Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 16:1-22

Ang Pista sa Paglabay sa Anghel

1“Sauloga ninyo ang Pista sa Paglabay sa Anghel sa bulan sa Abib16:1 Abib: Ang unang bulan sa Hebreo nga kalendaryo, gikan sa tunga-tunga sa Marso hangtod sa tunga-tunga sa Abril. sa pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios, kay nianang bulana gipagawas niya kamo gikan sa Ehipto sa panahon sa kagabhion. 2Paghalad kamo ug karnero o baka agig pagsaulog sa Pista sa Paglabay sa Anghel. Ihalad ninyo kini alang sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga iyang pilion diin pasidunggan ang iyang ngalan. 3Kaonon ninyo kini uban sa pan nga walay patubo. Sulod sa pito ka adlaw mokaon kamo ug pan nga walay patubo sama sa inyong gihimo sa dihang nagdali-dali kamog biya gikan sa Ehipto. Kaona ninyo kini nga pan, ang simbolo sa inyong mga pag-antos, aron mahinumdoman ninyo sa tibuok ninyong kinabuhi ang panahon nga mibiya kamo gikan sa Ehipto. 4Kinahanglan nga walay makitang pampatubo sa pan sa inyong mga balay sa tibuok nasod sulod sa pito ka adlaw. Ug kinahanglan nga dili pabuntagan ang karne nga inyong gihalad sa gabii sa unang adlaw sa pista.

5“Ang hayop nga inyong ihalad alang sa pagsaulog sa Pista sa Paglabay sa Anghel dili ninyo ihalad sa bisan asa lang nga lungsod nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, 6kondili, didto lang sa dapit nga iyang pilion diin pasidunggan ang iyang ngalan. Kinahanglang ihalad ninyo kini sa pagsalop sa adlaw, nga mao ang panahon nga mibiya kamo gikan sa Ehipto. 7Lutuon ninyo kini ug kaonon sa dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios. Unya pagkabuntag mobalik kamo sa inyong mga tolda. 8Sulod sa unom ka adlaw, magkaon kamo ug pan nga walay patubo, ug sa ikapito nga adlaw magtigom kamo aron sa pagsimba sa Ginoo nga inyong Dios ug dili kamo magtrabaho nianang adlawa.

Ang Pista sa Pag-ani

(Exo. 34:22; Lev. 23:15-21)

9“Pag-ihap kamog pito ka semana gikan sa pagsugod sa ting-ani. 10Unya sauloga ninyo ang Pista sa Pag-ani sa pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa paghalad sa inyong kabubut-ong mga halad sumala sa mga panalangin nga inyong nadawat gikan sa Ginoo nga inyong Dios. 11Ug paglipay kamo sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios sa dapit nga iyang pilion diin pasidunggan ang iyang ngalan. Magsaulog kamo kauban sa inyong mga kabataan, mga sulugoon, mga Levita nga nagapuyo sa inyong mga lungsod, mga langyaw, mga ilo, ug mga biyuda nga nagapuyo sa inyong mga lungsod. 12Hinumdomi ninyo nga mga ulipon kamo kaniadto sa Ehipto, busa sunda ninyo pag-ayo kini nga mga tulumanon.

Ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag

(Lev. 23:33-43; Num. 29:12-38)

13“Sauloga ninyo ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag sulod sa pito ka adlaw sa kataposan sa pag-ani, pagkahuman ninyo ug giok sa mga trigo ug puga sa mga ubas. 14Paglipay kamo sa inyong pagsaulog niini nga pista uban sa inyong mga kabataan, mga sulugoon, mga Levita, mga langyaw, mga ilo, ug mga biyuda nga nagapuyo sa inyong mga lungsod. 15Sulod sa pito ka adlaw sauloga ninyo kini nga pista sa pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga iyang pilion. Kay panalanginan sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong abot ug ang tanan ninyong buhaton, ug mahingpit gayod ang inyong kalipay.

16-17“Kada tuig, ang tanan ninyong kalalakin-an kinahanglang motambong niining tulo ka kapistahan: ang Pista sa Pan nga walay Patubo, ang Pista sa Pag-ani, ug ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag. Ang matag usa kanila moadto sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga iyang pilion, ug kinahanglan magdala sila ug halad alang sa Ginoo sumala sa panalangin nga gihatag kanila sa Ginoo nga inyong Dios.

Ang mga Maghuhukom

18“Pagbutang kamo ug mga maghuhukom ug uban pang opisyales sa matag tribo ninyo sa tanang lungsod nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Kini sila magahukom sa katawhan nga walay pinalabi. 19Kinahanglan nga dili nila tuison ang hustisya ug kinahanglan nga wala silay paboran sa ilang paghukom. Kinahanglan dili sila modawat ug suborno kay ang suborno makapabuta sa maalamon ug sa matarong, ug makaimpluwensya sa ilang paghukom. 20Kinahanglang mopatigbabaw ang matuod nga hustisya aron mabuhi kamo ug dugay ug mapanag-iya ninyo ang yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios.

