Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 17:1-20

1“Dili kamo maghalad ngadto sa Ginoo nga inyong Dios ug baka o karnero o kanding nga may depekto, kay mangil-ad kini sa Ginoo.

2“Pananglitan ang usa ka lalaki o babaye nga nagapuyo sa usa sa mga lungsod nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nasakpan nga nagahimo ug daotan atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Gilapas niya ang kasabotan sa Ginoo, 3ug gisupak niya ang iyang sugo pinaagi sa pagsimba sa mga dios o sa adlaw o sa bulan o sa mga bitoon. 4Kon madunggan ninyo kini, kinahanglang susihon ninyo kini pag-ayo. Kon tinuod nga kining mangil-ad nga butang nahitabo sa Israel, 5dad-a ninyo ang tawo nga naghimo niini ngadto sa ganghaan sa inyong lungsod ug batoha hangtod nga mamatay. 6Mahimong patyon ang usa ka tawo kon mapamatud-an nga nakasala siya pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka saksi, apan kon usa lang ka saksi dili siya mahimong patyon. 7Ang mga saksi maoy unang mobato kaniya, ug unya mosunod ang tanang mga tawo. Kinahanglan nga wagtangon ninyo kining kadaotan17:7 kadaotan: o/ug, daotang tawo. Mao usab sa bersikulo 12. diha kaninyo.

8“Pananglit may mga kaso sa inyong hukmanan mahitungod sa pagpatay, panag-away o pagpangdapat nga lisod desisyonan, dad-a ninyo ang maong kaso sa dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios 9diin ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi ug ang maghuhukom nga nagapangalagad nianang higayona maoy modesisyon sa kaso. 10Kinahanglang dawaton ninyo ang ilang ihatag nga desisyon didto sa dapit nga pilion sa Ginoo. Tumanon gayod ninyo ang tanan nilang isulti kaninyo. 11Kon unsa man ang ilang nadesisyonan sumala sa kasugoan, kinahanglan nga sundon ninyo kini. Ayaw ninyo supaka ang ilang gisulti kaninyo. 12Ang tawo nga dili modawat sa desisyon sa maghuhukom o sa pari nga nagaalagad nianang higayona sa Ginoo nga inyong Dios, kinahanglan nga patyon. Kinahanglan nga wagtangon ninyo kining kadaotan diha kaninyo. 13Kon madunggan kini sa tanang mga tawo, mahadlok sila, ug dili na sila mosupak pa pag-usab.

Ang mga Hari

14“Kon makasulod na kamo sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ug mapanag-iya na ninyo kini ug mamuyo na kamo didto, basin ug moingon kamo, ‘Magpili kita ug hari nga mangulo kanato sama sa mga nasod sa atong palibot.’ 15Siguroha ninyo nga ang inyong pilion nga hari mao ang tawo nga gipili sa Ginoo nga inyong Dios, ug kinahanglan nga inyo siyang isigka-Israelinhon. Ayaw kamo pagpili ug dili Israelinhon. 16Kinahanglan nga ang inyong hari dili magtigom ug daghang mga kabayo, ug dili niya angay nga pabalikon ang iyang mga tawo sa Ehipto aron sa pagpalit ug dugang pa nga mga kabayo, kay ang Ginoo nga inyong Dios nagaingon kaninyo nga dili na gayod kamo mobalik didto. 17Kinahanglan nga dili siya mangasawa ug daghan kay tingalig motalikod siya sa Ginoo. Ug kinahanglan nga dili siya magtigom ug daghang salapi ug bulawan.

18“Kon molingkod na siya sa trono ingon nga hari, kinahanglan nga kopyahon niya kini nga mga kasugoan alang sa iyang kaugalingon atubangan sa mga pari17:18 atubangan sa mga pari: o, nga gikan sa mga pari. nga mga kaliwat ni Levi. 19Kinahanglan nga tipigan niya kini ug basahon kanunay sa tibuok niyang kinabuhi aron makakat-on siya sa pagtahod sa Ginoo nga iyang Dios ug masunod niya pag-ayo ang tanan nga nahisulat niini nga mga kasugoan ug mga tulumanon. 20Pinaagi usab sa pagbasa niini kanunay, makalikay siya sa paghunahuna nga mas maayo pa siya kay sa iyang isigka-Israelinhon, ug makalikay siya sa paglapas sa mga sugo sa Ginoo. Kon tumanon niya kining tanan, siya ug ang iyang mga kaliwat magahari ug dugay sa Israel.

