Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 21:1-23

Mahitungod sa Pagpatay nga Wala Masayri

1“Pananglit adunay patayng lawas sa tawo nga nakita nga nagbuy-od sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios nga inyong panag-iyahan, ug wala masayri kon kinsa ang nagpatay niini, 2kinahanglang sukdon sa inyong mga tigdumala ug mga maghuhukom kon unsa nga mga lungsod sa palibot ang labing duol sa nahimutangan sa maong patayng lawas. 3Unya ang mga tigdumala sa maong lungsod magkuha ug dumalagang baka nga wala pa gayod magamit sa pagtrabaho o pagdaro. 4Dad-on nila kini sa lugut nga wala pa madaro o matamni ug may nagadagayday nga tubig. Ug didto balion nila ang liog sa dumalagang baka. 5Kinahanglan nga moadto usab didto ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi, kay gipili sila sa Ginoo nga inyong Dios nga mag-alagad ug maghatag sa bendisyon sa ngalan sa Ginoo, ug maghusay sa tanang kaso. 6Unya ang tanang mga tigdumala sa lungsod nga labing duol sa dapit diin nakita ang patayng lawas manghugas sa ilang mga kamot ibabaw sa dumalagang baka nga gibalian ug liog. 7Unya moingon sila, ‘Dili kami ang nagpatay ug wala usab kami makakita kon kinsa ang nagpatay. 8O Ginoo, pasayloa ang imong katawhan nga mga Israelinhon nga imong giluwas sa Ehipto. Ayaw kami paningli sa kamatayon niining inosenteng tawo.’ Unya wala na silay tulubagon sa kamatayon sa maong tawo. 9Pinaagi sa pagtuman niini, dili kamo paninglan sa Ginoo sa pagpatay, kay nakita niya nga gihimo ninyo ang matarong.

Ang Pagpangasawa sa Bihag nga Babaye

10“Pananglit nakiggira kamo sa inyong mga kaaway ug gitugyan sila kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ug gibihag ninyo sila. 11Unya may usa kaninyo nga nakakita ug usa ka matahom nga babayeng bihag, ug naibog siya niini ug gusto niya kining pangasaw-on. 12Kon mahitabo kini, dad-on niya ang babaye sa iyang balay ug upawan sa babaye ang iyang ulo, ug putlan ang iyang kuko, 13ug ilisan ang iyang bisti nga gisul-ob sa dihang gibihag siya. Kinahanglang magpabilin ang babaye sa balay sa lalaki sulod sa usa ka bulan samtang nagasubo siya alang sa iyang mga ginikanan. Pagkahuman niana, mahimo na siyang pangasaw-on. 14Apan kon sa kaulahian wala nay gusto ang lalaki sa babaye, kinahanglan hatagan niya kini sa kagawasan. Dili niya kini mahimong ibaligya o himuong ulipon tungod kay gipakaulawan na niya kini.

Ang Katungod sa mga Kamagulangan

15“Pananglit may usa ka tawo nga duhay asawa, ug gihigugma niya ang usa apan ang usa wala, ug may mga anak siya kanilang duha. Pananglit ang iyang kamagulangang anak nga lalaki anak sa asawa nga wala niya higugmaa. 16Kon bahinon na niya ang iyang kabtangan ngadto sa iyang mga anak, kinahanglan nga ang mas dako nga bahin nga alang sa kamagulangan nga anak dili ihatag sa anak sa babaye nga iyang gihigugma. Kinahanglang ihatag gayod kini sa kamagulangan bisan pa kon ang inahan niini wala niya higugmaa. 17Kinahanglang ilhon niya nga iyang kamagulangan nga anak ang anak sa babaye nga wala niya higugmaa, ug ihatag kaniya ang doble nga bahin sa iyang kabtangan kay kini ang una niyang anak ug may katungod kini sa pagdawat sa iyang bahin ingon nga kamagulangang anak.

