtod nga moabot ang tag-iya niini. Unya ihatag kini kaniya. 3Mao usab kini ang inyong himuon sa asno o sa panapton o sa bisan unsang butang nga nawala sa imong isigka-Israelinhon. Ayaw ninyo kini pasagdi.

4“Kon makita mo nga ang asno o ang baka sa imong isigka-Israelinhon nalup-og sa dalan, ayaw kini pasagdi. Tabangi gayod ang tag-iya sa pagpatindog niini.

5“Ang babaye kinahanglan nga dili magsul-ob ug bisti sa lalaki o ang lalaki magsul-ob ug bisti sa babaye, kay mangil-ad sa Ginoo nga inyong Dios ang nagahimo niini.

6“Kon may makita kamong salag sa langgam daplin sa dalan, sa kahoy o sa yuta, ug may mga pispis o mga itlog nga gilumloman sa inahan, ayaw kuhaa ang inahan uban sa mga pispis. 7Mahimo ninyong kuhaon ang mga pispis, apan kinahanglang buhian ninyo ang inahan, aron mamaayo ang inyong kahimtang ug magkinabuhi kamog dugay.

8“Kon magpatukod kamo ug balay, kinahanglang butangan ninyo ug barandilya ang palibot sa inyong patag nga atop, aron wala kamoy tulubagon kon adunay mahulog gikan sa inyong atop ug mamatay.

9“Ayaw kamo pagtanom ug lain pang matang sa binhi sa tamnanan sa ubas. Kon himuon ninyo kini, mahimong iya na sa templo ang bunga sa inyong gitanom ug apil ang bunga sa inyong ubas.

10“Ayaw ipares ang baka ug ang asno sa pagdaro. 11Ayaw kamo pagsul-ob ug bisti nga hinimo gikan sa duha ka klase sa panapton.

12“Butangan ninyo ug ribeti ang upat ka kilid sa panggawas nga bisti.

Ang Kasugoan bahin sa Pagkaputli

13“Pananglit gipangasawa sa usa ka tawo ang usa ka babaye, ug pagkahuman nila ug dulog, nasuko siya sa iyang asawa, 14ug gibutang-butangan niya kini, ug moingon siya, ‘Nadiskobrehan ko sa akong pagdulog sa akong asawa nga dili na siya putli.’ 15Unya ang mga ginikanan sa babaye moadto sa mga tigdumala sa lungsod didto sa may ganghaan sa lungsod. Magdala sila sa ebidensya nga putli pa ang ilang anak. 16Unya moingon ang amahan sa babaye ngadto sa mga tigdumala, ‘Gipaasawa ko ang akong anak niining tawhana ug karon nasuko siya sa akong anak. 17Gibutang-butangan niya ang akong anak pinaagi sa pagsulti nga dili na kini putli sa dihang gipangasawa niya. Apan ania ang ebidensya nga putli ang akong anak.’ Unya ipakita sa ginikanan ngadto sa mga tigdumala ang hapin sa higdaanan sa magtiayon nga may dugo. 18Unya dakpon sa mga tigdumala ang lalaki ug silotan. 19Pamultahon nila kini ug 100 ka buok nga salapi ug ihatag kini sa amahan sa babaye, kay gipakaulawan niya ang usa ka putli nga babayeng Israelinhon. Ug kinahanglang dili gayod niya bulagan ang babaye samtang buhi pa siya.

20“Apan kon tinuod ang giingon sa bana ug walay mapakitang ebidensya nga putli ang babaye, 21dad-on ang maong babaye atubangan sa balay sa iyang amahan ug didto batohon sa mga lalaki sa lungsod hangtod nga mamatay kini. Makauulaw nga butang ang iyang gihimo sa Israel pinaagi sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon samtang anaa pa siya sa poder sa iyang amahan. Kinahanglan wad-on ninyo kining daotang buhat diha kaninyo.

22“Kon ang usa ka tawo madakpan nga nakighilawas sa babayeng minyo, silang duha sa babaye kinahanglan patyon. Kinahanglan wad-on ninyo kining daotang buhat sa Israel.

23“Kon ang usa ka tawo nakighilawas sa usa ka babaye nga kaslonon, ug nahitabo kini sa usa ka lungsod, 24dad-on ninyo silang duha sa ganghaan sa lungsod ug batohon hangtod mamatay. Patyon ang babaye kay bisan ug didto siya sa lungsod wala siya mosinggit aron pagpangayo ug tabang. Patyon usab ang lalaki tungod kay nakighilawas siya sa babaye nga kaslonon. Kinahanglan wad-on ninyo kining daotang buhat diha kaninyo.

25“Apan kon gilugos sa lalaki ang babaye nga kaslonon didto sa gawas sa lungsod, ang lalaki lang ang patyon. 26Ayaw ninyo hilabti ang babaye; wala siya nakahimog sala nga angay silotan sa kamatayon. Kini nga kaso sama sa kaso sa tawo nga misulong ug mipatay sa iyang isigka-tawo. 27Tungod kay sa gawas sa lungsod gilugos ang babaye, bisan pa ug misinggit siya sa pagpangayo ug tabang, walay makatabang kaniya.

28“Kon madakpan ang usa ka lalaki nga gilugos niya ang usa ka babaye nga dili kaslonon, 29magbayad ang lalaki ug 50 ka buok nga pilak ngadto sa amahan sa babaye. Kinahanglan pakaslan niya ang babaye tungod kay gipanamastamasan niya ang pagkababaye niini, ug kinahanglan dili gayod niya kini bulagan samtang buhi pa siya.