Persian Contemporary Bible

تثنيه 17:1-20

1هرگز گاو يا گوسفند مريض و معيوب، برای خداوند، خدايتان قربانی نكنيد. خداوند از اين كار متنفر است.

2‏-3اگر بشنويد مرد يا زنی در يكی از شهرهای سرزمينتان از عهد خدا تخلف نموده، بت يا خورشيد و ماه و ستارگان را كه من پرستش آنها را اكيداً قدغن كرده‌ام عبادت می‌كند، 4اول خوب تحقيق كنيد و بعد كه معلوم شد چنين گناهی در اسرائيل به وقوع پيوسته است، 5آنگاه آن مرد يا زن را به بيرون شهر ببريد و سنگسارش كنيد تا بميرد. 6ولی هرگز شخصی را بنا به شهادت يک گواه به قتل نرسانيد؛ حداقل بايد دو يا سه شاهد وجود داشته باشند. 7اول، شاهدان بايد سنگها را پرتاب كنند و سپس تمام مردم. به اين طريق، اين شرارت را از ميان خود پاک خواهيد ساخت.

دادگاه

8اگر واقعه‌ای در ميان شما اتفاق بيفتد كه قضاوت راجع به آن برای شما سخت باشد چه قتل باشد، چه ضرب و جرح، و چه دعوا، در اين صورت بايد آن مرافعه را به محلی كه خداوند، خدايتان تعيين می‌كند 9نزد كاهنان نسل لاوی و قاضی وقت ببريد تا ايشان در اين مورد قضاوت كنند. 10‏-11هر چه آنها بگويند بايد بدون چون و چرا اجرا گردد. مواظب باشيد كه از حكم و دستورات ايشان سرپيچی نكنيد. 12اگر محكوم از قبول حكم قاضی يا كاهن كه خادم خداوند است، خودداری كند مجازات او مرگ است. اسرائيل را بايد از وجود چنين گناهكارانی پاک نمود. 13آنگاه همهٔ مردم از اين مجازات باخبر شده، خواهند ترسيد و جرأت نخواهند كرد با رأی دادگاه مخالفت كنند.

پادشاه

14هرگاه در سرزمينی كه خداوند آن را به شما خواهد داد، ساكن شده، به اين فكر بيفتيد كه «ما هم بايد مثل قومهای ديگری كه اطراف ما هستند يک پادشاه داشته باشيم»، 15بايد مردی را به پادشاهی برگزينيد كه خداوند، خدايتان انتخاب می‌كند. او بايد اسرائيلی باشد و نه خارجی. 16او نبايد به فكر جمع كردن اسب باشد و افرادش را به مصر بفرستد تا از آنجا برايش اسب بياورند، چون خداوند به شما گفته است: «هرگز بار ديگر به مصر باز نگرديد.» 17او نبايد زنان زيادی برای خود بگيرد مبادا دلش از خداوند دور شود؛ همچنين نبايد برای خود ثروت بيندوزد.

18وقتی او بر تخت پادشاهی نشست، بايد نسخه‌ای از قوانين خدا را كه بوسيلهٔ كاهنان لاوی نگهداری می‌شود، تهيه كند. 19او بايد اين رونوشت قوانين را نزد خود نگه دارد و در تمام روزهای عمرش آن را مطالعه كند تا ياد بگيرد خداوند، خدايش را احترام كند و دستورات و قوانين او را اطاعت نمايد. 20اين كار او باعث خواهد شد خود را از ديگران برتر نداند و از هيچيک از اوامر خداوند انحراف نورزد. بدين ترتيب سلطنت او طولانی خواهد بود و پس از او نيز پسرانش، نسلهای زيادی بر اسرائيل سلطنت خواهند كرد.