Ang Masinupakon nga Anak

18“Pananglit ang usa ka tawo may anak nga lalaki nga gahig ulo ug masinupakon, ug dili motuman sa iyang mga ginikanan bisan silotan nila kini, 19dad-on sa mga ginikanan kining ilang anak ngadto sa mga tigdumala didto sa ganghaan sa lungsod. 20Unya moingon sila sa mga tigdumala, ‘Kining among anak gahig ulo ug masinupakon; dili siya motuman kanamo. Gastador siya ug palahubog.’ 21Unya batohon siya sa tanang mga lumulupyo sa lungsod hangtod nga mamatay. Kinahanglang wad-on ninyo kining daotang buhat diha kaninyo. Kon madungog kini sa tanang mga Israelinhon mahadlok sila.

Ang Uban pang mga Kasugoan

22“Kon ang usa ka tawo gisilotan sa kamatayon tungod sa krimen nga iyang nahimo, ug ang iyang patayng lawas gituhog sa kahoy, 23kinahanglang dili mabuntagan ang iyang patayng lawas didto sa kahoy. Kinahanglang ilubong ninyo kini niana gayong adlawa, kay si bisan kinsa nga gibitay sa kahoy tinunglo sa Dios. Dili ninyo hugawan ang yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ingon nga panulondon.

Bibelen på hverdagsdansk

5. Mosebog 21:1-23

Forskellige sociale og religiøse regler

1Når I har bosat jer i landet, og I finder en mand, der ligger myrdet på marken, uden at I er klar over, hvem gerningsmanden er, 2skal lederne og dommerne måle afstanden mellem gerningsstedet og de omliggende byer. 3Derefter skal lederne i den nærmeste by tage en kvie, der endnu ikke har båret åg, 4og føre den til en uopdyrket dal med en lille flod, hvor de skal brække dens hals. 5Præsterne skal være til stede, for det er deres opgave at fælde dom i retssager, hvor der er tale om vold. Herren har udvalgt dem til at stå for tjenesten ved helligdommen og til at velsigne på hans vegne. 6Derefter skal lederne fra byen nærmest gerningsstedet vaske deres hænder over kvien 7og sige: ‚Vi har hverken været medvirkende eller tilskuere til dette mord. 8Herre, se i nåde til dit folk Israel, som du befriede, så du ikke tilregner dem skyld for et mord, de ikke har ansvar for.’ På den måde bliver folket forsonet med Gud, 9og de undgår straffen for mord. Det er at handle ret i Herrens øjne.

10-11Når Herren, jeres Gud, giver jer sejr i en krig mod et fremmed land, og en af jer får øje på en smuk ung pige blandt krigsfangerne, som han kunne tænke sig at have til kone, 12må han tage hende med hjem. Der skal hun rage håret af, klippe sine negle 13og tage nyt tøj på. Efter at hun har været i huset en måned og sørget over tabet af sine forældre, kan han tage hende til kone og gå i seng med hende. 14Hvis han bagefter ikke længere bryder sig om hende, skal han sætte hende i frihed. Han må ikke sælge hende eller på anden måde behandle hende som en slave, for han har taget hendes ære.

15Hvis en mand har to koner og får børn med dem begge, men elsker den ene og ikke bryder sig om den anden, selv om det er hende, der er mor til hans førstefødte søn, 16må han ikke overdrage førstefødselsretten til nogen af de sønner, han har med den kone, han elsker. 17Han skal anerkende sin førstefødte søn, uanset hvem moderen er, ved at give ham dobbelt så meget i arv som de øvrige sønner.

18En trodsig og oprørsk søn, der ikke vil adlyde sine forældre, selv om de afstraffer ham, 19skal af forældrene føres for byrådet. 20‚Denne søn er trodsig og oprørsk!’ skal forældrene sige til dommerne. ‚Han vil ikke adlyde os, men drikker og fører et udsvævende liv.’ 21Da skal byrådet henrette ham ved stening, for at det onde kan udryddes fra jeres midte. Det skal være et afskrækkende eksempel for resten af de unge i Israel.

22Hvis en mand idømmes dødsstraf og efter henrettelsen hænges op på en træpæl, 23må liget ikke hænge der natten over. Det skal begraves samme dag. For den, der hænges op på et stykke træ, er under Guds dom. I må ikke gøre det land urent, som Herren vil give jer.