30“Kinahanglan ang anak dili makighilawas sa asawa sa iyang amahan, kay maulawan ang iyang amahan.

Persian Contemporary Bible

تثنيه 22:1-30

1اگر گاو يا گوسفند كسی را سرگردان ديديد، وانمود نكنيد كه آن را نديده‌ايد، بلكه آن را به نزد صاحبش برگردانيد. 2اگر صاحبش نزديک شما زندگی نمی‌كند و يا او را نمی‌شناسيد، آن را به مزرعهٔ خود ببريد و در آنجا نگه دارید تا زمانی كه صاحبش به دنبال آن بيايد. آنگاه آن را به صاحبش بدهيد. 3اين قانون شامل الاغ، لباس يا هر چيز ديگری كه پيدا می‌كنيد نيز می‌شود.

4اگر كسی را ديديد كه سعی می‌كند گاو يا الاغی را كه زير بار خوابيده است روی پاهايش بلند كند، رويتان را برنگردانيد، بلكه به كمكش بشتابيد.

5زن نبايد لباس مردانه بپوشد و مرد نبايد لباس زنانه به تن كند. اين كار در نظر خداوند، خدايتان نفرت‌انگيز است.

6اگر آشيانهٔ پرنده‌ای را روی زمين افتاده ببينيد و يا آشيانه‌ای را روی درختی ببينيد كه پرنده با جوجه‌ها يا تخمهايش در داخل آن نشسته است، مادر و جوجه‌هايش را با هم برنداريد؛ 7مادر را رها كنيد برود و فقط جوجه‌هايش را برداريد. اگر چنين كنيد زندگی‌تان پربركت و طولانی خواهد بود.

8وقتی خانهٔ تازه‌ای می‌سازيد، بايد ديوار كوتاهی دور تا دور پشت بام بكشيد تا از افتادن اشخاص جلوگيری كرده، مسئول مرگ كسی نشويد.

9در تاكستان خود بذر ديگری نكاريد. اگر كاشتيد، هم محصول بذر كاشته شده و هم انگورها تلف خواهد شد.

10با گاو و الاغی كه به هم يراق شده‌اند شخم نكنيد.

11لباسی را كه از دو نوع نخ، مثلاً پشم و كتان بافته شده است نپوشيد.

12در چهار گوشهٔ ردای خود بايد منگوله بدوزيد.

قوانين مربوط به ازدواج

13‏-14اگر مردی با دختری ازدواج كند و پس از همبستر شدن با او، وی را متهم كند كه قبل از ازدواج با مرد ديگری روابط جنسی داشته است و بگويد: «وقتی با او ازدواج كردم باكره نبود.» 15آنگاه پدر و مادر دختر بايد مدرک بكارت او را نزد ريش‌سفيدان شهر بياورند.

16پدرش بايد به آنها بگويد: «من دخترم را به اين مرد دادم تا همسر او باشد، ولی اين مرد او را نمی‌خواهد 17‏-18و به او تهمت زده، ادعا می‌كند كه دخترم هنگام ازدواج باكره نبوده است. اما اين مدرک ثابت می‌كند كه او باكره بوده است.» سپس بايد پارچه را جلو ريش‌سفيدان پهن كنند. ريش‌سفيدان بايد آن مرد را شلاق بزنند و محكوم به پرداخت 19جريمه‌ای معادل صد مثقال نقره بكنند، چون به دروغ، يک باكرهٔ اسرائيلی را متهم ساخته است. اين جريمه بايد به پدر دختر پرداخت شود. آن زن، همسر وی باقی خواهد ماند و مرد هرگز نبايد او را طلاق بدهد. 20ولی اگر اتهامات مرد حقيقت داشته و آن زن هنگام ازدواج باكره نبوده است، 21ريش‌سفيدان، دختر را به در خانهٔ پدرش ببرند و مردان شهر او را سنگسار كنند تا بميرد، چون او در اسرائيل عمل قبيحی انجام داده است و در زمانی كه در خانهٔ پدرش زندگی می‌كرد، زنا كرده است. چنين شرارتی بايد از ميان شما پاک گردد.

22اگر مردی در حال ارتكاب زنا با زن شوهرداری ديده شود، هم آن مرد و هم آن زن بايد كشته شوند. به اين ترتيب، شرارت از اسرائيل پاک خواهد شد. 23‏-24اگر دختری كه نامزد شده است در داخل ديوارهای شهر توسط مردی اغوا گردد، بايد هم دختر و هم مرد را از دروازهٔ شهر بيرون برده، سنگسار كنند تا بميرند. دختر را به خاطر اينكه فرياد نزده و كمک نخواسته است و مرد را به جهت اينكه نامزد مرد ديگری را بی‌حرمت كرده است. چنين شرارتی بايد از ميان شما پاک شود. 25‏-27ولی اگر چنين عملی خارج از شهر اتفاق بیفتد تنها مرد بايد كشته شود، چون دختر گناهی كه مستحق مرگ باشد مرتكب نشده است. اين، مثل آن است كه كسی بر شخصی حمله‌ور شده او را بكشد، زيرا دختر فرياد زده و چون در خارج از شهر بوده، كسی به كمكش نرفته است تا او را نجات دهد. 28‏-29اگر مردی به دختری كه نامزد نشده است تجاوز كند و در حين عمل غافلگير شود، بايد به پدر دختر پنجاه مثقال نقره بپردازد و با آن دختر ازدواج كند و هرگز نمی‌تواند او را طلاق بدهد.

30هيچكس نبايد با زن پدر خود ازدواج كند، زيرا آن زن به پدر وی تعلق دارد.