Ang Pagsimba sa mga Dios-dios

21“Ayaw kamo pagpatindog ug poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera sa tapad sa halaran nga inyong gihimo alang sa Ginoo nga inyong Dios, 22ug ayaw kamo pagpatindog ug handomanan nga bato aron simbahon, kay gikapungtan kini sa Ginoo nga inyong Dios.

Persian Contemporary Bible

تثنيه 16:1-22

عيد پسح

(خروج 12‏:1‏-20)

1هميشه به ياد داشته باشيد كه در ماه ابيب، مراسم عيد پسح را به احترام خداوند، خدايتان بجا آوريد، چون در اين ماه بود كه او شما را شبانه، از سرزمين مصر بيرون آورد. 2برای عيد پسح، شما بايد يک بره يا يک گاو در محلی كه خداوند، خدايتان به عنوان عبادتگاه خود برمی‌گزيند، برای او قربانی كنيد. 3گوشت قربانی را با نان خميرمايه‌دار نخوريد. هفت روز نان بدون خميرمايه بخوريد. اين نان، يادگار سختيهای شما در مصر و نيز يادگار روزی است كه با عجله از مصر خارج شديد. اين روز را در تمام عمر خود به خاطر داشته باشيد. 4مدت هفت روز اثری از خميرمايه در خانهٔ شما نباشد و از گوشت قربانی پسح تا صبح روز بعد چيزی باقی نماند.

5‏-6قربانی پِسَح را فقط بايد در مكانی كه خداوند، خدايتان به عنوان عبادتگاه تعيين می‌كند، ذبح نماييد و نه در جای ديگری از سرزمينی كه او به شما می‌دهد. قربانی پسح را هنگام غروب سر ببريد، زيرا هنگامی كه از مصر خارج شديد، غروب بود. 7گوشت قربانی را در همانجا بپزيد و بخوريد و صبح روز بعد، راهی خانه‌هايتان بشويد. 8تمام شش روز بعد را هم نان فطير بخوريد. در روز هفتم، تمام قوم برای عبادت خداوند، خدای خود جمع شوند و هيچ كار ديگری نكنند.

عيد هفته‌ها

(خروج 34‏:22؛ لاويان 23‏:15‏-21)

9هفت هفته پس از شروع فصل درو، 10عيد ديگری در حضور خداوند، خدايتان خواهيد داشت كه عيد هفته‌ها خوانده می‌شود. در اين عيد هديهٔ داوطلبانه‌ای مطابق بركتی كه خداوند به شما داده است نزد خداوند بياوريد. 11در اين عيد با پسران و دختران، غلامان و كنيزان خود در حضور خداوند شادی كنيد. فراموش نكنيد كه لاویان، غريبان، بيوه‌زنان و يتيمان شهرتان را هم دعوت كنيد تا در مراسم جشن، در مكانی كه خداوند به عنوان عبادتگاه خود تعيين می‌كند، شركت كنند. 12اين دستور را حتماً بجا آوريد، زيرا خود شما هم در مصر برده بوده‌ايد.

عيد سايبانها

(لاويان 23‏:33‏-43)

13جشن ديگر، عيد سايبانهاست كه بايد به مدت هفت روز در پايان فصل درو، پس از اينكه خرمن خود را كوبيديد و آب انگورتان را گرفتيد، برگزار كنيد. 14در اين عيد به اتفاق پسران و دختران، غلامان و كنيزان خود شادی نماييد. فراموش نكنيد كه لاویان، غريبان، يتيمان و بيوه‌زنان شهر خود را نيز دعوت كنيد.

15اين عيد را در محلی كه خداوند تعيين خواهد كرد به مدت هفت روز برای او برگزار كنيد. در اين عيد شادی كنيد، زيرا خداوند محصول و دسترنج شما را بركت داده است.

16مردان اسرائيلی بايد سه بار در سال در حضور خداوند، خدايشان در محلی كه خداوند تعيين خواهد كرد به خاطر اين سه عيد حاضر شوند: عيد پسح، عيد هفته‌ها و عيد سايبانها. در هر كدام از اين اعياد، هدايايی برای خداوند بياوريد. 17تا جايی كه از دستتان برمی‌آيد به نسبت بركتی كه از خداوند يافته‌ايد هديه بدهيد.

قضات

18برای هر يک از قبايل خود در شهرهايی كه خداوند، خدايتان به شما می‌دهد قضات و رهبرانی تعيين كنيد تا ايشان مردم را عادلانه داوری كنند. 19هنگام داوری از كسی طرفداری نكنيد، عدالت را زير پا نگذاريد و رشوه نگيريد، چون رشوه حتی چشمان عادلان را كور می‌كند و راستگويان را به دروغگويی وا می‌دارد. 20عدل و انصاف را هميشه بجا آوريد تا بتوانيد زنده مانده، سرزمينی را كه خداوند، خدايتان به شما می‌بخشد تصرف نماييد.

بت‌پرستی

21هرگز مجسمه‌های شرم‌آور بت‌پرستان را در كنار قربانگاه خداوند، خدايتان نسازيد 22و ستونهای آنها را بر پا نكنيد، چون خداوند از اين بتها بيزار است.